Työsuhde
15.02.2023

Jäsenelle 1 550 euroa sovintosopimuksella

Jytyn jäsenen toimenkuvaan lisättiin väliaikaisesti vaativampia työtehtäviä, mutta palkka pysyi ennallaan. Liiton avulla jäsen sai työnantajalta takautuvia lisiä.

Teksti: Päivi Salin Kuvat: Pixabay, Jyty

Jytyn jäsen työskenteli yksityisessä yrityksessä vuodesta 2017 alkaen. Hänellä oli toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, josta hän oli työlomalla. Hänen työsuhteeseensa noudatettiin yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Jäsen otti yhteyttä Jytyn edunvalvontaan ja kertoi toimenkuvaansa kuuluvista työtehtävistä työsopimusta solmittaessa ja siitä, kuinka työtehtäviin oli tullut lisää tehtäviä laskutukseen ja realisointiin liittyen. Näitä tehtäviä oli aikaisemmin hoitanut esihenkilö/tiimivastaava. Jäsen kysyi, kuuluvatko tällaiset tehtävät normaaliin asumisohjaajan perustyöhön ja onko hänellä oikeus saada tehtäväkohtaista lisää.

Tarkasteluun otettiin työsopimuksessa sovitut asiat, erityistä vastuuta ja asiantuntijuutta vaativien tehtävien osalta kestoaika ja lähdettiin ”perkaamaan” kaikkia jäsenen esittämiä asioita. Jäsen oli saanut tehtäväkohtaista lisää ennestään muista erityistehtävistään sekä henkilökohtaista lisää. Huomioon otettiin työnantajalla samalla tehtävänimikkeellä olevien toimenkuvat. Lisäksi tarkasteltiin, kuka yrityksessä tavallisesti on hoitanut kyseisiä Jytyn jäsenelle kesken työsuhteen siirtyneitä tehtäviä.

Selvittelyn jälkeen lähdettiin neuvottelemaan työnantajan kanssa jäsenen vaatimuksesta tehtäväkohtaiseen lisään ja sen perusteista. Työnantajalla oli aluksi näkemys, että kyseiset tehtävät kuuluivat asumisohjaajan perustyöhön.

Lisää maksettiin koko siltä ajalta, kun jäsen oli tehnyt perustyötä vaativampia ja vastuullisempia asiantuntijatehtäviä.

Keskustelujen edetessä työnantaja myöntyi siihen, että he maksavat kyseiseltä ajanjaksolta takautuvasti tehtäväkohtaista lisää Jytyn jäsenelle. Kyse oli selkeästi toimenkuvaan tulleista uusista tehtävistä, jotka tavallisesti on hoitanut esihenkilö ja jotka myös kyseisen ajanjakson jälkeen siirtyivät takaisin esihenkilön tehtäviin. Lisäksi täyttyi työehtosopimuksessa sovittu tehtäväkohtaisen lisän edellytys: erityistä osaamista ja vaativuudeltaan palkkaryhmän perustyötä ylittävä tehtävä, joka ei kuulu palkkaryhmän perustyöhön.

Työnantajan kanssa käytyjen neuvottelujen lopputuloksena saatiin sopimus. Se sisälsi tehtäväkohtaista lisää 50 euroa/kk takautuvasti ajalta 1.4.2018–30.10.2020, yhteensä 1 550 euroa. Lisää maksettiin siis koko siltä ajalta, kun jäsen oli tehnyt perustyötä vaativampia ja vastuullisempia asiantuntijatehtäviä. Luonnollisesti aikaisemmin toisista tehtävistä sovittu tehtäväkohtainen lisä ja henkilökohtainen palkanosa säilyivät ennallaan.


Päivi Salin
Työmarkkina-asiamies

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.