På svenska
15.06.2022

Sommar med kommunsektorns avtalslösning!

Text: Jonna Voima Bilder: Jyty

Det har varit en lång början på året.

I de kommunala avtalsförhandlingarna ledde arbetskonflikterna till riksförlikningsmannen där man tyvärr inte hittade någon lösning. För att lösa konflikten tillsattes en förlikningsnämnd, vars förslag innehöll vårt viktiga mål – ett löneprogram för hela kommunsektorn. Förslaget godkändes av nästan alla – JAU (alltså Jyty och JHL), FOSU och KT – men SOTE förkastade det. Eftersom det blir ett avtal av ett medlingsförslag bara om alla är med förblev situation öppen.

Att en huvudavtalsorganisation blir utanför är ingen idealsituation, men det verkade denna gång vara det enda sättet att uppnå ett avtal. SOTE hade redan i rundans inledningsskede dragit sig ur samarbetet med de övriga huvudavtalarna. Därför inledde JAU, FOSU och KT, efter övervägande, förhandlingar om att göra ett avtal för kommunbranschen utan SOTE. Genom att förhandla uppnådde vi ett resultat, som nu också godkänts i avtalsparternas förvaltningar.

Jag är uppriktigt glad över detta. Jytys linje är avtalets linje. Vid förhandlingsbordet försvarar vi bäst våra medlemmars förmåner. Varje månad utan avtal skulle ha inneburit en månad utan löneförhöjningar, utveckling av arbetsvillkoren och arbetsfred. Det är ingen till gagn.

Jytys linje är avtalets linje. Vid förhandlingsbordet försvarar vi bäst våra medlemmars förmåner.

Den hårda organisationspolitiken gjorde våren exceptionell. Konflikterna mellan arbetstagarorganisationerna har varit stora. SOTE har använt hårda ord om oss huvudavtalsorganisationer som godkänt medlingsförslaget, vilket gör mig ledsen. Alla har vi dock samma mål: intressebevakning för våra medlemmar.

Vi är en arbetstagarorganisation och motsätter oss naturligtvis inte löneförhöjningar för någon yrkesgrupp. I stället ser vi till att man i kommunsektorn förstår vikten av de olika yrkesgrupperna och servicekedjorna och vi kämpar för att denna betydelse syns i alla gruppers löner.

Vi tänker alltid först på våra egna medlemmars förmåner, men det hindrar oss inte att tänka på kommunsektorn i ett vidare begrepp. Alla yrkesgrupper förtjänar att ha framgång och uppnå konkurrenskraftiga arbetsvillkor.

Detta har man förstått fint i samarbetet mellan Jyty, JHL och FOSU. Vi har stöttat varandra. Det största tacket är dock Ert, Jyty-medlemmar! Stödet för oss förhandlare har varit starkt och det betyder mycket.

Förhoppningsvis uppstår avtal också i resten av den privata sektorn i kölvattnet av kommunsektorn. Också denna förhandlingsrunda tar slut någon gång, men dess spår sträcker sig långt. Arbetstagarsidan klarar sig bäst genom samarbete, men hur uppnår vi ett tillstånd där vi igen klarar av det? Fallsegrar är aldrig möjliga i förhandlingar.

Jonna Voima
Jonna Voima

Jytys ordförande

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.