Työsuhde
06.04.2022

Koronarokote puhututtaa sote-alalla

Teksti: Milja Pertola Kuvat: Jyty

Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiltä on edellytetty suojaa koronatautia vastaan helmikuun alusta lähtien tehtävissä, joihin liittyy koronatartunnan vaara riskiryhmään kuuluville asiakkaille tai potilaille. Tartuntatautilain 48 a § on voimassa vuoden 2022 loppuun asti, ja sen ensisijaisena tarkoituksena on taata asiakas- ja potilasturvallisuus.

Rokotesuojan edellyttäminen sote-alalla ei ole uusi asia. Tartuntatautilailla on jo aiemmin säädetty sote-henkilökunnan velvollisuudesta ottaa muun muassa influenssarokote. Täysi koronarokotesarja tai todistus sairastetusta koronataudista viimeisen kuuden kuukauden sisällä on osoitus tartuntatautilain edellyttämästä suojasta koronatautia vastaan. Lääketieteellisistä syistä rokottautumaton työntekijä voi osoittaa suojan enintään 72 tuntia vanhalla negatiivisella koronatestituloksella.

Tartuntatautilailla on jo aiemmin säädetty sote-henkilökunnan velvollisuudesta ottaa muun muassa influenssarokote.

Suoja edellytetään tehtävissä, joissa työskennellään tai käydään toistuvasti sellaisissa tiloissa, joissa potilaalle tai asiakkaalle voi aiheutua tartuntariski. Hoitohenkilökunnan lisäksi esimerkiksi tietyiltä sosiaalihuollon asumisyksikön työntekijöiltä voidaan edellyttää koronarokotteita, jos he ovat lähikontaktissa asiakkaiden tai heitä hoitavien kanssa.
Toisinaan puhutaan sote-henkilöstön rokotepakosta. Koronarokote on kuitenkin edelleen vapaaehtoinen rokote. Näin ollen rokottamattomuus ei muodosta esimerkiksi työsopimuslain mukaista irtisanomisperustetta.

Sen sijaan työnantajalla on oikeus siirtää työntekijä muihin tehtäviin tai viime sijassa keskeyttää palkanmaksu, mikäli työntekijällä ei ole koronarokotetta tai hän kieltäytyy antamasta asiaa koskevia tietoja työnantajalle. Työntekijän on hyvä tiedostaa, että palkanmaksun keskeytymisen ajalta ei esimerkiksi kerry vuosilomaa tai ole oikeutta työttömyysturvaan.
Ennen palkanmaksun keskeyttämistä työnantajan tulee selvittää, onko rokottamattomalle työntekijälle tarjolla muita hänen työsopimuksensa mukaisia tehtäviä tai jos tällaisia tehtäviä ei ole, muita hänelle sopivia tehtäviä. Työnantajan tulee tarjota töitä myös silloin, kun tarve työvoimalle ilmenee palkanmaksun keskeyttämisen jälkeen. Työntekijällä on oikeus palata töihin, kun hän on hankkinut tarvittavan rokotesuojan.

Työnantaja voi vain erityisestä syystä käyttää koronan vakaville seuraamuksille alttiiden henkilöiden kanssa työskentelyyn työntekijää, jolla ei ole riittävää suojaa koronatautia vastaan. Erityiseksi syyksi on katsottu esimerkiksi tilanne, jossa työntekijän koronarokotesarja on kesken rokotteiden antovälistä johtuen.


Milja Pertola

Työmarkkinalakimies

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.