På svenska
05.02.2020

Föreningen i Raseborg hittade ett nytt hem

Text: Tiina Tenkanen Bilder: Linda baarman
Gun-Britt Färm

Ett blad vändes i den svenskspråkiga fackföreningsrörelsens historia när 77-åriga Raseborgs Jyty – Raaseporin Jyty upplöstes och medlemmarna övergick till Jyty Espoon Seutu – Jyty Esbo Nejden i januari. Ursprungligen sökte föreningen, som har 40 medlemmar, ett nytt hem bland annat hos föreningarna i Hangö och Lojo.

– Det här har varit en jobbig tid. Jag hade väntat mig mera stöd av Jyty, konstaterar ordföranden för Raseborgs Jyty Gun-Britt Färm från Ekenäs.

Orsaken till sammanslagningen var det ringa antalet aktiva medlemmar och att medlemmarna i den nuvarande styrelsen kommer att gå i pension under de närmaste åren. Fackföreningsverksamhet lockar inte de unga.

Färm anslöt sig till Jyty år 2000 när hon blev anställd som IT-stödperson hos Ekenäs stad. År 2008 valdes hon till vice huvudförtroendeman och 2013 till huvudförtroendeman.

Från år 2016 har Färm också verkat som ordförande för Raseborgs Jyty. Hon tycker att dubbelrollen inte är en bra sak men att inga andra fackföreningsaktiva kunde uppbringas.

Fastän Färms uppgift har varit att lyssna på medlemmarnas bekymmer och stödja dem så har hon också haft svårigheter i sitt eget arbete. Efter organisationsförändring 2009 blev arbetsatmosfären dålig. Många sade upp sig. Färm fortsatte att kämpa på sin arbetsplats men insjuknade till sist.

– Jag hade psykosomatiska symptom. Jag orkade vara på jobbet en vecka och sedan blev jag igen sjukskriven för två veckor.

Till sist tog Färm alterneringsledigt och när ledigheten tog slut återgick hon till sitt gamla yrke som närvårdare.

Under ordförandens sjukskrivningar och alterneringsledighet vikarierade föreningens långvariga sekreterare Benita Silenius som förtroendeman för Raseborgs Jyty.

– Jag hade inte klarat mig utan henne, lovordar Färm sin kollega som vid det här laget redan är pensionerad.

År 2018 sade Färm upp sig från Raseborgs stad. Efter det har de anställda hos staden inte haft en förtroendeman som hör till Jyty.

Färm är oroad över de svenskspråkigas ställning inom Jyty. Enligt henne har den svenska servicen blivit sämre.

– Till exempel hölls Jytys svenskspråkiga medlemsdagar tidigare varje år. Nu hålls de bara vartannat år, konstaterar Färm.

Hon är nöjd med noteringen i sammanslagningsavtalet med Jyty Esbo Nejden där det står att om en medlem så önskar ska hen kunna sköta sina ärenden på svenska, även om föreningens förvaltningsspråk är finska.

– Jag har lovat att verka för Raseborgs Jyty-medlemmar åtminstone under nästa år som medlem i styrelsen för Jyty Esbo Nejden. Jag försöker underlätta övergången till den nya föreningen för våra medlemmar. Dessutom försvarar jag de svenskspråkigas rätt till service.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.