På svenska
07.09.2022

Anställningsförhållande avslutades utan grund

Medlem fick en ersättning på 30 000 euro

Medlemmen måste söka sitt jobb på nytt och blev överraskande uppsagd. Jyty gjorde saken stridig.

Text: Anniina Kannelsuo Bilder: Jyty

Vår medlem som arbetat länge i ett företag blev uppsagd med produktionsorsaker och ekonomiska orsaker som grund. Arbetsgivaren hade före uppsägningen haft alla arbetstagare med samma arbete att söka sina arbetsplatser på nytt på grund av ”omorganisering”.

I praktiken ändrades den nya arbetsuppgiften inte från den tidigare på annat sätt än att i den nya förutsattes flytande kunskaper i engelska och varierande verksamhetsställen. Medlemmen hade i sitt arbete redan tidigare använt engelska och hade i tiderna inlett sitt arbete uttryckligen som inhoppare på de olika verksamhetsställena.

Medlemmen sökte det ”nya” arbetet men fick efter några veckor veta att hen kommer att bli uppsagd. Medlemmen tog direkt kontakt med förtroendemannen och via förtroendemannen gick saken vidare till Jytys jurist.

Enligt 7 kap. 3 § i arbetsavtalslagen får arbetsavtalet inte sägas upp, om arbetstagaren kan placeras i eller omskolas för andra uppgifter. Det gäller arbetsgivarens förpliktelse att erbjuda arbetstagaren annat arbete eller omskolning till annat arbete.  Förpliktelsen kan inte uppfyllas genom att ha arbetstagarna att söka sina egna platser.

Arbetsavtalet får inte sägas upp, om arbetstagaren kan placeras i eller omskolas för andra uppgifter.

Som grund för uppsägningen hänvisade arbetsgivaren bland annat till att medlemmens språkkunskaper inte var tillräckliga för denna ”nya” arbetsuppgift. Under anställningstiden hade arbetsgivaren låtit testa personalens språkkunskaper och medlemmens språkkunskap hade av den utomstående testaren befunnits vara god.  Arbetsdomstolen har i sitt avgörande TT 2011-87 konstaterat att då arbetstagare visar beredskap att använda ett främmande språk är arbetsgivaren skyldig att placera en under uppsägningshot varande arbetstagare i andra uppgifter, även om användningen av det främmande språket i den nya uppgiften är mer omfattande än i den tidigare.

Under medlemmens uppsägningstid framkom ytterligare att arbetsgivaren fastanställde arbetstagare med tidsbundna arbetsavtal för de ifrågavarande arbetsuppgifterna. I arbetsavtalslagen konstateras klart och tydligt att det inte existerar någon grund för uppsägning när arbetsgivaren före eller efter uppsägningen tagit en ny arbetstagare till likartade uppgifter. En arbetstagare med tidsbundet arbetsavtal likställs i rättspraxis med en ny arbetstagare. En under uppsägningshot varande fastanställd arbetstagare ska prioriteras vid val av arbetstagare när det gäller arbete som passar för arbetstagaren.

Fackförbundet Jyty gjorde saken stridig och till sist ingicks en förlikning i ärendet. Medlemmen fick en ersättning på drygt 30 000 euro för ogrundad uppsägning av anställningsförhållandet.


Anniina Kannelsuo

Arbetsmarknadsjurist

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.