Työsuhde
14.11.2019

Kirkon työajasta ja työajattomuudesta

Teksti: Anne Sarvi, Työmarkkinalakimies

Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020. Työaikalain vaikutuksia työehtosopimuksiin on tarkasteltu jokaisella Jytyn sopimusalalla kuluneen vuoden aikana. Kirkon puolellakin kartoitus aloitettiin hyvissä ajoin keväällä sopimusosapuolten yhteisessä selvitystyöryhmässä.

Työryhmän työ eteni pahasti yskähdellen, ja lopulta lokakuun alussa työntekijäjärjestöt totesivat yhteisesti, ettei pohjaa yhteisen ohjeistuksen tekemiselle ole tilanteessa, jossa näkemyserot ovat todella suuret. Erityisen suuri kiistakapula muodostui työaikalain muutosten vaikutuksesta nykyisiin työajattomiin nähden. Työajallisten asioita ei ehditty selvitysryhmässä kuin nopeasti sivuamaan.

Ilman työaikalain uudistustakin on työajallisten asioissa riittänyt mietittävää. Viime vuosina puhetta on riittänyt työajallisten työaikakokeilussa, johon vuosia sitten unionin (Jyty ja JHL) vastustuksesta huolimatta jouduttiin. Tämä yleistyöajan viittaan verhoutunut jaksotyöaika aiheuttaa työntekijöille entistä enemmän hampaiden kiristelyä varsin monessa seurakunnassa.

Ongelmakohtia riittää: työvuorolistoja ei suunnitella, työvuorolistat jätetään vajaaksi seurakunnan toimintoihin ja tarpeisiin vedoten, vahvistettuja työvuorolistoja muutetaan työnantajan toimesta täysin mielivaltaisesti mitään kysymättä (esimerkiksi ylitöiden häivyttämiseksi), työpäivät sirpaloituvat useampaan lyhyeen pätkään ja vapaapäiviä perutaan/siirretään yllättäen ja työntekijää kuulematta.

Nämä kaikki aiheuttavat työntekijöille hankaluuksia työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen ja heikentävät työhyvinvointia. Sirpaleiset työpäivät, joissa työpätkien väliin sijoitetaan tunnin tai parin ”vapaita”, aiheuttavat turhaa kuormitusta venyttäen työhönsidonnaisuusaikaa ja heikentäen työstä palautumista. Seurakunnan työssä ei ole sellaisia erityispiirteitä, jotka aiheuttaisivat tarpeen tällaiselle mielivallalle.

Epäilen, ettei kukaan näistä työvuorolistojen suunnittelijoista ja muokkaajista olisi valmis itse työskentelemään samanlaisen jatkuvasti muuttuvan ja sirpaleisen työvuorolistan mukaan. Muiden sopimusalojen tapaan hyvä työvuorosuunnittelu olisi täysin mahdollista myös kirkolla. Toki on seurakuntia, joissa työaika-asiat ovat mallillaan, mutta valitettavan monessa paikassa asiat ovat rempallaan.

Elämässä on muutakin kuin työ, ja ihmiset arvostavat nykyään vapaa-aikaansa entistä enemmän. Jokaisella pitää olla oikeus elää elämäänsä, suunnitella vapaa-aikaansa ja nauttia vapaa-ajastaan myös työelämässä ollessaan. Työn ja vapaa-ajan tasapaino muodostavat perustan hyvinvoivalle ja tuottavalle työntekijälle, joka on epäilemättä myös työnantajan etu.

Anne Sarvi
Työmarkkinalakimies

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.