På svenska
24.09.2020

Vi påverkar genom att rösta

Text: Päivi Alho Bilder: Jyty

Kandidatlistan för Jytys fullmäktigeval har fastställts och den elektroniska röstningen håller på att inledas. Vi medlemmar får nu för andra gången välja våra fullmäktigemedlemmar i en direkt medlemsomröstning.

Vi funderar säkert på liknande saker som i samband med kommunalvalet; varför rösta, vem ska man rösta på, har min röst någon betydelse, osv. I den undersökning som KAKS – Stiftelsen för kommunal utveckling utförde om kommunalvalet 2017 bedömde fler än fyra av fem (84 %) av dem som röstade att det att man upplever röstandet som en medborgerlig skyldighet inverkade mycket eller rätt mycket på att man tog sig till valurnorna. Också de unga (80 %) var av denna åsikt.

Vi upplever inte nödvändigtvis samma pliktkänsla i förbundsvalet där direkt medlemsomröstning ännu är nytt för oss. Att hitta sin kandidat kan också kännas besvärligt om man inte känner kandidaterna från tidigare. Ännu hinner man bekanta sig med presentationerna av kandidaterna i den egna valkretsen och vid behov skaffa sig mera information inför omröstningen.

Genom att rösta vill jag visa min uppskattning för dem som är färdiga att sköta saker för min räkning.

Jag tycker att förbundsfullmäktige för ett förbund som omfattar många branscher ska vara en miniatyrbild av sina egna medlemmar och detta kan vi påverka genom att rösta. De representanter för förvaltningen som väljs in från de olika valkretsarna för med sig sina åsikter och erfarenheter från sin egen region och sin egen bransch till beslutsfattningsprocessen. Naturligtvis tas ändå hela medlemsfältet och Jytys intressen i beaktande när beslut fattas. En fungerande mångstämmig förvaltning utgör hörnstenen i ett mångbranschförbund, en solid grund för medlemmarnas intressebevakning och för förbundets verksamhet.

Själv har jag erfarenhet från förbundets förvaltning såväl från fullmäktige som styrelsen och därmed ser jag det som viktigt att vi i vår förvaltning har såväl nya beslutsfattare som sådana som varit med tidigare. Oftast tar det en viss tid i början av perioden för en ny aktör att komma in i de ärenden som behandlas i fackförbundets förvaltning samt i de uppgifter och fullmakter som ifrågavarande förvaltningsorgan innehar. Också verksamhetssätten och mötestekniken tar en tid att lära sig. Detta kan jag konstatera att gäller för alla nya aktörer oberoende av ålder.

Vi ska minnas att vi alla någon gång har varit nybörjare i både en och annan uppgift. Nya aktörer hämtar nya synvinklar till diskussionerna men också erfarenheten har sin plats. Det är bra om förvaltningen består av personer i olika ålder, både nya och erfarna.

Nu är tiden inne att rösta. Låt oss utnyttja den rösträtt vi fått. Genom att rösta vill jag visa min uppskattning för dem som är färdiga att sköta saker för min räkning. Varför rösta? Ingen skillnad varför, men tack för att du röstar!

Päivi Alho
Vice ordförande i Jytys förbundsstyrelse

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.