Ammatit
25.03.2021

Työn murros:

Oletko kehittäjä vai vuorovaikuttaja?

Suomalaisista työntekijöistä voi tunnistaa viisi eri tyyppiä sen perusteella, miten he suhtautuvat digitalisaatioon ja työelämän murrokseen, kertoo konsultointiyritys CGI tutkimuksessaan.

Teksti: Sanna Pyysalo Kuvat: Pixabay

CGI:n Työelämän murros -tutkimus tunnistaa eri työntekijätyyppejä sen perusteella, miten vastaajat painottavat teknologiaa ja ihmissuhteita sekä kenen vastuulle heidän mielestään kuuluu työelämän murroksesta selviäminen.

– Yksikään näistä segmenteistä ei ole toista parempi, vaan kyse on ihmisten asenteista, odotuksista ja arvostuksista, sanoo henkilöstöjohtamisen johtava konsultti Henna Ahtola CGI:n tiedotteessa.

– Jokaisessa organisaatiossa on mitä luultavammin kunkin segmentin edustajia. En usko, että millekään organisaatiolle olisi pitkällä aikavälillä menestyksekästä keskittyä vaan tiettyihin ryhmiin, Ahtola toteaa.

 

Kehittäjät

● Kehittäjillä on vahva usko teknologian voimaan ja halu käyttää uusia menetelmiä. He ovat aktiivisia tarttumaan asioihin tai ainakin heillä on potentiaalia siihen.

● Tyypillisesti nuoria ja tekevät asiantuntijatyötä.

● Toimialat: kauppa-, informaatio-, viestintä- sekä rahoitus- ja vakuutustoimialat korostuvat.

 

Vuorovaikuttajat

● Työpaikan vuorovaikutteisuus ja kommunikaatio merkitsevät paljon. Asenteiltaan he ovat hyväntahtoisia ja useimmiten arvostavat lähiesimiehen kykyä johtaa ihmisiä.

● Suhteellisen paljon naisia ja vanhempiin ikäluokkiin kuuluvia.

● Toimialat: majoitus ja ravitsemus, koulutus, rakentaminen, julkinen hallinto ja maanpuolustus sekä kuljetus ja varastointi korostuvat.

 

Turvallisuusmieliset

● Turvallisuusmieliset arvostavat pysyvyyttä. He näkevät keskimääräistä enemmän epäkohtia nykyisessä työpaikassaan ja suhtautuvat kriittisesti muutoksiin. Työyhteisö on heille tärkeä sosiaalinen ympäristö. Teknologialla ei ole heille suurta painoarvoa tulevaisuuden työn rakentamisessa.

● Korostuneesti naisia ja vanhempaa ikäluokkaa.

● Toimialat: terveys- ja sosiaalipalvelut sekä teollisuus korostuvat.

 

Sopeutujat

● Sopeutujat kaipaavat selkeitä ohjeita työnsä suorittamiseen ja näkevät työn murroksessa jonkin verran uhkia omalta kannaltaan. Tulevaisuus askarruttaa heitä, mutta heidän suhtautumisensa teknologiaan on myönteistä.

● Suhteellisen paljon miehiä, nuoria, Etelä-Suomessa asuvia ja suorittavan työn tekijöitä.

● Toimialat: mm. kuljetus ja varastointi korostuvat.

 

Optimistit

● Tyypillistä optimisteille on rentous ja optimistisuus. Tulevaisuuden työelämä ei ahdista heitä. Teknologia otetaan vastaan osana tulevaisuuden työtä sille sen suurempaa painoarvoa antamatta.

● Tyypillisesti miehiä ja nuoria.

● Toimialat: kiinteistöala, rahoitus ja informaatio- ja viestintäala korostuvat.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.