Ajankohtaista
15.02.2023

”Henkilöstöä ja yhteistoimintaa ei saa unohtaa”

Helsingin päiväkotien henkilöstövajetta tilkitään leikkipuistoja sulkemalla

Jyty Metropoli pitää Helsingin kaupungin päätöstä leikkipuistojen sulkemisesta ja työntekijöiden siirrosta päiväkoteihin lyhytnäköisenä henkilöstöpolitiikkana. Päätös heikentää merkittävästi myös lapsiperheiden saamaa tukea, muistuttaa Jytyn pääluottamusmies Kirsi Jaakkola.

Teksti: Jaana Parkkola Kuvat: Matti Matikainen
Pääluottamusmies Kirsi Jaakkola kuvattiin suljetun Leikkipuisto Lehdokin edustalla. Leikkipuiston piha ja sisätilat ovat tyhjentyneet ja kaikuvat nyt tyhjyyttään. – Tämäkin leikkipuisto on monille perheille tärkeä kohtaamispaikka, josta on mahdollista saada myös ammattilaisten apua ja tukea, Jaakkola kertoo.

Helsingin kaupungin päiväkotien huutava henkilöstöpula on ollut viime aikoina niin median, somevaikuttajien kuin vaaleihin valmistautuvien poliitikkojenkin puheenaiheena. Myös tilanteesta huolestuneet vanhemmat järjestivät tammikuussa Senaatintorilla mielenilmauksen, jossa vaadittiin päättäjiltä tekoja tilanteen ratkaisemiseksi.

Päiväkotien lisäksi huolta ovat herättäneet leikkipuistot. Helsingin kaupunki päätti sulkea kevään ajaksi suurimman osan leikkipuistoistaan ja siirtää niiden työntekijät päiväkoteihin. Sulut alkoivat loppiaisen jälkeen ja jatkuvat kesäkuun alkuun saakka. Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialueen pääluottamusmiehen Kirsi Jaakkolan mukaan tilanne on aiheuttanut henkilöstössä paljon huolta.

– Siirtoja on tehty erityisesti päiväkoteihin, joihin on ollut muutenkin vaikeaa saada vakituisia työntekijöitä tai edes sijaisia. On sanomattakin selvää, että leikkipuistotyöntekijälle tällaiseen paikkaan äkisti siirtyminen voi olla haastavaa, Jaakkola kuvaa.

 

Kuulluksi tuleminen ja valinnanvapaus lisänneet työtyytyväisyyttä

Jaakkolan mukaan osa siirtyneistä työntekijöistä on kertonut uuden työn alkaneen kohtuullisen hyvin, mutta osalle työstä on tullut selviytymistä.

– Kokemukseen on vaikuttanut merkittävästi se, miten vastaanotto on hoidettu ja onko esihenkilön kanssa keskusteltu etukäteen. Tunne kuulluksi tulemisesta on auttanut hyväksymään tilanteen.

Tunne kuulluksi tulemisesta on auttanut hyväksymään tilanteen.

Määräaikaisia siirtoja toteutettiin jo syksyllä 2022, ja lisäksi leikkipuistojen henkilöstöä on siirtynyt vapaaehtoisesti päiväkoteihin eripituisiksi ajankohdiksi. Näitä työntekijöitä työnantaja on palkinnut 1 000 euron tai 2 000 euron kertapalkkioilla riippuen vapaaehtoisuuden pituudesta.

– Jotkut ovat harmitelleet, että jos olisi tajunnut pakkosiirtojen tulevan joka tapauksessa, olisi kannattanut tarttua vapaaehtoiseen siirtoon ja palkkioon, Jaakkola sanoo.

Pahimmillaan tyytymättömyys on johtanut irtisanoutumisiin. Lisäksi osa on saanut työnantajalta työvapaata leikkipuistosulun ajaksi tai pidemmällekin.

– Työvapaalla on voinut itse valita päiväkodin, johon siirtyy, ja osa on siirtynyt esimerkiksi lapsiperheiden kotipalveluun tai perhetyöhön. Valinnanvapaus on lisännyt selvästi näiden työntekijöiden työhyvinvointia.

 

Tärkeä kohtaamispaikka ja tuen tarjoaja

Tällä hetkellä Helsingin kaupungin leikkipuistoista on auki 25 ja suljettuna 43. Leikkipuistojen työntekijät ovat kertoneet Jaakkolalle, että sulut ovat vähentäneet esimerkiksi eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten ja perheiden palveluja.

– Itä-Pasilassa sijaitseva Leikkipuisto Lehdokki on hyvä esimerkki paikasta, joka on tarjonnut kotoutumista ja suomen kielen oppimista tukevaa toimintaa yhdessä eri toimijoiden kanssa. Nyt nämä tärkeät kohtaamispaikat ja matalan kynnyksen palvelut ovat tauolla. Monille perheille leikkipuistot ovat olleet ainoita paikkoja tavata muita lapsiperheitä ja saada tukea, Jaakkola kuvaa tilannetta.

Avoin ja maksuton leikkipuistotoiminta on ollut yksi Helsingin ylpeyden aiheista, jota on esitelty ulkomaita myöten. Leikkipuistot tarjoavat pienille koululaisille ja perheille ennaltaehkäiseviä varhaisen tuen toimintoja, joilla on vaikutusta lasten kasvuun ja perheiden hyvinvointiin.

– Pakkosiirtojen vuoksi leikkipuistotyöhön kouluttautuneet ja sitoutuneet työntekijät kokevat oman työnsä mitätöidyksi. Heistä tuntuu, että varhaisen tuen ammattilaisten työ lakaistaan ikään kuin maton alle, Jaakkola kertoo.

– Pakkosiirtojen vuoksi leikkipuistotyöhön kouluttautuneet ja sitoutuneet työntekijät kokevat oman työnsä mitätöidyksi. Heistä tuntuu, että varhaisen tuen ammattilaisten työ lakaistaan ikään kuin maton alle, jytyläinen pääluottamusmies Kirsi Jaakkola kertoo.

Alan veto- ja pitovoimasta huolehdittava

Jyty Metropoli on lähettänyt kaupungille kannanoton, jossa se moittii työnantajaa lyhytnäköisestä henkilöstöpolitiikasta.

– Olemme painottaneet henkilöstön kuulemista ja hyvinvoinnista huolehtimista. Vaikka vaikeita päätöksiä joudutaan tekemään, henkilöstöä ja yhteistoimintaa ei saa unohtaa, Jaakkola sanoo.

Jaakkolan mukaan kaupunki onkin viime aikoina tiivistänyt yhteistoimintaa työntekijäpuolen kanssa ja pitänyt huolta hyvistä keskusteluyhteyksistä.

– Olemme yhdessä eri järjestöjen pääluottamusmiesten kanssa pitäneet osaltamme huolen, että yhteistoiminta toteutuu, niin työpaikkatasolla kun edustuksellisestikin.

Toivottavasti tulevaisuudessa on pian taas tilanne, että leikkipuistohenkilöstö voi tehdä täysipainoisesti rakastamaansa työtä.

Jaakkola korostaa, että palkkaus on luonnollisesti tärkeä alan veto- ja pitovoimatekijä – myös leikkipuistoissa.

– Tärkeitä ovat myös hyvinvointia edistävät toimenpiteet, kuten työyhteisöön ja esihenkilötyöhön panostaminen. Haastavan työvoimatilanteen selättämiseksi työnantaja on tehnyt useita toimenpiteitä: muun muassa varhaiskasvatuksen henkilöstön pätevöitymispolkuja tuetaan, rekrytoinnin tukea vahvistetaan ja perehdytykseen panostetaan, Jaakkola kiittää.

– Toivottavasti tulevaisuudessa on pian taas tilanne, että leikkipuistohenkilöstö voi tehdä täysipainoisesti rakastamaansa työtä leikkipuistoissa pikkulapsiperheiden ja koululaisten kanssa.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.