På svenska
15.06.2022

Ofta frågat

Jag insjuknade överraskande under min semester – vad nu?

"Jag insjuknade överraskande under min semester. Vad lönar det sig för mig att göra?"

Text: Viivi Vidgren Bilder: Jyty

Semestern är avsedd för återhämtning, inte för att vara sjuk. Om du insjuknar under din semester får du i princip dina semesterdagar flyttade fram till en senare tidpunkt – dock under vissa förutsättningar.

Det om du blir tvungen att sjukskriva dig under självrisktid beror på om det finns bestämmelser om saken i det kollektivavtal som tillämpas på ditt anställningsförhållande. I det Allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) finns ingen självrisktid. Inte heller i Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal finns någon överenskommelse om självrisktid. I kollektivavtalen i den privata sektorn finns varierande avtal om att flytta fram semestern till en senare tidpunkt, eller också finns ingenting avtalat om saken.

Det om du blir tvungen att sjukskriva dig under självrisktid beror på om det finns bestämmelser om saken i det kollektivavtal som tillämpas på ditt anställningsförhållande.

Om det inte tillämpas något kollektivavtal på ditt anställningsförhållande eller om det i kollektivavtalet inte finns bestämmelser om saken då tillämpas semesterlagen. Enligt semesterlagen har en arbetstagare rätt att på egen begäran få sin semester flyttad fram till en senare tidpunkt med det antal dagar av arbetsoförmåga som överstiger sex dagar, vilka ingår i semestern, om den arbetsoförmåga som beror på sjukdom börjar under semestern eller under en del av den. Om du alltså insjuknar under din semester och din semester i ditt anställningsförhållande bestäms enbart utifrån semesterlagen så utgör de första sex dagarna av arbetsoförmåga så kallad självrisktid.

Det är att märka att det faktum att du insjuknar inte automatiskt innebär att dina semesterdagar flyttas fram till en senare tidpunkt utan du måste själv utan dröjsmål begära att de ska flyttas. Till exempel enligt AKTA ska man utan onödigt dröjsmål, och om det är möjligt redan innan semestern börjar, be att semestern flyttas fram till en senare tidpunkt. En begäran om framflyttning som inkommer efter semestern behöver arbetsgivaren i princip inte godkänna. Arbetsoförmågan måste på arbetsgivarens begäran bevisas. Arbetsgivaren kan till exempel förutsätta att ett läkarintyg lämnas in.

Det är att märka att det faktum att du insjuknar inte automatiskt innebär att dina semesterdagar flyttas fram till en senare tidpunkt utan du måste själv utan dröjsmål begära att de ska flyttas.

På arbetsplatsen finns sannolikt anvisningar om hur man ska förfara men säkrast är att begära att semestern flyttas fram till en senare tidpunkt skriftligen och bevisligen – i synnerhet om den person som begäran lämnas till inte är anträffbar.

Därtill förutsätter i princip en framflyttning av semestern till en senare tidpunkt att arbetstagaren inte har orsakat sin arbetsoförmåga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.


Viivi Vidgren
Arbetsmarknadsjurist

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.