Työsuhde
26.10.2022

Perhevapaauudistuksen vaatimat muutokset toteutettava kaikissa työehtosopimuksissa

Perhevapaat uudistuivat elokuun alussa. Tavoitteena on sekä tasa-arvoisempi perhe- että työelämä.

Teksti: Veli Vähämäki Kuvat: Jyty

Lähtökohtana on, että perhevapaat ja lapsen hoitovastuu jakautuvat tasaisesti molempien vanhempien kesken. Siten myös yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä lisääntyvät, ja toivottavasti myös sukupuolten väliset palkkaerot kaventuvat.

Muutoksen keskiössä on Kelan maksamat vanhempainrahat ja mahdollisuus jakaa ne tasan vanhempien kesken. Vanhempainrahapäiviä on käytettävissä yhteensä 320 arkipäivää. Jos lapsella on kaksi vanhempaa, jakautuvat vapaat tasan eli molemmilla on käytettävissään 160 arkipäivää. Raskaana olevalla on näiden päivien lisäksi vielä 40 raskausrahapäivää ennen vanhempainrahalle siirtymistä. Omasta kiintiöstään voi sovittaessa luovuttaa enintään 63 arkipäivää toiselle vanhemmalle tai lasta hoitavalle henkilölle.

Työelämää säädellään lakien lisäksi myös työehtosopimusten kautta. Perhevapaauudistuksen osalta voidaankin perustellusti sanoa, että lainsäätäjä on tehnyt työnsä hyvin, ja nyt on työmarkkinajärjestöjen vuoro viedä muutokset samoja periaatteita noudattaen työehtosopimuksiin.

Lähtökohtana on, että perhevapaat ja lapsen hoitovastuu jakautuvat tasaisesti molempien vanhempien kesken.

Päivityksiä kaivataan työehtosopimusten vanhentuneisiin teksteihin, mutta erityisesti palkallisten perhevapaapäivien määrään. Ennen lakimuutosta yksityisellä sektorilla oli tyypillisesti kolmen kuukauden palkallinen äitiysvapaa ja kuuden päivän palkallinen isyysvapaa. Jos jatkossa vanhempainvapaan ajalta maksetaan palkkaa eri vanhemmille eri tavoin, se tulkitaan todennäköisesti tasa-arvolain tarkoittamana syrjintänä.

Perhevapaauudistuksen toteuttaminen työehtosopimustasolla oli yksi sopimuskierroksen tärkeimmistä tavoitteista. Asiat lähtivät oikeille urille, kun kuntapuoli saavutti sopimusratkaisun alkukesällä. KVTES:ssa toteutettiin ns. laaja perhevapaapaketti, joka takasi synnyttävälle vanhemmalle 72 palkallista perhevapaapäivää ja ei-synnyttävälle vanhemmalle 32 palkallista päivää.

Kuntapuolta seurasi vastaavilla perhevapaaratkaisuilla isoimmat Jytyn yksityisen sektorin sopimusalat, kuten Avaintes ja yksityinen opetus- ja sosiaalipalveluala. Isossa kuvassa voidaankin todeta, että asiat ovat perhevapaiden osalta hyvin Jytyn sopimuskentässä.

Ongelmakohtina ovat edelleen kuitenkin Paltan sopimusalat, kuten mm. Neuvonta-alan runkosopimus ja Yleissopimus. Näillä sopimusaloilla perhevapaisiin haetaan ratkaisua työryhmissä. Työryhmätyöhön tuo oman haasteensa myös syksyllä alkavat palkkaneuvottelut. Näillä sopimusaloilla on siis syksyllä kaksi isoa kokonaisuutta edelleen neuvottelujen alla.


Veli Vähämäki
Työmarkkina-asiamies

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.