På svenska
17.06.2021

Ofta frågat:

Har man tillgång till företagshälsovård under sin uppsägningstid?

"Har man tillgång till företagshälsovård under sin uppsägningstid? Orsaken till min uppsägning var företagets ekonomiska svårigheter."

Text: Päivi Salin Bilder: Jyty

I företagshälsovårdslagen finns bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet att ordna företagshälsovård och om innehållet i och verkställandet av företagshälsovård.

Om en arbetstagare sägs upp på grund av ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker är arbetsgivaren skyldig att ordna företagshälsovård för arbetstagaren under uppsägningstiden. Anställningsförhållandet fortgår till den sista dagen av uppsägningstiden. Företagshälsovården ska ordnas på samma sätt som för de andra på samma arbetsplats.

Om en arbetstagare sägs upp på grund av ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker är arbetsgivaren skyldig att ordna företagshälsovård för arbetstagaren under uppsägningstiden.

Om minst 30 anställda arbetar i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande är arbetsgivaren skyldig att ordna företagshälsovård under 6 månader efter att skyldigheten att arbeta har upphört. I detta fall är en ytterligare förutsättning att arbetstagarens anställningsförhållande har varit i kraft i minst 5 år.

Arbetsgivarens skyldighet att ordna företagshälsovård upphör om den uppsagda arbetstagaren övergår till anställning hos en annan arbetsgivare i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande som gäller tills vidare eller är tidsbundet på minst 6 månader och i vilket ingår företagshälsovård. Arbetstagaren ska meddela detta till sin tidigare arbetsgivare.


Päivi Salin
Arbetsmarknadsombudsman

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.