På svenska
14.12.2022

Avsaknad av coronavaccinering ledde till uppsägning

Medlem fick 15 000 euro i ersättning för ogrundad uppsägning

En medlem i Jyty sades upp på grund av ekonomiska och produktionsmässiga skäl, men den riktiga orsaken till uppsägningen visade sig vara avsaknad av coronavaccinering.

Text: Milja Pertola Bilder: Jyty, Scandinavian Stockphoto

Arbetsgivaren hade överraskande sagt upp anställningsförhållandet för en Jyty-medlem som hade arbetat i kundtjänstarbete innan medlemmen hade hunnit återvända till arbetet efter sin coronakarantän. Medlemmen kontaktade Jytys anställningsrådgivning eftersom hen ville reda ut om det fanns en grund enligt arbetsavtalslagen för uppsägningen av anställningsförhållandet. Medlemmen hade dessutom lönefordringar på sin tidigare arbetsgivare och arbetsgivaren hade heller inte iakttagit uppsägningstiden.

Medlemmen misstänkte att anställningsförhållandet hade sagts upp för att hen inte hade tagit coronavaccinering, vilket arbetsgivaren visste om. Arbetsgivaren bestred att avsaknaden av coronavaccinering hade haft någon som helst inverkan på uppsägningen. Enligt arbetsgivaren fanns det en ekonomisk och produktionsmässig grund för uppsägningen enligt 7 kap. 3 § i arbetsavtalslagen eftersom behovet av arbetskraft i företaget på grund av nedgången i antalet besökare hade minskat.

Arbetsgivaren kunde ändå inte motivera hur nedgången i antalet besökare hade orsakat en väsentlig och bestående minskning av det tillbudsstående arbetet. Arbetsgivaren kunde inte heller påvisa att man genom uppsägning av medlemmen kunde uppnå ekonomiska inbesparingar. Jytys uppfattning var att företagets behov av arbetskraft var oförändrat mot tidigare.

Det verkliga skälet till uppsägningen var att medlemmen inte var vaccinerad mot corona.

Jyty ansåg att det inte förelåg uppsägningsgrunder av ekonomiska och produktionsmässiga orsaker för företaget utan att uppsägningen skulle bedömas utifrån uppsägningsgrunder som har samband med arbetstagarens person. De händelser som föregick uppsägningen visade på att det verkliga skälet till uppsägningen var att medlemmen inte var vaccinerad mot corona.

Före uppsägningen hade det inte heller förekommit något tal om nedgång i besökarantalet eller om behov av att minska på arbetskraften. Sålunda fanns det inte en grund enligt arbetsavtalslagen för uppsägningen.

Fackförbundet Jyty bestred uppsägningen och med hjälp av förbundets jurist kom man fram till en lösning i ärendet. Arbetsgivaren betalade en summa som motsvarade 12 månaders lön till medlemmen, vilket med den lön som medlemmen hade uppgick till cirka 15 000 euro. Därutöver betalade arbetsgivaren lön för uppsägningstiden inklusive semesterersättning samt de övriga lönefordringarna till medlemmen.


Milja Pertola
Arbetsmarknadsjurist

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.