Työsuhde
07.05.2020

Seurakunnat: Pari sanaa palkitsemisesta

Viime vuonna seurakunnissa elettiin suorituslisäjärjestelmän ensimmäistä arviointivuotta. Loppuvuodesta sitten hikoiltiin suorituslisään liittyvien arviointien kanssa, jotta suorituslisät saatiin tämän vuoden alussa maksuun.

Teksti: Anne Sarvi Kuvat: Scandinavian Stock Photo, Jyty

Suorituslisä on osa kannustavaa palkitsemista, se perustuu työntekijälle asetettuihin tavoitteisiin ja työnantajan tekemään työsuorituksen arviointiin.

Suorituslisää edelsi pitkä aikakausi, jonka aikana seurakunnat saattoivat ottaa halutessaan käyttöön harkinnanvaraisen palkanosan. Ani harva seurakunta tähän mahdollisuuteen tuolloin tarttui ja suurin osa jatkoi tutulla linjalla, jossa palkka muodostui tehtäväkohtaisesta palkasta ja ikälisästä. Siksi monessa seurakunnassa oltiinkin uuden äärellä, kun suorituslisä tuli pakollisena palkkaelementtinä Kirkon virka- ja työehtosopimukseen.

Harkinnanvaraista palkanosaa (HAVA) käyttäneillä seurakunnilla muutos tapahtui saadun palautteen perusteella varsin jouhevasti. Sen sijaan HAVA:n aikoinaan ohittaneilla haasteita tuntui riittävän. Työnantajapuolella tuskailtiin aikataulujen, järjestelmän rakentamisen, arviointikriteerien ja itse arvioinnin kanssa. Yllättävän monelle esimiehelle tuotti tuskaa alaisten arvioiminen ja suorituslisäpäätösten tekeminen.

Jäsenistöltä oli saatu pitkään vahvaa viestiä siitä, että palkkausjärjestelmää, jonka kaikki porkkanat saavutettiin useimmiten alle 40-vuotiaana, ei koettu millään muotoa kannustavaksi.

Työntekijäpuolella epäilykset ja huolet ovat kohdistuneet itse järjestelmään ja arviointien oikeudenmukaisuuteen. Osa on liputtanut vahvasti vanhan järjestelmän puolesta ja kokenut uuden järjestelmän eriarvoistavana.

Nyt oli kuitenkin molempien sopimusosapuolten mielestä aika muuttaa kirkon palkkausta vastaamaan enemmän muiden sektoreiden palkkarakennetta. Jäsenistöltä oli saatu pitkään vahvaa viestiä siitä, että palkkausjärjestelmää, jonka kaikki porkkanat saavutettiin useimmiten alle 40-vuotiaana, ei koettu millään muotoa kannustavaksi.

Nyt pahimmista karikoista on jo luovittu ohi, ja suurimmat ongelmat on selätetty. Järjestelmän kehittäminen on kuitenkin jatkuvaa. Jos hyvää tai lähes täydellistä suorituslisäjärjestelmää ei onnistuttu rakentamaan ensi yrittämällä, ei se ole niin vaarallista. Tuolloin osapuolten on vain palattava yhteiseen pöytään miettimään, miten järjestelmästä saadaan paremmin toimiva.

Mikäli näyttää siltä, että meillä työehtosopimuspöydässä suorituslisäjärjestelmästä päättäneillä on lamppu jossakin vaiheessa neuvotteluita himmennyt tai KirVESTES:n suorituslisää koskevat pykälät vaativat sopimustasolla korjaamista, pyydän näistä asioista antamaan palautetta. Mielelläni kuulisin, millainen suorituslisäjärjestelmä juuri sinun työpaikallesi on rakennettu ja miten se vaikuttaa toimivan käytännössä. Yhdessä järjestelmästä voidaan rakentaa toimiva ja aidosti kannustava.


Anne Sarvi

työmarkkinalakimies

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.