Työsuhde
04.02.2021

Koronarokote vapaaehtoinen sote-henkilöstölle

Koronavirusrokotetta tarjotaan Suomessa koko väestölle. Valtioneuvoston antaman rokotusasetuksen mukaan rokotuksen ottaminen on vapaaehtoista, ja rokote on kaikille maksuton.

Teksti: Päivi Salin Kuvat: Pixabay

Koronarokotteen ottaminen on vapaaehtoista myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleviä koskee tartuntatautilain 48 §:n edellyttämä rokotesuoja. Tartuntatautilaki kokonaisuudessaan on menossa eduskunnan käsittelyyn, ja hallitus on esittänyt lakiin muutoksia ja täsmennyksiä.

 

Rokottamaton työntekijä sote-alalla?

Työnantajan on arvioitava, minkälaisen rokotesuojan henkilöstö tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä potilaiden suojaamiseksi. Tartuntatautilain soveltamisalan piiriin kuuluvat julkiset ja yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköt, joiden asiakas- ja potilastiloissa hoidetaan tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita tai potilaita. Näissä yksiköissä työnantaja saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, jolla on puutteellinen rokotussuoja.

Työnantajan on arvioitava, minkälaisen rokotesuojan henkilöstö tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä potilaiden suojaamiseksi.

Erityisenä syynä rokottamattoman henkilön käyttöön voisi olla esimerkiksi se, että käytettävissä ei ole muuta ammattitaitoista henkilökuntaa tai että uusi työntekijä on saatava nopeasti töihin. Syynä voi olla myös esim. työntekijän yliherkkyys.

 

Onko sote-alalla työnantajalle kerrottava rokotteiden ottamisesta?

Rokotustiedot ovat yksityisyyden suojaan kuuluvia tietoja. Työnantajalla on oikeus käsitellä rokotussuojaa koskevia tietoja vain työntekijän suostumuksella.

Jos työntekijä ei halua kertoa työnantajalle rokotussuojastaan tartuntatautilain mukaisiin tehtäviin, voi hän hakea soveltuvuuslausunnon työterveyshuollosta.

Jos työntekijä ei halua kertoa työnantajalle rokotussuojastaan tartuntatautilain mukaisiin tehtäviin, voi hän hakea soveltuvuuslausunnon työterveyshuollosta. Työterveyshuolto arvioi, soveltuuko työntekijä työskentelemään kyseisessä tehtävässä. Työntekijä voi toimittaa soveltuvuuden arvioinnin tuloksen työnantajalle.

 

Kieltäytyminen sote-alalla rokotuksista ja työnantajan mahdollisuus irtisanomiseen?

Rokotusten ottaminen on vapaaehtoista. Jos työntekijää ei voida puutteellisen rokotussuojan vuoksi käyttää työsopimuksen mukaisissa tehtävissä, työnantajalle saattaa syntyä irtisanomisperuste.

Työnantajan on kuitenkin ennen työntekijän irtisanomista selvitettävä mahdollisuudet tarjota muuta työtä. Irtisanomisperustetta ei ole, jos työnantaja pystyy sijoittamaan työntekijän töihin, joissa ei tarvita rokotussuojaa.

Jos työntekijää ei voida puutteellisen rokotussuojan vuoksi käyttää työsopimuksen mukaisissa tehtävissä, työnantajalle saattaa syntyä irtisanomisperuste. Työnantajan on kuitenkin ennen työntekijän irtisanomista selvitettävä mahdollisuudet tarjota muuta työtä.

Työnantajan on myös pohdittava, täyttyykö laissa mainittu erityinen syy käyttää henkilöä tartuntatautilain tarkoittamissa tehtävissä, vaikka on puutteellinen rokotussuoja.

Rokotteen ottaminen suositeltavaa

Rokotukset annetaan eri väestöryhmille THL:n jaottelun perusteella seuraavassa järjestyksessä:

1. Välitöntä hoitoa tai huolenpitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä asumispalvelun ja laitoshoidon toimintayksiköiden henkilöstö ja asukkaat

2. 70 vuotta täyttäneet ja vanhemmat henkilöt

3. Henkilöt, joilla on vakavalle COVID-19-taudille altistavia sairauksia

4. Muu väestö

Rokotukset on aloitettu ensimmäisessä kohderyhmässä. Rokotteiden saatavuuden myötä rokotusta tarjotaan myös muille.

Jyty suosittelee jäsenilleen koronarokotteen ottamista. Rokottamisen toimeenpanossa työterveyshuolto voi toimia kuntien/kaupunkien tukena osallistumalla työntekijöiden rokottamiseen.

 

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.