På svenska
28.02.2024

Ofta frågat:

Från och med när ska lön betalas för uppgiften som arbetsplatshandledare?

I den senaste avtalsrundan togs ett nytt tillägg till lönesättningsbestämmelserna in i AKTA och SH-avtalet gällande uppgiften som arbetsplatshandledare och hur den ska beaktas i lönen.

Text: Anniina Kannelsuo Bilder: Jyty

En medlem hade verkat som arbetsplatshandledare i en kommun från januari 2023. Hen hade inte fått någon ersättning för det. Förtroendemannen tog kontakt med arbetsgivaren och informerade om att man ska få ersättning. Arbetsgivaren lovade kolla upp saken och meddelade också senare att ersättning kommer att betalas från augusti 2023. Ersättning ska emellertid betalas från januari.

I den senaste avtalsrundan togs ett nytt tillägg till lönesättningsbestämmelserna in i AKTA och SH-avtalet gällande uppgiften som arbetsplatshandledare och hur den ska beaktas i lönen. Enligt bestämmelsen ska vid bestämmandet av lönen för en person som innehar en uppgift som arbetsplatshandledare beaktas inverkan av handledaruppgiften på uppgiftens kravnivå. Om handledaruppgiften är tidsbestämd, ska en högre uppgiftsrelaterad lön betalas för denna tid.

Texten är alltså helt entydig till den del att en högre uppgiftsrelaterad lön ska betalas för den tid handledaruppgiften varar. Arbetsgivaren ska betala ersättning till medlemmen från början av januari 2023.


Anniina Kannelsuo
Arbetsmarknadsjurist

Uppgiften som handledare förutsätter inte någon specifik utbildning

Bestämmelsen gällande arbetsplatshandledare i Akta och SH-avtalet trädde i kraft 1.5.2022. Från och med denna tidpunkt har man kunnat förutsätta att man i den uppgiftsrelaterade lönen beaktar den höjande inverkan på lönen som uppgiften som arbetsplatshandledare ska ha.

Beloppet av ersättningen ska bedömas lokalt och ersättningen ska vara i rätt proportion till det ansvar som uppgiften medför. Arbetsplatshandledaren ska, sett till sin yrkesskicklighet, utbildning eller arbetserfarenhet, vara lämplig. Ersättningen för uppgiften som arbetsplatshandledare förutsätter sålunda inte att personen har genomgått någon speciell utbildning.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.