Näkökulmat
09.02.2022

Sopimusneuvotteluissa vauhti kiihtyy

Kunta-alan sopimusneuvottelut alkoivat virallisesti 11.1.2022 ja omikronin vuoksi etänä. Neuvottelut käydään pääneuvotteluryhmässä, jossa on pääsopijajärjestöjen puheenjohtajat ja edunvalvontajohtajat sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n neuvottelijat.

Kunta-alan pääneuvotteluryhmän alaisuudessa neuvotellaan Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ohella Sote-sopimuksesta, Teknisten sopimuksesta (TS), Lääkärisopimuksesta (LS), Opetusalaa koskevasta sopimuksesta (OVTES) ja Tuntipalkkaisten sopimuksesta (Ttes).

KVTES on yhä siis perussopimus, koska siinä on ns. yleiset määräykset palvelussuhteen ehdoista. Muissa edellä mainituissa sopimuksissa on viittausmääräykset KVTES:iin. Kaikkien kuntasopimusten osalta neuvottelut alkoivat viimeistään tammikuun loppuun mennessä.

Sopimustavoitteet KVTES:n tekstien osalta esitettiin pääneuvotteluryhmän kokouksessa 24.1. Palkankorotustavoitteet esitetään myöhemmin. Näin ollen asteittain lisätään vaikeuskerrointa.

Palkankorotusten suuruudesta on jo tietoja teknologiateollisuuden osalta, mutta niillä ei ole sitä painoarvoa, mitä aikaisemmin on jossain määrin ollut. Nyt kaikilla sopimusaloilla edetään omilla väylillä.

Kunta-alalla on monia tekijöitä, jotka on otettava huomioon mm. palkankorotusten osalta. Henkilöstön pitäminen ja uusien saaminen kunta-alalle on ollut paikoittain haasteellista, erityisesti sosiaali- ja terveysalan sekä opetusalan osalta. Vähemmälle huomiolle on jäänyt muu kunnissa työskentelevien sekä kohta myös hyvinvointialueille siirtyvän henkilöstön tilanne, joka on koko ajan muuttunut vaikeammaksi.

Vanhuuseläkkeelle siirtyvien joukko on nyt jo suuri ja määrä lisääntyy nopeasti, eikä mm. taloudessa ja hallinnossa työskentelevien tilalle ole saatu osaavaa henkilöstöä. Näiden toimintojen hankkiminen yksityisiltä toimijoilta on ollut usein pettymys kuntatyönantajalle, koska tarvittavaa tietoa ja taitoa ei olekaan ollut ja virheiden korjaaminen on aikaa ja rahaa vievää toimintaa.

Kirjastoväellä ja nuorisotyössä olevilla on myös ollut omanlaisensa haasteet ja paineet. Nämä kaikille kansalaisille annettavat palvelut pitää järjestää terveysturvallisesti ja vailla toiminnan katkoksia, ja se ei ole mahdollista ilman ammattitaitoista ja riittävä henkilöstöä.

Kaikissa sopimusneuvotteluissa on esillä perhevapaauudistus ja etätyö.

Kunta-alan sopimusneuvotteluiden kyljessä kulkevat uudet hyvinvointialueet, joiden toiminta alkaa 1.1.2023. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että kuntiin jää henkilöstöä lähes yhtä paljon kuin hyvinvointialueille on tulossa. Kunta-alan sopimusneuvottelut käydään joka tapauksessa vielä vanhoilla kuntarakenteilla. Vuoden 2023 alussa on kuitenkin oltava selvillä, mitä virka- ja työehtosopimuksia hyvinvointialueiden henkilöstöön noudatetaan. Näistä on päätettävä hyvissä ajoin ennen vuoden vaihdetta.

Kaikissa sopimusneuvotteluissa on esillä perhevapaauudistus ja etätyö. Perhevapaata koskevat lainmuutokset tulevat voimaan elokuun alussa, ja ne on huomioitava virka- ja työehtosopimuksissa. Suurin muutos koskee muun kuin synnyttäneen vanhemman asemaa, kuten palkallisia päiviä ja miten perhevapaata voidaan jakaa vanhempien kesken.

Etätyö on muodostunut jo useimmilla työnteon normaaliksi muodoksi. Samalla siihen liittyvistä menettelyistä, oikeuksista ja velvollisuuksista on sovittava myös virka- ja työehtosopimuksissa.

Monia uusia elementtejä on siis ilmaantunut. Kevättä kohden mennään, valo lisääntyy ja ajatukset kirkastuvat!

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.