Ajankohtaista
14.11.2019

Hoitajamitoitus kotihoitoonkin?

Vanhusten laitoshoidossa tulee olla 0,7 hoitajaa vanhusta kohden, todetaan lakiesityksessä. Myös vanhusten kotihoidossa kärsitään kiireestä ja työntekijöiden vähyydestä.

Teksti: UP/BIRGITTA SUORSA Kuvat: THL

Tulisiko hoitajamitoitus ulottaa myös vanhusten kotihoitoon, johtava asiantuntija Sari Kehusmaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL)?

– Kotihoidon mitoituksen pitää ensi sijassa nojata asiakkaan palvelutarpeeseen. Ohjenuorana on, että ainakin asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman pitää toteutua.

– Mitään valtakunnallista mitoitusta ympärivuorokautiseen kotihoitoon ei ole. Tosin laatusuosituksessa on palvelun järjestäjälle suuntaviivoja kotihoidon mitoitukseen.

Sari Kehusmaa

Ketkä arvioivat vanhuksen palvelutarpeen?

– Kunnissa on ihan asiantuntevat arvioijat. Tutkimuksissamme on kuitenkin huomattu, että ihan aina palvelutarpeisiin ei pystytä vastaamaan.

Kuinka isosta pulasta on kyse?

– Kyselymme mukaan 46 prosenttia kunnista kertoi, että niiden alueella ei ole riittävästi kotihoidon palvelua. Ongelmia on ainakin ajoittain esimerkiksi ilta- ja yöhoidossa.

Mikä ratkaisuksi?

– Yksi tärkeimmistä ratkaisukeinoista on riittävä henkilöstö, mutta myös etäpalveluja voidaan lisätä. Erilaiset digitaaliset palvelut, etäilmoittimet, turvapalvelut muistisairaille ja esimerkiksi lääkkeenjakelun automaatit helpottavat hoitajapulaa ja lisäävät vanhuksen turvaa. Muistisairaan kohdalla pitää aina arvioida, sopiiko palvelu hänelle vai ei.

Onko pääsy hoivakotiin liian vaikeaa?

– Kriteerit esimerkiksi tehostettuun palveluasumiseen vaihtelevat jonkin verran alueittain. Arvioinnissa otetaan huomioon kokonaisuus. Suurin osa ympärivuorokautisessa hoivassa olevista on muistisairaita. Omaishoitoa saava vanhus voi asua pidempään kotonaan, mikä ei automaattisesti sulje pois kotihoidon tarvetta. Yksin asuvat muistisairaat tarvitsevat muita aiemmin laitospaikan.

– Pystymme vertaamaan vain asiakasosuuksia, esimerkiksi kuinka iso osuus yli 80-vuotiaista on ympärivuorokautisen hoidon piirissä. Osuus vaihtelee alueittain.

Kumpi olisi tärkeämpää kotihoidossa, kriteeristön yhtenäistäminen vai hoitajamitoitus?

– Palvelutarve pitäisi arvioida samalla tavalla. Lakiuudistus esittää käytettäväksi RAI-mittaria, jolla arvioidaan muun muassa asiakkaan fyysinen kunto sekä fyysinen ja henkinen toimintakyky. Jos kaikki käyttäisivät tätä hoitoisuuden mittaria, palvelutarve arvioitaisiin joka paikassa samoin perustein.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.