På svenska
25.03.2021

Professor Roope Uusitalo:

Landskapsförvaltning – kommunsammanslagning i megaklass

Om vårdreformen genomförs och för med sig landskap (”välfärdsområden”) till Finland, kommer kommunerna då att lyckas producera närservicen och landskapen att sköta de stora linjerna? Experten inom offentlig ekonomi, professor Roope Uusitalo varnar för alltför höga förhandsförväntningar, men tror att vi kommer att klara av såväl förvaltningsreformen som coronan.

Text: Jaakko Takalainen Bilder: Matti Matikainen
Roope Uusitalo tror att den kommunala ekonomin kommer att klara av vårdreformen om den nya förvaltningsnivån – landskapen eller ”välfärdsområdena” – får processen att fungera som planerat.

Professorn i offentlig ekonomi vid Helsingfors universitet och Statens ekonomiska forskningscentral VATT, Roope Uusitalo, är tämligen optimistisk när det gäller nuläget. Om man måste välja att vara rädd för svårigheter under den närmaste tiden eller problem på lång sikt väljer han det senare.

– Coronan har tagit all uppmärksamhet från det hållbarhetsgap som den åldrande befolkningen och minskningen i sysselsättningsgraden förorsakar. Men de gamla problemen finns fortfarande kvar när pandemin någon gång lättar. Och visst försvinner den ju till slut.

Roope Uusitalo deltog tillsammans med Vesa Vihriälä, Bengt Holmström och Sixten Korkman i den coronautredning som regeringen beställde ifjol våras. Den ekonomiska professorsfyrklövern som nått mogen ålder – den yngsta är Uusitalo – föreslog till en början en minimering av skadorna, sedan den som bäst pågående finanspolitiska stimulansen och till sist en stabilisering av den offentliga ekonomin. Att ge företag stöd och stimulans är enkelt, men stabilisering är svårare eftersom det berör alla medborgare.

– Vi samlades till videoförhandlingar på nätet, och så var där ju också tidsskillnaden på sju timmar eftersom Holmström befinner sig i USA. Men det var ett intressant skede: nya bedömningar trädde fram, hur en farsot som coronan som har brett ut sig överallt inverkar på den ekonomiska politiken, säger Uusitalo.

 

Mer än nog uppgifter kvarblir hos kommunerna

Tidtabellen för vårdreformen som hämtar landskapen med sig är: lagen i kraft 2021, landskapsval i början av 2022 och verksamheten i landskapen i gång från början av 2023.

– De traditionella kommunsammanslagningarna kan komma att minska. Men visst är ju hela landskapsförvaltningen en kommunsammanslagning av megaklass. Hälften av verksamheten överförs från kommunerna, men också från staten överförs uppgifter till landskapen där det bildas en förvaltningsnivå av aldrig tidigare skådat slag, funderar Uusitalo.

Enligt honom kvarstår det mer än nog uppgifter hos kommunerna såsom planläggning och utbildning, dvs. närservice som påverkar många medborgares liv. Dock understöder Uusitalo en överföring av utbildningen på andra stadiet (gymnasierna och yrkesskolorna) till landskapen.

– Den nuvarande röriga koordineringen av yrkesutbildningen, vilka linjer som undervisas vid vilka verksamhetsställen borde överföras från kommunerna till landskapen enligt modell av hur man gör inom hälsovården. Samarbetet betyder också att det inte kan finnas ett eget gymnasium i varje kommun, säger Uusitalo.

 

Kuggfråga: räkna upp fyra Österbottnar

Uusitalo har ingen bestämd åsikt om huruvida det planerade antalet landskap (21 st) är för stort eller slutligt. Säkert är att förvaltningen blir klarare när beslut om många saker inte fattas i över 200 kommuner.

En del landskap förefaller redan nu för små med för liten befolkning för att fungera självständigt. I Mellersta Österbotten finns under 70 000 invånare dvs. lika många som i Tavastehus.

Uusitalo tar som exempel skolelevernas kuggfråga som kom fram vid en kaffebordsdiskussion på jobbet: hur många Österbottnar finns det i Finland?

– Det rätta svaret som noggrant räknades ut på fingrarna är fyra: Österbotten, Södra Österbotten, Norra Österbotten och Mellersta Österbotten.

– Förvaltningen i Finland förändras långsamt. Men visst överförs en betydande beslutsmakt till en ny nivå i landskapsmodellen. Och i synnerhet efter det att landskapen någon gång får beskattningsrätt och verksamheten inte längre är beroende av statens direkta finansiering, konstaterar Uusitalo.

Vård- och landskapsreformen medför enligt Roope Uusitalo inte automatiskt några inbesparingar. I bästa fall bereder reformen möjligheter till att genomföra inbesparingar.

Många beskattare, stor risk

Den ständiga förändringen i förvaltningen inverkar på den kommunala ekonomin, men Uusitalo ser inte direkt att någon ekonomisk katastrof är att vänta i kommunerna.

– Om det finns många beskattare föreligger det en stor risk att skattebördan lätt blir tung. Kommuninvånarnas godkännande av skattebördan grundar sig på tillgängligheten på närservice och känslan av att systemet är rejält gentemot alla.

Uusitalo varnar ändå för alltför höga förhoppningar. Även om en stor del av kommunernas personal och också människor från statsförvaltningen övergår till landskapen, börjar den nya förvaltningsnivån inte automatiskt att fungera.

– Jämlikhet och effektivitet kan öka endast om det vid planeringen och producerandet finns kraftiga sporrar till det allmänna bästa bort från deloptimering, konstaterar Uusitalo.

Om allting i den nya social- och hälsovården inte går som i Strömsö, föreligger det enligt honom en fara för en utökad byråkrati och en försvagning av tillgängligheten på service. Regeringen har nu i samband med landskapsreformen upphört att tala om miljardinbesparingar; numera talas det bara om en ”inbesparingspotential”.

– Att tala om de inbesparingar som vårdreformen medför är önsketänkande, i de eventuella inbesparingarna hålls kanske bara den ena foten kvar på marken, säger Uusitalo.

 

Digitalisering och barnens tänder

För att kunna utnyttja inbesparingspotentialen måste man i regeringens vårdreformsplaneringar ta hjälp av digitalisering och andra nya uppfinningar. Digitalisering utgör enligt Uusitalo ingen trollstav för ökad effektivisering och tryggande av tillgängligheten på service.

– Men jag är ändå optimist när det gäller producerandet av tjänster i kommunerna och landskapen i framtiden. Om utvecklingen fortgår som den gjort under min livstid har vi det bättre ställt om 30–40 år än nu.

– Ett praktiskt exempel: barn har inte längre hål i tänderna. I bästa fall syns den utvecklingen också i övriga sjukdomar, konstaterar Roope Uusitalo.

En stark rekommendation om distansarbete för till skogs

Roope Uusitalo, 52, är på besök på sin arbetsplats när denna intervju görs per telefon. Dörrarna är ändå öppna, och inte heller har nycklarna tagits ifrån er?

– Nej. Men på grund av coronaläget har vi en stark rekommendation om distansarbete. Jag är också här bara för att hämta lite papper. Här är väldigt tyst, beskriver Uusitalo Statens ekonomiska forskningscentrals lokaler på Arkadiagatan.

Han är forskare inom utbildningsekonomi, offentlig ekonomi och arbetsekonomi. Uusitalo kom till tjänsten som professor i offentlig ekonomi vid Helsingfors universitet och VATT år 2018 från handelshögskolan vid Jyväskylä universitet där han var professor i utbildningsekonomi.

Coronan har kraftigt inverkat på i Esbo bosatta Uusitalos liv, som på alla finländares. Den snörika början på året i södra Finland har erbjudit fina tillfällen till utehobbyer. Därtill har distansarbetet gjort det möjligt för honom att syssla med skogsförbättringsarbeten i sin egen ärvda skog.

– Om man vill se någonting positivt i coronapandemin så har ju den medicinska forskningen tagit ett aldrig skådat kliv framåt på en kort tid, säger Roope Uusitalo.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.