Ammatit
18.09.2020

Asiakasturvallisuutta ja digiloikkaa

Digitaidot, etätyön uudet mahdollisuudet ja asiakasturvallisuus korostuivat Jytyn jäsenkyselyssä, jossa selvitettiin koronapandemian vaikutuksia kasvatuksen ja koulutuksen alan ammattilaisiin.

Teksti: Pekka Laukkanen Kuvat: Jyty

Jytyn kasvatuksen ja koulutuksen ammattialan uutiskirjeen (2/2020) mukana lähti linkki ammattialakohtaiseen jäsenkyselyyn, jonka avulla haluttiin selvittää, miten koronavirusepidemia on vaikuttanut Jytyn kasvatuksen ja koulutuksen alalla työskentelevien jäsenten työhön.

Tulokset eivät pienen vastausmäärän vuoksi ole tilastollisesti kattavia, mutta vastauksista oli havaittavissa yhteneväisyyksiä muiden ammattialojen kyselyjen vastausten ja yhteiskunnallisen keskustelun kanssa. 

Etätyötä ja suojavarusteita

Vastauksissa nousi esille etätyöskentely uutena työn teon muotona: osalla etätyöskentely on osittaista, ja asiakastapaamisten järjestäminen vaatii erityistoimenpiteitä. Osittain työtä tehdään etänä, osittain toimistolla/kentällä. Tämä korostui lähes 75 %:ssa vastauksista.  

Osalla etätyöskentely on osittaista, ja asiakastapaamisten järjestäminen vaatii erityistoimenpiteitä.

Kysymys toimintaohjeista ja suojavarusteista koronavirusepidemian aikana keskustelutti paljon kyselyyn osallistuneita jytyläisiä ja saikin eniten aikaan avovastauksia puolesta ja vastaan.  

Kyselyn avovastauksissa korostui, että osassa työpaikoista ohjeistus koronavirusepidemian aikana on ollut riittävää ja tietoa on ollut saatavilla jatkuvasti sen täydentyessä. Yleensä näillä samoilla työpaikoilla on ollut selkeät toimintaohjeet jo etukäteen olemassa ja suojavarusteita on ollut riittävästi käytössä, ja ohjausta niiden käyttöön on myös ollut saatavilla. Noin joka kolmas vastaajista (35 %) totesi tilanteen olleen/olevan omalla työpaikallaan hyvä.  

 

Oppeja ja oivalluksia

Entä mitä sellaisia oppeja tai oivalluksia koronavirusepidemian on saatu, joita voidaan hyödyntää alalla myöhemmin tulevaisuudessa? Vastauksissa nousivat selkeimmin esille etätyö ja sen mahdollisuudet, digiosaamisen vahvistuminen, verkkotyöskentely-ympäristöjen hyödyntäminen kokouksissa myös tulevaisuudessa, epidemiaan/pandemiaan varautuminen etukäteen ja niiden ennakointi, asiakasturvallisuus, käsihygienia, prosessien tarkasteleminen entistä jouhevimmiksi ja rauhallisuus asioiden hoitamisessa.  

72 % koki digitaitojensa parantuneen ja haluaisi saada lisää videopohjaisia kokouksia etätyöskentelyn tueksi.  

Samaan aikaan kuitenkin vastauksissa korostettiin, ettei kaikilla työntekijöillä tai työpaikoilla ole mahdollista työskennellä etänä, vaan työt vaativat sosiaalista kanssakäymistä ihmisten kanssa ja vuorovaikutuksellista työskentelyä. Uudistuneiden työmenetelmien käyttö nähtiin kasvatuksen ja koulutuksen alalla kuitenkin selkeänä mahdollisuutena. 

Etätyötä tekevien määrä on kasvanut huikeasti koronan aikana, ja tämä näkyi myös vastauksista: kyselyyn vastanneista 72 % koki digitaitojensa parantuneen ja haluaisi saada lisää videopohjaisia kokouksia etätyöskentelyn tueksi.  

Hygienian korostuminen, digiloikka, etätyön uudet mahdollisuudet ja huoli syrjäytymisvaarassa olevista nuorista sekä asiakasturvallisuus nousivat selkeimmin esille.

Hygienian korostuminen, digiloikka, etätyön uudet mahdollisuudet ja huoli syrjäytymisvaarassa olevista nuorista sekä asiakasturvallisuus nousivat selkeimmin esille kasvatuksen ja koulutuksen ammattialan edustajien vastauksista. Samaan aikaan alan arvostus, palkkaus ja työmäärän lisääntyminen puhututtavat yli puolta vastaajista. Näiden teemojen tarkastelua ja tämän yhtälön työstämistä jatketaan kasvatuksen ja koulutuksen ammattialaryhmässä ja Jytyn ammattialatoiminnan kehittämistyössä.   

Lisätietoa Jytyn kasvatus- ja koulutusalan jäsenille suunnatusta jäsenkyselystä:

Kasvatuksen ja koulutuksen ammattialaryhmän koordinaattori Minna Eskelinen, minna.eskelinen@jytyliitto.fi 

Ammattialatoiminnasta vastaava suunnittelija Pekka Laukkanen, pekka.laukkanen@jytyliitto.fi 

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.