På svenska
16.12.2021

Till medlem betalades lönefordringar på tusentals euro retroaktivt

Till medlemmen hade man låtit bli att betala flera olika ersättningar som hade att göra med arbetstiden. Inte heller månadslönen var kollektivavtalsenlig.

Text: Viivi Vidgren Bilder: Pixabay, Jyty

Jytys medlem som hade arbetat inom den privata sektorn kontaktade anställningsrådgivningen i somras. Medlemmen misstänkte att villkoren för hens redan avslutade anställningsförhållande inte hade varit förenliga med det kollektivavtal som tillämpades. Medlemmen hade i cirka två år arbetat hos en arbetsgivare som hade under tio arbetstagare.

Arbetstagarens rätt till eventuella fordringar som ska betalas ut retroaktivt reddes ut bland annat utifrån arbetsavtalen och arbetstidsbokföringen. När saken reddes ut kom det fram att arbetsgivaren hade underlåtit att till medlemmen betala flera olika ersättningar som sammanhänger med arbetstiden. Det gällde övertidsersättningar och ersättningar som ska betalas för arbete utfört under kollektivavtalsenliga vilodagar.  Inte heller månadslönen hade varit i enlighet med kollektivavtalet.

En begäran om utredning skickades till arbetsgivaren. Företrädaren för arbetsgivaren bad om ursäkt för det skedda. Också hen var villig att reda ut saken.

Flextidssaldotimmar och övertidstimmar är inte synonymer för varandra.

Ärendet avgjordes till slut i sämja, vilket både medlemmen och arbetsgivaren hade önskat. Ett avtal ingicks i ärendet och där kom man överens om att retroaktivt betala ut de lönefordringar som enligt kollektivavtalet borde ha betalats. Lönefordringarna uppgick till flera tusen euro.

I allmänhet till exempel när det gäller övertider kan man konstatera att det är skäl för arbetstagaren att komma ihåg att om det finns för mycket arbete och man inte har möjlighet att få det gjort inom normal arbetstid är det skäl att be om skriftligt tillstånd att arbeta övertid. Timmar som görs inom flextidssaldot blir inte ersatta på samma sätt som övertidsarbete. Flexibel arbetstid och flextidssaldo är i princip inte avsedda att utgöra ett arrangemang där en arbetstagare på grund av en stor arbetsbörda fortgående överskrider sin normala arbetstid. Flextidssaldotimmar och övertid är alltså inte varandras synonymer.

Övertid är arbete som utförs på arbetsgivarens initiativ som överskrider den normala arbetstiden och den övertidsgräns som fastställs i kollektivavtalet.

Flexibel arbetstid å sin sida betyder att en arbetstagare inom de gränser som avtalet om flexibel arbetstid medger kan besluta om placeringen av sina arbetstimmar dvs. närmast klockslagen för inledande och avslutande av arbetet. Dock kan arbetstagaren om han eller hon så önskar utnyttja flextiden så att arbetstagaren någon gång arbetar en längre dag när arbetsläget det kräver.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.