Hyvinvointi
05.11.2020

Kysely:

Uuden oppiminen tuo työhyvinvointia etätyöläisille

Uusien työtapojen oppiminen ja aiempaa suurempi itsenäisyys ovat luoneet työhyvinvointia etätyöhön siirtyneille. Tiedot käyvät ilmi Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -seurantatutkimuksesta. Kyselyyn vastanneista lähes puolet (44 %) kertoi tehneensä aiempaa enemmän etätöitä.

Teksti: Sanna Pyysalo Kuvat: Scandinavian Stock Photo

 

Yli puolet (52 %) koronakeväänä aiempaa enemmän etätöitä tehneistä koki itsenäisen työhön liittyvien päätösten tekemisen lisääntyneen kevään aikana.

Lähes puolet (46 %) koki oppineensa kevään aikana uusia, entistä parempia työtapoja.

Etätyö näyttää tuoneen työhön uusia, työn imua ja laajemmin työhyvinvointia edistäviä voimavaroja.

– tutkimusprofessori Jari Hakanen, Työterveyslaitos

Jopa kolmannes (34 %) etätöihin siirtyneistä koki työtovereilta saadun tuen vähentyneen.

Neljännes (24 %) koki esimieheltä saadun tuen vähentyneen.

Vähäisempi työyhteisöltä saatu tuki näkyi myös vähäisempinä yhteisöllisyyden ja reilun kohtelun kokemuksina, mitkä ovat omiaan heikentämään työhyvinvointia.

– erikoistutkija Janne Kaltiainen, Työterveyslaitos

Lähde: Miten Suomi voi? -seurantatutkimus. Kyselyyn vastasi 1 006 työssä käyvää suomalaista.

Tutkimuksen tuloksia julkaistaan hankkeen verkkosivuilla: https://www.ttl.fi/tutkimushanke/miten-suomi-voi/

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.