På svenska
16.12.2021

Löneförhöjningar vårt viktigaste mål

Text: Marja Lounasmaa Bilder: Jyty

När året närmar sig sitt slut är coronan och avtalsförhandlingarna som inleds i januari allt kraftigare närvarande.

Jytys förbundsfullmäktige som sammanträdde i slutet av november godkände alla avtalsbranschers avtalsmål. Målen för löneförhöjningarna, såsom en blandlinje och en allmänförhöjningsbetonad och förhöjningar som riktar sig jämlikt mot alla branscher, är naturligtvis ett av våra viktigaste mål. Storleken på förhöjningarna är inte noggrant definierad ännu, för det är ännu så pass lång tid till exempelvis kommunsektorns avtalsförhandlingar som inleds i mitten av januari att det ännu inte är vettigt att slå fast några siffror.

Att förbättra förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges position var också ett av de mest centrala målen, speciell när lokalt avtalande har ökat från år till år. Personalöverföringarna till välfärdsområdena i början av år 2022 och därtill hörande möten för samarbetsorgan och övriga grupper, i vilka förtroendemännen är med, förutsätter en ökning och precisering av tidsbruket.

Corona-spöket har också åstadkommit en betydande arbetsform, distansarbetet. Kommunsektorns distansarbetsgrupp har redan länge försökt finna en gemensam syn på distansarbetets spelregler, vilka behandlas i avtalsförhandlingarna som börjar i januari. Det ser dock ut som om många saker förblir omtvistade och måste lösas i förhandlingarna.

I kommunsektorns förhandlingar är AKTA fortfarande dess s k grundavtal, för de allmänna avtalsbestämmelserna finns i AKTA. Sote-avtalet, som trädde i kraft 1.9.2021, är till personalantalet det största, men AKTA är nästan lika stort. Under åren 2019-2020 hölls avtalsförhandlingarna i huvudsak på distans, och nu kan samma situation komma att upprepas. Tidpunkterna för avtalsförhandlingarna är redan avtalade och avsikten är möten på ställe.

Eftersom coronan fortfarande håller befolkningen sjuk har myndigheterna berett en ny 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar, vilken skulle vara tidsbunden och i kraft till 31.12.2022.

Vid sidan av individens frihet går hela tiden medborgarnas allmänna säkerhet och hot om att förlora den. Att se till säkerheten för de som arbetar i social- och hälsovården samt de som är kunder där ansvarar utöver arbetstagarna också alla som arbetar där för.

Förslaget är följande: i social- och hälsovårdens tjänst i sådana uppgifter där det ingår av närkontakt orsakad risk för smitta och allvarligare följder av covid-19-sjukdomen för kunder eller patienter, får bara av speciell orsak användas en person, som inte har påvisat att hen har ett skydd från vaccinering eller högst sex månader tidigare laboratoriebekräftad sjukdom som skydd mot covid-19-sjukdomen.

Arbetsgivaren har rätt att behandla hälsouppgifter för lämplighet för ovan nämnda uppgifter. Hit hör ännu många oklara punkter, och FHM ordnade ett hörandetillfälle om dem 1.12. Om och när en dylik paragraf i lagen om smittsamma sjukdomar godkänns meddelar Jyty om saken. Åtgärderna, med vilka man säkrar säkerheten och hälsan för social- och hälsovårdens kunder och patienter samt de som arbetar där, är nödvändiga!

Utmanande situationer har förekommit också i Åbo, när Arkea (ett bolag som erbjuder mattjänster, städning och lokalvård) har velat byta AVAINTA rf:s kollektivavtal mot billigare kollektivavtal, dvs kollektivavtalsshoppat. För två år sedan var vi i samma situation. Då gjorde avtalsorganisationerna (bl a JHL och Jyty) med arbetsgivaren ett lokalt avtal som är i kraft till slutet av februari 2022, med vilket några anställningsförmåner skars ned. Nu räckte inte det två år gamla avtalet längre för arbetsgivaren, och organisationsåtgärderna började (precis som 2019).

Den sista kvällen i november hittades till slut en gemensam syn, och parterna lyckades få fram ett s k sparavtal som börjar 1.3.2022 och samtidigt hålls Arkea kvar vid AVAINTA rf:s kollektivavtal. Mer information om detta på Jytys webbsidor!

Hostan i industrins kollektivavtalsförhandlingar underlättar inte de andra avtalsbranschernas förhandlingar, men tiden visar hur mycket därifrån som sprider sig till andra.

Julen står redan för dörren och fred råder i landet för en tid!

Marja Lounasmaa
Intressebevakningsdirektör

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.