Ammatit
04.11.2021

Aikuisopiskeluun tarjolla monia mahdollisuuksia

Opiskelusta kiinnostuneelle aikuiselle avautuvat Suomessa lukemattomat mahdollisuudet kaikilla koulutustasoilla. Myös Ammattiliitto Jyty tarjoaa koulutusta jäsenilleen.

Teksti: Erja Taura-Jokinen Kuvat: Jyty

Jos opiskelukärpänen puraisee aikuisiällä, kannattaa tarttua tuumasta toimeen. Aikuisopiskeluun on nimittäin tarjolla lukemattomia mahdollisuuksia ja myös taloudellista tukea. Tässä koosteena joitakin vaihtoehtoja.

 

Peruskoulu loppuun tai lukio-opintoja

Jos päättötodistus yhdeksännellä luokalla jäi saamatta, sen voi hankkia vielä aikuisenakin. Perusopetuksen aineita pystyy suorittamaan esimerkiksi aikuislukiossa aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti.

Aikuislukiossa voi myös läpäistä yksittäisiä lukiokursseja tai koko lukion oppimäärän. Aikuinen pääsee kiinni lukion päättötodistukseen minimissään 88 opintopisteellä.

Suomessa on jo yli sata etälukiota, joihin voi ilmoittautua opiskelemaan ympäri vuoden maksutta. Opiskelutahdin saa määritellä itse.

 

Avoimia korkeakouluopintoja

Ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot pystyy suorittamaan joustavasti töiden ohella. Opinnoissa otetaan huomioon aiempi koulutus sekä työssä ja harrastuksissa hankittu osaaminen.

Avoimia ammattikorkeakoulu- ja yliopistokursseja voi ilmoittautua tekemään iästä ja koulutuspohjasta riippumatta. Yhä useammin niiden kautta myös avautuu väylä tutkinnon suorittamiseen, jos pohjalla vain on tarpeeksi opintoja.

Avoimia ammattikorkeakoulu- ja yliopistokursseja voi ilmoittautua tekemään iästä ja koulutuspohjasta riippumatta.

Monet korkeakoulut ovat korona-aikana tarjonneet avoimia opintojaan maksutta työttömille ja lomautetuille. Näitä ”tarjouksia” on voimassa edelleen.

Matalalla kynnyksellä omaa osaamistaan pääsee kehittämään esimerkiksi kansalais- ja työväenopistoissa sekä eri toimijoiden järjestämillä verkkokursseilla.

 

Opistotutkinto amk-tutkinnoksi

Aikaisemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon voi täydentää töiden ohella amk-tutkinnoksi noin 1–2,5 vuodessa. Voi esimerkiksi jatkaa merkonomista tradenomiksi.

Voi esimerkiksi jatkaa merkonomista tradenomiksi.

Uuden ammatin voi opiskella ns. pitkässä tutkintoon johtavassa koulutuksessa 3,5–4,5 vuodessa.

Tarkemmat tiedot ja vaatimukset kannattaa tarkistaa kunkin ammattikorkeakoulun nettisivuilta.

 

Aikuiskoulutustuki auttaa

Aikuisia kannustetaan ammatilliseen kehittymiseen ja osaamisen uudistamiseen aikuiskoulutustuella, jota voivat saada ne työelämässä olevat palkansaajat ja yrittäjät, joilla on vähintään kahdeksan vuotta työhistoriaa. Aikuiskoulutustukea haetaan Työllisyysrahastosta.

Aikuiskoukutustukea voivat saada ne työelämässä olevat palkansaajat ja yrittäjät, joilla on vähintään kahdeksan vuotta työhistoriaa.

Aikuiskoulutustuen sijaan opintoja voi rahoittaa opintotuella, vuorottelukorvauksella, työttömyysetuudella, oppisopimuskoulutuksella ja kuntoutukseen liittyvällä tuella.

Työnantajan tai ammattiliiton tarjoamat koulutustuet, -avustukset ja stipendit kannattaa ottaa selville. Ammattiliitto Jytyltä voi hakea harjoittelutukea päätoimiseen tutkinto-opiskeluun liittyvään työharjoitteluun.

 

Lähes kaksi miljoonaa opiskeli

Tilastokeskus sekä opetus- ja kulttuuriministeriö tekevät säännöllisesti tutkimusta suomalaisen aikuiskoulutuksen tilasta. Tuoreimmat luvut ovat vuodelta 2017. Silloin aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui 18–64-vuotiaista joka toinen, 1,6 miljoonaa henkeä. Heistä 1,2 miljoonaa osallistui koulutukseen työhön tai ammattiin liittyvien syiden vuoksi. Vain joka seitsemäs opiskeli yleissivistävästi tai harrastuksiinsa liittyen.

Ahkerimmin suomalaiset kasvattivat osaamistaan liiketalous- ja oikeustieteissä.

Lisätietoja:

opintopolku.fi/wp/aikuiskoulutus

https://www.tyollisyysrahasto.fi

Lue myös: Merkonomista maisteriksi – Eija Vainio lähti yliopisto-opiskelijaksi aikuisiällä

Jyty kouluttaa jäseniään

Ammattiliitto Jytyn jäsenet voivat kehittää osaamistaan erilaisilla liiton järjestämillä kursseilla.

Jyty järjestää koulutusta henkilöstön edustajille eli luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Yhdistysten toimihenkilöille ja aktiiveille on tarjolla yhdistys- ja järjestötoimintaan liittyviä koulutuksia.

Kaikille jäsenille avoimia ovat esimerkiksi työhyvinvointipäivät, ammatilliset opintopäivät ja webinaarit.

Lisäksi Jyty tekee yhteistyötä esimerkiksi Helsingin aikuisopiston, Aktiivi-Instituutin ja TJS Opintokeskuksen kanssa, joiden koulutustarjontaan kannattaa myös tutustua.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.