På svenska
07.09.2022

En ljus höst i sikte – eller är det bara en önskedröm?

Text: Marja Lounasmaa Bilder: Jyty

Vårens förhandlingar för alla avtalsbranscher var som väntat utmanande.

Kommunsektorns förhandlingar gick trögare än för två år sedan, men äntligen efter många förhandlingar uppnådde KT, JAU och FOSU den 6.6 ett förhandlingsresultat i avtalen för kommunsektorn. 8.6 godkände alla parters administrationer förhandlingsresultatet och kommunsektorn hade fått nya tjänste- och arbetskollektivavtal.

Avtalen gäller för alla kommunsektorns tjänste- och arbetskollektivavtal. Kommunsektorns nya avtal baserar sig på det förslag som förlikningskommittén gav 10.5. Avtalsperiodens längd är 1.5.2022-30.4.2025 och innehåller ett 5 års löneprogram. Med löneprogrammet avser man förbättra tillgången på arbetskraft och göra lönesystemet mer lönsamt.

Till skillnad från tidigare avtalslösningar fastställs storleken på kollektivavtalens löneförhöjningar för åren 2023 och 2024 bl a på basen av de privata sektorernas löneförhöjningar. Nästa år hålls alltså intressanta förhandlingar om löneförhöjningens nivå.

Också det att KoHo (skötarförbunden) blev utanför kommunlösningen som gjordes i juni kommer att synas på höstens arbetsmarknadsfält. Detta inverkar dock inte på KT:s, JAUs (Jyty och JHL) och FOSUs förhandlings- och avtalsverksamhet i höst, vilken inleddes redan i slutet av augusti.

Nästa år hålls intressanta förhandlingar om löneförhöjningens nivå.

I kommunens huvudförhandlingsgrupp, AKTA-gruppen och arbetsgrupperna under dessa kommer man att bereda avtalsbestämmelser (såsom förtroendemän, arbetarskyddsansvariga och arbetshälsan) för bl a utveckling av lönesystemen och för välfärdsområdena. Också om justeringspotten på 0,5 % 1.10.2022, vilken ingår i kommunsektorns avtal, förhandlas senast 30.9.2022 och om enighet inte uppnås är 0,5 % en allmänförhöjning.

Också den privata sektorns avtalsförhandlingar framskred trögt. Till slutet av juni hade man avtalat också om dem undantaget den privata undervisningssektorn, vars avtalsperiod upphörde 31.3.2022. Den privata sektorns förhandlingar inleddes första dagen i augusti, och på morgonnatten fredagen 5.8 uppnåddes förhandlingsresultat. Kollektivavtalet trädde i kraft 9.8.2022 och är i kraft till 31.3.2024.

Avtalsförhandlingarna i kommunsektorn och några branscher i den privata sektorn blev man tvungen att sätta fart på genom de mest omfattande stridsåtgärderna i Jytys/KVL:s historia. Vårens förhandlingar med sina stödåtgärder sysselsatte förbundets hela personal och nästan varje funktionär på lokalnivå. Förhandlingarna med sina stödåtgärder, vilka pågick i flera månader, var påfrestande, men alla som deltog i dem visste att man måste komma till avslut i ärendet. De uppnådda förhandlingslösningarna var minst sagt måttliga.

För familjeledighetsreformen fick man i nästan alla avtal bestämmelser, genom vilka positionen för de födandes partners förbättrades. Användningen av föräldraledigheten blir längre och lön betalas för de 32 första dagarna av föräldraledigheten. För vissa avtal har ärendet förts till en arbetsgrupp.

Noggrannare uppgifter om innehållet i tjänste- och arbetskollektivavtalen finns på Jytys webbsidor.

Hösten kan verka ljus, men blir mer troligt utmanande med stort U.

Med tillförsikt mot hösten!


Marja Lounasmaa
Intressebevakningsdirektör

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.