Ajankohtaista
16.12.2021

Jytyn sopimustavoitteet neuvottelukierrokselle:

Ammattiliitto Jyty tavoittelee reiluja palkankorotuksia

Ammattiliitto Jyty tavoittelee työehtosopimusneuvotteluissa mm. riittäviä yleiskorotuksia palkkoihin. Etätyöhön ja työvuorojen vaihtoon sekä henkilöstönedustajien ajankäyttöön, korvauksiin ja tiedonsaantiin esitetään parannuksia. Paikallisen sopimisen lisääntyessä järjestöjen aseman on oltava tasaveroinen työnantajan kanssa. Lisäksi matkustamiseen liittyvät tavoitteet ja perhevapaauudistukseen liittyvät muutokset ovat mukana neuvotteluagendalla.

Teksti: Jonna Borgström Kuvat: Jyty

Alkavissa työehtosopimusneuvotteluissa Jyty tavoittelee yleiskorotuspainotteisia palkankorotuksia.

– Yleiskorotusten on oltava sekalinjaisia, jolloin korotukset ovat euromääräisiä x-euroon saakka ja sen jälkeen prosentuaaliset. Näin matalimpiin palkkoihin saadaan suuremmat korotukset kuin pelkällä prosentuaalisella korotuksella, toteaa Jytyn edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa.

– Mahdollisessa järjestelyerässä tulee olla täysi perälauta, jotta varmistetaan se, että korotukset maksetaan yleiskorotuksena kaikille, ellei paikallisesti muuta sovita, Lounasmaa jatkaa.

 

Etätyön pelisäännöt kirkastettava

Pandemian myötä yleistyneen etätyön käytäntöihin on syytä sopia tarkempia pelisääntöjä. Niissä työtehtävissä, joissa etätyöt ovat mahdollisia, etätyön tekemiseen liittyy työturvallisuus- ja työergonomia-asioiden lisäksi mm. vakuutuksiin ja matkustamiseen liittyviä kysymyksiä.

Näihin osa-alueisiin tarvitaan tarkemmat yhteiset pelisäännöt etätyön vakiintuessa osaksi työn tekemisen palettia.

Juttu jatkuu tekstilaatikon jälkeen.

Jytyn sopimustavoitteet

Palkankorotukset

● Yleiskorotuspainotteiset palkankorotukset.
● Korotusten tulee noudattaa sekalinjaa eli korotukset euromääräisinä, mutta vähintään tietyn prosenttiosuuden mukaisesti.
● Mahdolliseen järjestelyerään oltava täysi perälauta.


Työaikakysymykset

● Etätyöhön ja työvuorojen vaihtoon liittyvät asiat.


Henkilöstöedustajien eli luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun asemaan parannuksia
Jyty tavoittelee nykyhetkeen paremmin soveltuvia määräyksiä
● ajankäytöstä
● korvauksista
● tiedonsaannista.


Paikallisen sopimisen lisääntyessä
järjestöjen aseman vahvistaminen tasapuolisemmaksi työnantajan kanssa.


Matkustamiseen
liittyvät tavoitteet.


Perhevapaauudistukseen
liittyvät muutokset.


#reilutkorotukset

Henkilöstönedustajien tiedonsaantioikeus turvattava

Hyvinvointialueiden muodostaminen tulee ensi vuoden aikana työllistämään ja kuormittamaan myös henkilöstönedustajia. Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun aiempien tehtävien lisäksi hyvinvointialueiden tulevia tehtäviä henkilöstösiirtoineen käsitellään monessa ryhmässä ja yt-elimessä.

Henkilöstönedustajien on voitava hoitaa myös perinteiset tehtävät edellä mainittujen uusien tehtävien lisäksi, ja ajankäytön lisääminen on välttämätöntä.

– On siis varmistettava, että henkilöstönedustajilla on tarvittava aika käytettäväksi näihin laajoihin muutoksiin ja tarvittavat tiedot annetaan hyvissä ajoin, Lounasmaa toteaa.

Henkilöstönedustajien korvauksiin ja koulutusmahdollisuuksin Jyty on myös ottamassa kantaa neuvottelujen yhteydessä.

Paikallisen sopimisen lisääntyessä järjestöjen asemaa tulee vahvistaa tasapuolisemmaksi työnantajan kanssa.

 

Neuvotteluista tiedotetaan Jytyn viestintäkanavissa

Jyty tiedottaa jäsenilleen neuvotteluiden etenemisestä liiton omissa viestintäkanavissa, kuten verkkosivut, jäsenistön uutiskirjeet ja sosiaalisen median kanavat. Tietoja ja aikataulua päivitetään verkkosivuille neuvotteluiden edetessä.

Muista tarkistaa, että sinulla on ajantasaiset tiedot liiton jäsenrekisterissä, jotta kohdennetut viestit tavoittavat sinut. Tiedot voi tarkistaa ja tarvittaessa päivittää jäsenen sähköisessä asiontijärjestelmässä Jässärissä, jonne pääsee kirjautumaan liiton verkkosivujen etusivulta www.jytyliitto.fi.


Jonna Borgström
Työmarkkinatutkija

Tunnetko työehtosopimusneuvotteluiden sanastoa?

Työehtosopimus (TES)

● Työehtosopimuksella työnantajien liitto ja työntekijöitä edustava liitto sopivat työntekijäryhmää koskevista ehdoista. Jyty neuvottelee ja edustaa jäseniään kunta-alan, kirkon sektorin sekä yksityisalojen työehtosopimuksissa.

Työsopimus

● Työsopimuksella työnantaja ja työntekijä sopivat työn tekemisen ehdoista, esim. palkasta ja työajasta.

Perälauta

● Perälauta määrittelee sen, miten työpaikalla toimitaan palkankorotusten määräytymisen osalta, jos ei päästä paikalliseen sopimukseen asiassa. Jos asiassa ei päästä työpaikalla yksimielisyyteen, noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä eli nk. perälautaa.

Täysi perälauta

● Jos palkkaratkaisusta ei paikallisesti muuta sovita, korotukset maksetaan yleiskorotuksena kaikille.

Järjestelyerä

● Järjestelyerä on kohdennettu palkankorotuserä. Järjestelyerästä ja sen suuruudesta sovitaan työehtosopimusneuvotteluissa.

Henkilöstönedustajat

● Henkilöstönedustajia työpaikalla ovat luottamusmies ja työsuojeluasioissa henkilöstöä edustava työsuojeluvaltuutettu.

Paikallinen sopiminen

● Työpaikalla voidaan joistain tietyistä työehtosopimuksen ehdoista sopia toisin. Työntekijöitä edustaa paikallisissa neuvotteluissa luottamusmies, joka neuvottelee työnantajan edustajan kanssa.

Sekalinja

● Palkankorotukset sovitaan x euromääräiseksi mutta kuitenkin vähintään x prosenttia.

Työehtosopimusneuvottelujen aikataulu

  • Jytyn liittovaltuusto käsitteli sopimustavoitteita kokouksessaan 25.–26.11.2021.
  • Kunta-alan ja kirkon alan työehtosopimusneuvottelut alkavat tammikuun puolivälissä.
  • Yksityisaloilla neuvottelut ovat jo alkaneet.

Seuraa sopimusneuvotteluiden etenemistä Jytyn verkkosivuilta: Sopimusneuvottelut 2021–2022

Seuraa Jytyn sopimusneuvottelujen etenemistä sosiaalisen median kanavista: #reilutkorotukset #jyty #jytyläiset #ammattiliittojyty

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.