På svenska
29.05.2024

Ofta frågat:

Får graviditet inverka på arbetsavtalets fortsättning?

En Jyty-medlem hade informerat sin chef om sin graviditet och kommande familjeledighet. Hon hade ställts i utsikt att bli fast anställd eller få ett längre tidsbundet arbetsavtal men arbetsavtalet skrevs trots det bara till början av familjeledigheten.

Text: Anne Sarvi Bilder: Jyty

Det här en form av diskriminering som tyvärr fortfarande sker. En graviditet och ett meddelande om familjeledighet får inte inverka på arbetsavtalets längd. Om behovet av arbetet fortsätter längre tid än så, kan arbetsgivaren inte skriva arbetsavtalet så att det tar slut när familjeledigheten börjar. I kollektivavtalen finns det i allmänhet bestämmelser om avlöningen under familjeledighet. En arbetsgivare kan försöka undvika utbetalningen av den avlönade andelen genom att skriva arbetsavtalet endast till början av familjeledigheten.

En graviditet och ett meddelande om familjeledighet får inte inverka på arbetsavtalets längd.

I sådana här situationer lönar det sig att omedelbart vända sig till förtroendemannen. Om man inte kommer till någon lösning på arbetsplatsen kan man börja utreda ärendet via Jytys intressebevakningsavdelning. Ofta kräver vi lön för den del som familjeledigheten i enlighet med kollektivavtalet ska vara avlönad. I dessa situationer har vi ofta också drivit krav på att anställningen ska bli ordinarie och kraven på fastanställning har varit framgångsrika trots att familjeledigheten redan hunnit börja.

Lagen förbjuder graviditets- och familjeledighetsdiskriminering

Graviditets- och familjeledighetsdiskriminering är förbjudet enligt jämställdhetslagen. Mycket typiska situationer där graviditets- och familjeledighetsdiskriminering förekommer är att när arbetsgivaren fått veta om familjeledigheten ett nytt arbetsavtal inte längre skrivs (även om behov finns), det tidsbundna arbetsavtalet skrivs på en kortare tid än det verkliga behovet förutsätter eller man avstår från planerna på att skriva avtalet som tills vidare gällande.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.