På svenska
17.06.2021

I kommunerna bör man spela med nya kort

Text: Kari Hietamäki Bilder: Jyty

Mer sällan börjar jag i ledaren berömma en bok jag läst så här öppet, men nu gör jag det. Kommunerna i skick -opuset (förlag Kiss Publishing) är förtjänt av det.

När de nyvalda kommunfullmäktige och de invalda inleder sitt arbete är det lätt att vara överens med författarnas syn på kommande utmaningar: I en ny värld kan man inte spela med gamla kort. Hälsovårdsreformen kommer och digitaliseringen tar vid.

I Finland finns alla sorters kommuner. Det finns kommuner, landskap (blivande välfärdsområden), församlingar, hushåll, en hel nation… Det lär också finnas kotterier. För att inte tala om kriskommuner, vilka man förutsagt att det uppstår allt fler av bara vi blir av med coronan och corona-stöden upphör.

Boken är också för de nya fullmäktigevalda. Men den är också bl a kommunledarnas, branschledarnas, personalrepresentanternas och alla arbetstagares bok. Den är en diskussionsväckare, men främst uppmuntrar den till aktion och öppnar förhoppningsvis vägen till förändringstänkande i verksamhetssätten.

En av bokens författare Maarika Maury, Kissconsulting Ab:s verkställande direktör, kommenterar att modeordet är delaktigt i strategierna i Finlands ungefär 300 kommuner. Det vill säga vill man utöver kommuninvånarna ta med kommunpersonalen i beslutsfattarprocessen åtminstone i strategierna.

De idéer för utveckling av arbete som är bäst genomföringsdugliga uppstår ur erfarenheter hos vardagens yrkesmänniskor.

Men hur förverkligar man i praktiken nya innovationer? Det alldeles nyss påbörjade nationella Kommunarbete2030-projektet samlar nationellt projekt och funktioner för utveckling av kommunbranschens arbetsliv från olika håll i Finland.

Det är klart att utvecklingen för att lyckas måste vara samverkande. Det å sin sida kräver förtroende och gott samarbete på kommunarbetsplatserna. Utvecklingen bör ske så att kommunledningen, förmännen och personalen deltar i den.

I Kommunarbete2030-projektet deltar också utöver KT Kommunarbetsgivarna kommunbranschens huvudavtalsorganisationer som representerar arbetstagarna, såsom den av Jyty och JHL grundade Offentliga sektorns union, Akavas FOSU och Sote rf som grundats av Tehy och Super.

Exempelfrågorna i projektet lyder: Hurdana nya lösningar och verksamhetsmodeller har man tagit i bruk på din egen arbetsplats? Hur utvecklar ni ert eget arbete på er arbetsplats? Vad kan ni dela med andra och samtidigt få synlighet för ert utvecklingsarbete? I denna tidning finns goda exempel på sidorna 40-41.

De idéer för utveckling av arbete som är bäst genomföringsdugliga uppstår ur erfarenheter hos vardagens yrkesmänniskor. Som exempel har vi Kunteko2020-programmet, som genomfördes 2015-2020 och nådde kommunfältet brett. Totalt deltog i programmet ungefär 240 olika organisationer, av vilka största delen var kommuner och samkommuner. Sammanlagt deltog under sex år ungefär 10 000 personer i programmets åtgärder, inklusive tillfällen och webbinarier. Det uppstod hundratals goda utvecklingsidéer som nådde genomföringsfasen.

Också Hyvä kiertämään-kampanjen samlar igen kommunbranschens utvecklingsarbeten på Framstegsarenan. Kampanjen slutar 30.9. De bästa belönas på Kommunarbete2030-galan i november.

Nu lönar det sig att delta. När man delar med sig av det goda drar hela kommunbranschen nytta av det!

Kari Hietamäki
Chefredaktör

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.