På svenska
29.05.2024

Semestrarna för sjuktiden hade räknats fel

Över en månads semesterersättningar för en medlem genom att förhandla

En Jyty-medlem kontaktade förbundets intressebevakning och berättade att hen misstänkte ett fel i antalet semesterdagar och i semesterpenningen.

Text: Päivi Salin Bilder: Adobe Stock, Jyty

Arbetsgivaren hade skickat ett krav på att betala tillbaka semesterpenning på totalt 783 euro som betalats för mycket. Jyty-medlemmen hade arbetat i ett privat företag som tills vidare anställd handledare från och med år 2017. Under åren 2021-2023 var hen sjukledig. Hens anställning följde kollektivavtalet för den privata socialservicesektorn. Enligt arbetsgivaren hade man betalat för mycket semesterpenning för åren 2021 och 2022.

Vad blev klart?

Till granskning togs antalet semesterdagar och semesterpenning för kvalifikationsåret som började 1.4.2021. Enligt semesterlagen berättigar en lång sjukfrånvaro i femdagars semesterräkning till minst 20 semesterdagar under kvalifikationsåret, då det under 12 månader annars inte skulle ackumuleras minst 20 semesterdagar på grund av sjukdom. För år 2022 hade det ackumulerats 20 semesterdagar, av vilka 11 var extra semesterdagar. Semesterpenning ackumuleras inte för extra semesterdagar. Arbetsgivaren hade inte beaktat extra semesterdagarna överhuvudtaget i den ursprungliga uträkningen. Dessutom måste beaktas att semester ackumuleras för 75 arbetsdagar under sjukfrånvarotiden.

Enligt semesterlagen har en arbetstagare rätt till extra lediga dagar som kompletterar semestern, när hens ackumulerade semester för kvalifikationsåret (1.4-31.3) underskrider 24 dagar på grund av sjukdom, olycksfall eller rehabilitering av medicinska skäl. I en femdagars semesteruträkning är motsvarande antal minst 20 extra lediga dagar under kvalifikationsåret.

Vad var slutresultatet?

Medlemmens krav var att få en granskning för semestrar och semesterpenningar då anställningen upphörde. Jyty skickade en uträkning om dessa, efter vilket arbetsgivaren medgav att en kontrolluträkning måste göras för ackumulerad semester och semesterpenning.

Slutresultatet var att medlemmen erhöll totalt 30 semesterdagar och semesterpenning för tre dagar. Detta betalades till medlemmen som semesterersättning i slutlönen.

Till medlemmen hade för år 2022 betalats semesterpenning för 15 dagar och i utredningen konstaterades att det betalats för fem dagar för mycket. Detta krävde arbetsgivaren dock inte tillbaka.

Ett betydande fel i semesterberäkningen korrigerades genom förhandlingar. Medlemmen fick en slutlön på totalt 3374 euro, och hen behövde inte betala tillbaka de 783 euro som arbetsgivaren krävt.

Fungera så här

1. Kontrollera med förmannen antalet semesterdagar.

2. Om det förekommer oklarheter i ärendet, kontrollera med din förtroendeman eller din egen regionbyrå om dina semesterdagar räknats rätt.

3. Vid behov kan Jytys intressebevakningsavdelning kräva en utredning av din arbetsgivare.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.