På svenska
15.02.2023

Ska arbetsgivaren erbjuda deltidsanställda tilläggsarbete före rekrytering av ny arbetstagare?

Text: Milja Pertola Bilder: Jyty

Enligt arbetsavtalslagen är arbetsgivaren skyldig att erbjuda sina deltidsanställda uppgifter som är lämpliga för dem om arbetsgivaren behöver flera arbetstagare för dessa uppgifter. Arbetsgivaren är skyldig att ordna rimlig utbildning för arbetstagaren om mottagandet av tilläggsarbetet förutsätter utbildning.

Arbetsgivaren ska erbjuda den deltidsanställda arbetstagaren tilläggsarbetet på eget initiativ. Det erbjudna arbetet kan vara kort- eller långvarigt. Tilläggsarbetet kan således utgöras av till exempel ett inhopp som varar över ett arbetsskift eller en varaktig ökning av den regelbundna arbetstiden.

Skyldighet att erbjuda tilläggsarbete föreligger dock inte när arbetsavtalet på arbetstagarens initiativ har ingåtts som en deltidsanställning eller då den deltidsanställda arbetstagaren har meddelat arbetsgivaren att hen inte vill ha längre arbetstid.

Arbetsgivaren bryter mot skyldigheten att erbjuda tilläggsarbete om en ny arbetstagare anställs för att utföra arbete som är lämpligt för sådana arbetstagare som redan arbetar på deltid. Arbetstagaren har rätt att kräva skadestånd för ekonomisk skada av arbetsgivaren. Ersättningsbeloppet grundar sig på den uteblivna inkomsten.


Milja Pertola
Arbetsmarknadsjurist

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.