På svenska
27.08.2020

Intressebevakningsdirektör:

Distansarbete är inte längre ett svart hål utan en viktig del i förebyggande av kriser


Distansarbete har utförts
också före coronatiden men mängden distansarbete har legat på en mycket lägre nivå. Nu har de vars arbete inte kräver fysisk närvaro eller fysiska möten med kunder i huvudsak övergått till distansarbete. Antalet distansdagar har samtidigt stigit från ett par dagar i månaden till att alla arbetsdagar är på distans.

Om utnyttjande av distansarbete har berättats bland annat i en rapport om distansarbete och dess utnyttjande inom kommunsektorn som KT Kommunarbetsgivarna och de kommunala huvudavtalsorganisationerna tillsammans har sammanställt. Den utkom i början av april och finns på Kommunarbetsgivarnas webbplats.

De gångna månaderna har utvisat att distansarbete lämpar sig väl för många arbetsuppgifter så länge som verktygen och förbindelserna fungerar. Också Jytys hela personal övergick till distansarbete i mars och de behövliga nätförbindelserna fungerade utmärkt. Kontakterna med medlemmarna har under distansarbetstiden fungerat på samma sätt som på arbetsplatsen. Under våren höll många tjänste- och kollektivavtalsförhandlingar på och också de fördes via Teams.

Det är bra om man nu tecknar ner erfarenheterna av distansarbetet och uppdaterar anvisningarna gällande distansarbete.

Också de möten som Jytys förvaltning höll liksom också alla andra medlemstillställningar hölls via Teams och även de förlöpte utan dess värre besvärligheter. En absolut förutsättning för distansarbetet var att personalen redan hade skolats in i användningen av distansförbindelser och att alla var försedda med nödvändig utrustning. IT-personalen var vid behov också snabbt på plats då hjälp behövdes. Personalens eget informationsutbyte och egna diskussioner fördes också via olika Teams-grupper och responsen var till och med den att informationsgången nu var bättre än under så kallad normal tid. Det var också möjligt att delta i utbildningar och medlemsevenemang även för dem som under så kallad normal tid inte hade deltagit i dem och också detta främjade informationsgången.

Distansarbetet förde fram också det att man vid distansarbete hemma måste beakta ergonomin. När man använder datorn som verktyg ökar besvären i nacke och skuldror om arbetsställningen inte är bra och om man inte håller pauser och tänjer tillräckligt. På arbetsplatserna har man i allmänhet fäst uppmärksamhet vid ergonomin men hemma har man inte just haft något behov av det. Hemma förekommer också olika störningsmoment som accentueras i synnerhet under distansmöten.

Kanske den största utmaningen som förknippas med distansarbete är att gränsen mellan arbete och fritid suddas ut när arbetsplatsen är hemma. Spelreglerna gällande bland annat e-post och andra meddelanden måste vara klara. Distansarbete kan också missbrukas och detta torde utgöra den största orsaken till att en del chefer inte förhåller sig positivt till distansarbete. När spelreglerna gällande distansarbete är klara och man följer dem kan problem åtgärdas om sådana uppstår.

Trots de många fördelar som förknippas med distansarbete måste man komma ihåg att arbetskamraternas närvaro på en arbetsplats utgör en viktig del av samhörigheten och att många därför vill jobba på själva arbetsplatsen. Man måste hitta en balans mellan att jobba på distans och att vara närvarande på arbetsplatsen.

Det är bra om man nu tecknar ner erfarenheterna av distansarbetet och uppdaterar anvisningarna gällande distansarbete. Distansarbete är här för att stanna!

Marja Lounasmaa
Intressebevakningsdirektör

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.