På svenska
06.05.2021

Nästan 200 000 personer övergår från AKTA till sote-kollektivavtalet

Text: Marja Lounasmaa Bilder: Jyty


Sote-personalens övergång till sote-avtalet

Social- och hälsovårdspersonalen i Allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) överförs 1.9.2021 till det nya tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovården, dvs sote-avtalet. Detta sker oavsett om sote-reformen genomförs eller inte.

De som finns i AKTA:s bilagor 3 och 4 och bl a avdelningssekreterare och hälsovårdens sekreterare (även om de finns i bilaga 1) överförs till sote-avtalet. Till sote-avtalet överförs också sjukhusens sjukhus- och anstaltvårdare samt social- och hälsovårdens oprövade förmän.

Gruppen som överförs utreds ännu, liksom mycket annat som hör till sote-avtalet. Dessa frågor utreds och bereds av Sote-gruppen och dess underordnade sote-anställningsgrupp och sote-arbetstidsgupp. I alla dessa grupper finns en Jyty-representant.

Gruppen som överförs utreds ännu, liksom mycket annat som hör till sote-avtalet.

Förra sommaren avtalades att man i anställningsvillkoren för sote-kollektivavtalet följer AKTA:s villkor till och med 31.12.2022, om parterna (där Jyty är en) inte har avtalat om annat! Man bör ha avtalat om de nya bestämmelserna senast 31.8.2021. För stunden ser det ut som om man inte hinner få de nya bestämmelserna sådana att alla parter skulle kunna godkänna dem, vilket betyder att övergången från AKTA till sote-kollektivavtalet 1.9.2021 inte innebär några förändringar i anställningsvillkoren.

Sote-avtalet är i kraft 1.9.2021–28.2.2022, dvs avtalsperioden slutar samtidigt som kommunbranschens övriga tjänste- och arbetskollektivavtal.

 

Överföringen av lärarna inom småbarnspedagogiken till UKTA

I förra vårens kommunlösning avtalades om att överföra lärarna inom småbarnspedagogiken från AKTA till UKTA. Grupperna som överförs är småbarnspedagogikens lärare, speciallärare och småbarnspedagogikens förmän. Också de med socionombakgrund, som fungerar som lärare inom småbarnspedagogiken och som har behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik, överförs. Barnvårdare, assistenter, daghemsassistenter, socionomer inom småbarnspedagogiken och närings- och rengöringsbranschens personal stannar kvar vid AKTA.

Övergången sker 1.9.2021, men anställningsvillkoren följer dock AKTA:s villkor till och med 31.12.2022!

VAKA-samarbetsgruppen och den i november grundade VAKA-gruppen koordinerar anställningsvillkoren för daghemmens personal och säkrar på så vis daghemmens verksamhet beaktande helheten. Överförningsfrågorna från AKTA till UKTA finns också med. I båda grupperna finns en Jyty-representant.

Jyty och JHL har tillsammans med Fosu ett avtal om samarbete i den lokala avtals- och förhandlingsverksamheten samt vid skötsel av meningsskiljaktigheter. Detta avtal gäller de Jyty-medlemmar som arbetar under UKTA. Jyty-medlemmarnas intressebevakning sköts alltså i fortsättningen också genom Jytys förtroendemän.

Mot sommar och ljus!

Marja Lounasmaa
Intressebevakningsdirektör

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.