På svenska
05.11.2020

Något nytt och något gammalt ur beslutsfattarens synvinkel

Text: Hanna Nikupaavo Bilder: Jyty

En fullmäktigeperiod ligger bakom, fyra år gick snabbt. Valet har hållits och en ny period håller på att börja. Redan inför valet visste man att såväl fullmäktige som styrelsen förnyas som en följd av naturlig avgång. Efter spänningen i början fick vi många kandidater per region och fick till stånd ett riktigt val. Röstningsaktiviteten kunde ha varit högre, men medlemmarna har denna gång velat påverka med denna insats och representanterna till fullmäktige är valda.

Under perioden som avslutats fick vi inte allting klart och arbete och utmaningar räcker nog till för kommande år. Förbundets strategi har utformats och bearbetats så att man snabbt och flexibelt kan reagera på situationer, det har pratats om en rullande strategi. I planeringen och utvecklingen av verksamheten måste vi beslutsfattare ha en öppen dialog och beakta hela förbundets verksamhet.

Strategi ger riktlinjer och större linjedragningar. I och med kommande förändringar och situationer justeras tyngdpunkter och vidtas åtgärder. I självbedömningen som gjordes i slutet av perioden fann vi mycket gott i vårt arbete, men också sådant som kan utvecklas och saker att föra vidare.

Under perioden som avslutats fick vi inte allting klart och arbete och utmaningar räcker nog till för kommande år.

Förbundet är samma som medlemmarna och föreningarna dit de hör. Vårt land är vidsträckt, de regionala behoven och utmaningarna är olika, men man måste kunna säkra alla samma service och verksamhet. Det betyder inte nödvändigtvis att evenemangen i regionerna och föreningarna måste vara samma. Det betyder att regionerna ska ha tillräckliga och jämlika resurser att genomföra aktiviteter; utbildning, intressebevakning och att stöda medlemmarna.

Inför den nya perioden är det viktigt att vi får tillräcklig orientering i arbetet och nuläget i förbundet och i grundläggande frågor. I fullmäktige och styrelsen är vi inte bara den egna föreningens representanter, utan vi representerar vår region och framför allt förbundet.

Det är viktigt att göra upp en plan för hur vi i vår egen region håller kontakt med föreningarna, att vi är med i regionens saker och att vi skapar nätverk. Denna diskussion har hållits nu när perioden går mot sitt slut med några fullmäktige och det hade funnits att förbättra också denna period. Också att föreningarna skulle kontakta oss, be oss med på möten för att lyssna på önskemål och hälsningar. Kanske kunde vi med dylik verksamhet och synlighet påverka också att vi i fortsättningen har nya ivriga funktionärer såväl i föreningarna, regionerna som riksomfattande. Vi sänker nu tröskeln att ställa upp som kandidat och kanske ökar vi också röstningsaktiviteten. Vi har nu nästan fyra år på oss att åstadkomma detta.

Vid fullmäktiges konstituerande möte väljer vi en förbundsstyrelse och en ordförande för hela förbundet, samt förbundsfullmäktiges ordförande. Samarbete, öppenhet, sakkännedom, byggande av nätverk, smidighet och stresstålighet. Det är saker som i hög grad efterlyses och de behövs, hoppas att vi som beslutsfattare kan förbinda oss vid dem och växa.

Tack för den gångna perioden till alla som gått samma väg, tack till mina röstare för det nya mandatet.


Hanna Nikupaavo
Jytys förbundsfullmäktiges vice ordförande

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.