Työsuhde
29.05.2024

Työvoitto:

Jäsenelle yli kuukauden lomakorvaukset neuvottelemalla

Työnantaja vaati Jytyn jäseneltä liikaa maksettuja lomarahoja takaisin. Jyty lähti selvittämään asiaa, ja tapauksessa ilmeni työnantajan virhe vuosilomalaskennassa.

Teksti: Päivi Salin Kuvat: Adobe Stock, Jyty

Mitä tapahtui?

Jytyn jäsen otti yhteyttä liiton edunvalvontaan ja kertoi epäilevänsä virhettä vuosilomien määrissä ja lomarahoissa. Työnantaja oli lähettänyt vaatimuksen maksaa liikaa maksettuja lomarahoja takaisin yhteensä 783 euroa. Jytyn jäsen oli työskennellyt yksityisessä yrityksessä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa ohjaajana vuodesta 2017 alkaen. Vuosina 2021–2023 hän oli sairauslomalla. Hänen työsuhteessaan noudatettiin yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Työnantajan mukaan lomarahoja oli maksettu liikaa vuosina 2021 ja 2022.

Mitä selvisi?

Tarkasteluun otettiin vuosilomien määrät ja lomarahat lomanmääräytymisvuodesta 1.4.2021 alkaen. Vuosilomalain mukaan viisipäiväisessä vuosilomalaskennassa pitkä sairauspoissaolo oikeuttaa saamaan vuosilomaa vähintään 20 päivää lomanmääräytymisvuonna, jona ei muutoin 12 kuukauden aikana kertyisi sairauden vuoksi lomaa vähintään 20 lomapäivää. Vuoden 2022 osalta hänellä oli lomakertymää 20 päivää, josta 11 lisälomapäiviä. Lomarahaa ei kerry lisälomapäiviltä. Työnantaja ei ollut huomioinut lisälomapäiviä lainkaan alkuperäisessä laskelmassaan. Lisäksi oli huomioitava, että vuosilomaa kertyy sairauspoissaoloaikana 75 työpäivän ajan.

Artikkeli jatkuu faktalaatikon jälkeen.

Vuosilomaa täydentävät lisävapaapäivät

Vuosilomalain mukaan työntekijällä on oikeus vuosilomaa täydentäviin lisävapaapäiviin, kun hänen täydeltä lomanmääräytymisvuodelta (1.4.–31.3.) ansaitsemansa vuosiloma alittaa 24 päivää sairaudesta, tapaturmasta tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvan poissaolon vuoksi. Viisipäiväisessä vuosilomalaskennassa vastaava määrä on vähintään 20 lisävapaapäivää lomanmääräytymisvuonna.

Mikä oli lopputulos?

Jäsenen vaatimuksena oli saada tarkistus lomien ja lomarahojen osalta työsuhteen päättyessä. Jyty lähetti näistä laskelmat, minkä jälkeen työnantaja myönsi, että lomakertymien ja lomarahojen määristä on tehtävä tarkistuslaskenta.

Lopputuloksena oli, että jäsenen saamiset olivat yhteensä 30 vuosilomapäivää ja kolmen päivän osalta lomaraha. Saamiset maksettiin jäsenelle lomakorvauksena lopputilissä.

Lopputuloksena oli, että jäsenen saamiset olivat yhteensä 30 vuosilomapäivää ja kolmen päivän osalta lomaraha.

Jäsenelle oli maksettu vuoden 2022 osalta lomarahat 15 päivältä ja selvittelyssä todettiin, että viiden päivän osalta oli maksettu liikaa. Tätä työnantaja ei kuitenkaan perinyt takaisin.

Merkittävä virhe vuosilomalaskennassa saatiin korjattua neuvotellen. Jäsen sai loppupalkkaa yhteensä 3 374 euroa, eikä hänen tarvinnut maksaa takaisin työnantajan vaatimuksena ollutta 783 euroa. 


Päivi Salin
Jytyn työmarkkina-asiantuntija

Toimi näin

Tarkista esihenkilöltä vuosilomiesi määrä.

Jos asiassa on epäselvyyttä, tarkista luottamusmieheltäsi tai omasta aluetoimistostasi, onko vuosilomiesi määrä laskettu oikein.

Tarpeen tullen Jytyn edunvalvontaosasto voi vaatia selvitystä työnantajaltasi.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.