Työsuhde
09.02.2022

Harmonisointi nostaa lomittajienkin palkkoja

Maatalouslomitusta hoitavat paikallisyksiköt yhdistyvät vauhdilla isommiksi yksiköiksi. Uusissa yksiköissä harmonisoidaan työntekijöiden palkat samalla tavalla kuin sosiaali- ja terveysalallakin.

Teksti: Markku Pulkkinen Kuvat: Pixabay

Maatalouslomittajien palkat vaihtelevat paikallisyksiköittäin jonkin verran, vaikka työ onkin yhtä vaativaa eri yksiköissä.

– Kuukausipalkkojen ero saman vaativuusluokan sisällä voi olla joskus jopa 200 euroa. Yleensä erot ovat kuitenkin pienemmät, toiminnanjohtaja Rea Puustinen Maatalouslomittajat ry:stä kertoo.

Palkkojen harmonisointi on henkilöstön kannalta iso asia. Siksi maatalouslomittajia edustavat luottamusmiehet ovat aina mukana palkkojen harmonisointineuvotteluissa.

– Työnantajan pitää käydä siirtyvän henkilöstön kanssa neuvottelut siitä, mihin vaativuusluokkaan kukin uudessa yksikössä sijoittuu. Vaativuusluokat määritetään työn vaativuuden arvioinnin perusteella. Jokaisessa vaativuusluokassa on tietty, työnantajan kanssa sovittu palkkataso. Vaativuusluokittelu ja palkkojen harmonisointi koskee luonnollisesti myös lomituksen hallintohenkilöitä.

Harmonisoidut palkat pitäisi ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti, kun uusi yksikkö aloittaa toimintansa, jotta kaikkia työntekijöitä kohdeltaisiin tasavertaisesti.

Periaatteeksi on vakiintunut se, että palkat harmonisoidaan samassa vaativuusluokassa ylimmän palkan tasolle. Kenenkään palkka ei voi laskea mutta nousta voi.

– Samaa periaatetta käytetään kaikessa kunta-alan palkkaharmonisoinnissa, Puustinen painottaa.

– Harmonisoidut palkat pitäisi ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti, kun uusi yksikkö aloittaa toimintansa, jotta kaikkia työntekijöitä kohdeltaisiin tasavertaisesti. Samasta työstä kuuluu saada sama palkka. On olemassa oikeuden päätös siitä, että työnantajan on tehtävä palkkaharmonisaatio kohtuullisessa ajassa.

Puustisen mukaan harmonisointineuvottelut ovat yleensä sujuneet hyvässä yhteisymmärryksessä työntekijöiden ja työnantajan välillä. Etujärjestölle tulee kuitenkin melko usein palkkaharmonisointiin liittyviä kysymyksiä.

 

Mela hyväksyy

Palkka- ja muutkin työehtosopimusneuvottelut käydään aina työnantajien eli kuntien ja työntekijöiden edustajien välillä. Muut tahot eivät ole neuvotteluosapuolia.

Koska lomitusta toteutetaan julkisilla rahoilla, on sosiaali- ja terveysministeriö antanut Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle (Mela) tehtävän valvoa, että maatalouslomitukseen tarkoitettu raha käytetään oikein. Mela voi puuttua, ja joskus puuttuukin, paikallisyksiköiden palkkamenoihin.

– Lomituspalvelulain mukaan valtion varoista korvataan kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaiset maatalouslomittajien palkkakustannukset, joita on pidettävä toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta tarpeellisena. Mela antaa paikallisyksikölle niiden pyynnöstä ennakkoratkaisun, voidaanko palkkaharmonisoinnin kustannuksia pitää valtion korvaukseen oikeuttavina. Tarvittaessa pyydämme paikallisyksiköltä lisäselvityksiä, johtaja Päivi Wallin Melasta kertoo.

Wallinin mukaan kuntien kanssa ei synny yleensä kiistoja palkkojen harmonisoinnista, ja Mela hyväksyy tehdyt palkkaratkaisut.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.