Ajankohtaista
14.12.2022

Jytyn liittovaltuuston syyskokous:

Viva Jyty Viva!

Jytyn liittovaltuusto kokoontui marraskuussa syyskokoukseensa. Lahdessa pidetyssä valtuustokokouksessa hyväksyttiin Jytyn toimintasuunnitelma vuodelle 2023 ja keskusteltiin toiminnan kehittämisestä, johon kutsuttiin mukaan kaikkia jytyläisiä. Kuten puheenjohtaja Jonna Voima puheessaan sanoi, yhdessä olemme vahvempia.

Teksti: Jaana Parkkola Kuvat: Jaana Parkkola
Liittovaltuusto hyväksyi Jytyn uuden strategian visualisoinnin, jota pidettiin hyvänä, tiiviinä ja selkeänä esityksenä.

Pimeä marraskuu ei estänyt vilkasta ja hyvää keskustelua, jota Jytyn liittovaltuuston kokouksessa käytiin. Jo avauspuheenvuorossaan liittovaltuuston puheenjohtaja Seija Hovi-Kuikko muistutti tulevasta hyvinvointialueuudistuksesta ja mitä muutos merkitsee niin jytyläisille jäsenille, luottamusmiehille kuin liiton henkilöstöllekin.

– Muutos edellyttää meiltä vahvaa osaamista, pitkäjänteisyyttä, kestävyyttä ja periksiantamattomuutta. Monta sotesoppaa on vielä hämmennettävänä, Hovi-Kuikko sanoi.

 

Alati jatkuvat neuvottelut

Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima kertoi omassa puheenvuorossaan uudistuvasta työmarkkinakuviosta, jossa palkkaneuvotteluja tullaan käymään edelleen, vaikka varsinainen neuvottelukierros onkin jo saatu päätökseen.

– Uudistuva työmarkkinakuvio näyttää johtavan siihen, että neuvottelukierroksesta on tullut kuin hyhmäinen ameba, joka jatkuu, jatkuu ja jatkuu. Olemme yksityissektorimme osalta tilanteessa, jossa joudumme palkkaneuvottelujen sakatessa mahdollisesti irtisanomaan sopimuksia, Voima sanoi.

Voima muistutti myös tulevan kevään eduskuntavaaleista, joiden lopputuloksella voi olla vaikutuksia työmarkkinakenttään.

– Ei ole salaisuus, että muun muassa yrittäjissä ja Etelärannan työnantajaleirissä lobataan vahvasti sen puolesta, että esimerkiksi työehtosopimusten yleissitovuus ja ansiosidonnainen työttömyysturvajärjestelmämme tulisivat seuraavalla hallituskaudella arvioitavaksi. Meidän tehtävämme on huolehtia, että valittavat päättäjät tietävät, mitkä asiat ovat työntekijöille ja työmarkkinoiden toimivuudelle tärkeitä, Voima painotti.

Monenlaista syrjintää työelämässä on yhä edelleen ja työtä tasa-arvoisuuden ja ihmisarvoisuuden eteen on vielä paljon tehtävänä.

Suoraan maailman ammattiyhdistysliikkeen kattojärjestö ITUC:n kongressista liittovaltuuston kokoukseen saapunut Voima muistutti suomalaisen ammattiyhdistysjärjestelmän toimivuudesta ja turvallisuudesta. Monessa maassa ammattiyhdistysliikkeessä toimiminen tarkoittaa, että samalla asettaa itsensä alttiiksi syrjinnälle, pidätyksille, jopa väkivallalle.

– Suomalainen järjestelmä ei ole kuitenkaan täydellinen. Monenlaista syrjintää työelämässä on yhä edelleen ja työtä tasa-arvoisuuden ja ihmisarvoisuuden eteen on vielä paljon tehtävänä.

Voima päätti puheensa toteamalla, että yhdessä olemme vahvempia ja jokaisen panosta tarvitaan asioiden eteenpäin viemiseksi. Hän päätti puheensa – varmastikin ensimmäisenä Jyty-puheiden historiassa – sanoihin: ”Viva Jyty Viva!”

Jytyn viestintäjohtaja Jaana Parkkola sai liittovaltuuston väen mukaan selfiehen.

Muutosten vuosi 2023

Liittovaltuustossa hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa todetaan, että vuosi 2023 tulee olemaan Jytyn toiminnassa niin sanotun uuden normaalin aikakausi: Jytyn keskustoimiston väki siirtyy vuoden alussa uusiin toimitiloihin, ja hybridimallia eli etä- ja läsnätyöskentelyä hyödynnetään tehokkaasti kauttaaltaan liiton toiminnassa.

Vuoden 2023 alusta voimaan astuva hyvinvointialueuudistus mullistaa monen jytyläisen arkea, kun työnantaja vaihtuu kunnasta hyvinvointialueeseen. Toki kunnat vastaavat jatkossakin monista jytyläisistä aloista, kuten päivähoidosta, opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista. Uudistus tulee kuitenkin muuttamaan peruskuntienkin palvelurakennetta, kun esimerkiksi tukipalveluita organisoidaan uudelleen.

Hyvinvointialueuudistus tarkoittaa myös luottamusmiesverkoston uudistumista, mikä edellyttää tiivistä yhteydenpitoa jytyläisten neuvottelijoiden kanssa. Jytyn aluetoimistot ovat mukana hyvinvointialueuudistuksen valmistelutyössä ja koordinoivat jytyläisten edustajien työtä ja yhteistoimintaa eri valmisteluryhmissä.

Ammattiyhdistystoiminnan jatkuvuus edellyttää uuden ay-vaikuttajasukupolven mukaantuloa toimintaan.

Korona-aikana vähäiseksi jääneet työpaikkavierailut käynnistetään uudelleen toteuttamalla valtakunnallinen työpaikkavierailukiertue vuoden 2023 aikana. Lisäksi alueilla järjestetään yhdistysten toimesta perhetapahtuma ja syyspäivät.

Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima nostatti avauspuheessaan tunnelmaa ”Viva Jyty Viva” -kannustuksella.

Ammattiyhdistystoiminnan jatkuvuus edellyttää uuden ay-vaikuttajasukupolven mukaantuloa toimintaan. Jytyn vuoden 2023 jäsenhankinnan painopisteinä ovatkin nuoret aikuiset sekä opiskelijayhteistyö ja -rekrytointi. Liitto pyrkii saamaan nuoria jäseniksi ja mukaan yhdistysten aktiivitoimijoiksi. Lisäksi nuorille aikuisille suunnattujen tapahtumien määrää kasvatetaan, yhdistysten nuorisovastaavien koulutusta kehitetään ja hallituksen ja tulevaisuustyöryhmän sekä aluetoimistojen välistä yhteistyötä lisätään.

Jytyn paikallinen edunvalvonta ja järjestöllinen voima nojaavat liiton pitkäjänteiseen ja laajaan koulutustoimintaan. Koulutusta annetaan muun muassa luottamusmiehille, työsuojelu- ja yhteistoimintaedustajille sekä uusille jäsenille. Lisäksi ammattialojen vetovoimaa tuetaan näille aloille kohdennetuilla ammatillisilla opintopäivillä ja jäsenten työhyvinvointia edistetään alueellisilla työhyvinvointipäivillä.

Ammattiyhdistystoiminta vaatii jatkuvaa uudistumista ja yhteiskunnallisten muutosten seuraamista. Jyty toteuttaa maaliskuussa 2023 valtakunnallisen puheenjohtajaseminaarin, jossa käydään keskustelua Jytyn toiminnan kehittämisestä.

Viestinnän kanavia kehitetään myös vuonna 2023 monella rintamalla. Aktiivijäsenille suunnatun liiton Omanetin uudistus laitetaan käyntiin verkkosivu-uudistuksen jatkumona vuoden 2023 alkupuoliskolla. Lisäksi painetun Jyty-lehden ilmettä ja rakennetta uudistetaan toimintavuoden aikana. Uudistuksen tavoitteena on lisätä lehden kiinnostavuutta ja profiloida Jytyä jäsentensä asiaa ajavana ammattiliittona. Kehityspanostuksen takia painettu lehti ilmestyy vuoden 2023 aikana viisi kertaa edellisvuoden kuuden sijaan.

Jytyn liittovaltuusto nosti esiin tukipalveluhenkilöstön aseman hyvinvointialueuudistuksessa

Vuosien valmistelusta huolimatta monissa kunnissa on ollut vielä viime metreillä epäselvää, ketkä talous- ja hallintohenkilöstöstä siirtyvät vuodenvaihteessa kunnista hyvinvointialueille. Jytyn liittovaltuusto kommentoi kannanotossaan, että on vaarallista ja jopa lainvastaista, jos hyvinvointialueuudistusta käytetään henkilöstön karsimiseen tai vaihtamiseen.

– Liittomme on selvitellyt useita tapauksia, joissa hyvinvointialueen tukipalveluhenkilöstön paikkoja on oltu laittamassa auki – ikään kuin kuntien henkilöitä ei tarvittaisi. Samalla on herännyt huoli, että siirtyviä ollaan vähentämässä. Tällainen toiminta on täysin lainvastaista, ja se tietenkin aiheuttaa epätietoisuutta ja kohtuutonta huolta henkilöstön keskuudessa, kuvaa liittovaltuuston puheenjohtaja Seija Hovi-Kuikko.

Jytyn liittovaltuusto pitää tärkeänä, että hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä huolehditaan tukipalveluhenkilöstön riittävyydestä sekä kunnissa että hyvinvointialueilla. Siirtymävaihe ei ole oikea hetki karsia tukipalveluista, päinvastoin.

– Uudistus on erinomainen hetki kiinnittää huomiota työnjakoasioihin. Kun tukipalveluihin, kuten sihteeri-, talous-, hallinto- ja ICT-tehtäviin, varataan riittävät resurssit, voivat muut ammattilaiset keskittyä omaan työhönsä. On paitsi järkevää myös tehokkaampaa, että henkilöstö saa tehdä sitä työtä, johon heidät on koulutettu, huomauttaa Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima.

Lue liittovaltuuston kannanotto kokonaisuudessaan Jytyn nettisivuilta.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.