Ajankohtaista
26.03.2020

Me neuvottelemme puolestasi

Kevään neuvottelut ovat olleet tiukemmat kuin koskaan aikaisemmin, Jytyn edynvalvontajohtaja korostaa.

Teksti: UP/Tiina tenkanen Kuvat: pekka sipola
Jytyn edunvalvontaosasto ja liiton puheenjohtaja istuvat sopimuspöydissä, joissa neuvotellaan jytyläisten työehtosopimuksista. Kuvassa istumassa vasemmalta lukien johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima, edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa, työmarkkina-asiamies Marko Heikkinen, puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, työmarkkina-asiamies Päivi Salin ja työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki. Takarivissä vasemmalta työmarkkina-asiamies Arto Vallivaara, työmarkkinalakimies Inka Lehtinen, työmarkkinalakimies Anne Sarvi, työmarkkinalakimies Anniina Kannelsuo, työmarkkinalakimies Heikki Wilén ja työmarkkinatutkija Mari Huuhtanen.

Useat Jytyn 18 työehtosopimuksesta ovat joko päättyneet tai päättymässä maaliskuun lopussa.

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn työehtosopimusneuvottelijoiden työ alkoi jo vuosi sitten. Silloin jäsenyhdistyksiltä kerättiin ehdotuksia – esimerkiksi palkkauksesta ja työajasta – neuvottelutavoitteiksi tuleviin työehtosopimusneuvotteluihin. Syksyn mittaan neuvottelijat ovat hioneet sopimuskumppaneidensa eli muiden palkansaajajärjestöjen edustajien kanssa yhteisiä tavoitteitaan. Yhteisillä tavoitteilla haetaan neuvotteluissa joukkovoimaa.

– Virallisesti neuvottelut alkoivat tammikuun puolessa välissä. Helmikuussa kuntasektorin osalta kaikki neuvotteluosapuolet antoivat sopimustavoitteensa, Jytyn edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa kertoo.

Tämän kevään neuvotteluissa neuvotteluosapuolet yrittävät löytää yhteisymmärryksen muun muassa työaikalain tulkinnasta sekä kilpailukykysopimukseen liittyneistä 24 vuotuisesta, ilmaisesta työtunnista eli kiky-tunneista, jotka työnantajat haluavat säilyttää.

Hoitoalan järjestöt tahtovat oman sopimuksen

Kunta-alan yleinen työehtosopimus KVTES on suurin kunta-alan sopimus. Sitä noudattaa yli puolet Jytyn jäsenistöstä ja kaikkiaan runsaat 300 000 palkansaajaa. Jyty kuuluu neuvotteluorganisaatio Julkisen alan unioni JAU:hun Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kanssa. JAU:n lisäksi pääsopijoina ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo, johon kuuluvat Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, Tehy ry ja Suomen Palomiesliitto SPAL.

Tänä keväänä poikkeuksellisesti JAU ja JUKO neuvottelivat keskenään yhteiset tavoitteet.

Marja Lounasmaan mukaan neuvotteluista on tulossa poikkeuksellisen vaikeat. KoHo vaatii omaa ”sote-sopimusta”: siksi SuPer ja Tehy irtisanoivat KVTES:n pääsopimuksen jo syksyllä. Lisäksi kuntasektorin taloudellinen tilanne on huono.

Tiukat neuvottelut tiedossa

Neuvotteluista tulee ylipäätään kaikilla sopimusaloilla tiukemmat kuin aikaisemmilla neuvottelukierroksilla, arvioi Lounasmaa.

Hänestä näyttää, että valtakunnansovittelijaan on turvauduttava, jos neuvottelut eivät etene KT Kuntatyönantajien kanssa maaliskuun loppuun mennessä.

– Lakkovalmistelumme ovat nyt laajemmat kuin aikaisemmin. Valmisteluihin on vaikuttanut osaltaan Arkean tapaus, jossa Turun kaupunki työnantajana yritti siirtää pääosin omistamansa yhtiön henkilöstön halvemman työehtosopimuksen piiriin.

Asiallinen ja kunnioittava asenne

Lounasmaa kiittelee kuntatyönantajapuolta neuvottelijana. Hän toteaa, että perinteisesti kuntapuolen neuvottelupöydässä on vallinnut asiallinen ja toista osapuolta kunnioittava asenne.

– Olemme kyenneet löytämään ratkaisun vaikeisiinkin asioihin.

Lounasmaa antaa tunnustusta myös Jytyn ja muiden järjestöjen edustajien muodostamalle tilastoryhmälle, jolta saa ajantasaista ja luotettavaa tietoa esimerkiksi palkkaneuvottelujen tueksi.

Jytyn neuvottelemat työehtosopimukset

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

● Jytyn neuvottelijat: Pääneuvotteluryhmässä Jytyä edustavat puheenjohtaja Maija Pihlajamäki ja edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa; Työaikaryhmässä ja liite 4 -työryhmässä Jytyä edustaa johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima. 1. työmarkkinalakimies Heikki Wilén, 2. Arto Vallivaara (maatalousomittajat), 1. työmarkkinalakimies Anniina Kannelsuo, 2. työmarkkinatutkija Mari Huuhtanen (perhepäivähoitajat).

● Muut työntekijäosapuolet: Maatalouslomittajat ry:n toiminnanjohtaja Raimo Kivineva, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO (suurimmat liitot Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Akavan Erityisalat, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Eläinlääkäriliitto, Suomen Hammaslääkäriliitto, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja Suomen Farmasialiitto), Julkisen alan unioni JAU (Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty) ja Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo (Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, Sosiaali-, terveys- ja koulutusalan järjestö Tehy ja Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL).

● Työnantajan edustaja: KT Kuntatyönantajat.

● Sopimus päättyy 31.3.2020.

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus

● Jytyn neuvottelija: 1. työmarkkina-asiamies Arto Vallivaara, 2. työmarkkinalakimies Heikki Wilén.

● Muut työntekijäosapuolet: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.

● Työnantajan edustaja KT Kuntatyönantajat.

● Sopimus päättyy 31.3.2020.

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus

● Jytyn neuvottelija: työmarkkinalakimies Anne Sarvi.

● Muut työntekijäosapuolet: Kirkon alan unioni, johon Jytyn lisäksi kuuluvat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Kirkon Alat.

● Työnantajan edustaja: Kirkon työmarkkinalaitos

● Sopimus päättyy 31.3.2020.

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus (AVAINTES)

● Jytyn neuvottelijat: johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima, varalla työmarkkinalakimies Inka Lehtinen.

● Muut työntekijäosapuolet: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO sekä Tekniikka ja Terveys KTN.

● Neuvottelupöydässä myös Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN, joka tekee erillisen, mutta samansisältöisen työehto- sopimuksen. TSN:oon kuuluvat Sosiaali-, terveys- ja koulutusalan järjestö Tehy, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ja Toimihenkilöliitto ERTO.

● Työnantajan edustaja: AVAINTA ry.

● Sopimus päättyy 31.3.2020.

Energia-alan toimihenkilöiden työehtosopimus

(Jyty liittynyt Pro:n ja Konepäällystöliiton solmimaan sopimukseen)

● Jytyn neuvottelijat: työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki ja työmarkkina-asiamies Arto Vallivaara.

● Muut työntekijäosapuolet: Ammattiliitto Pro, Konepäällystöliitto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Tekniikka ja Terveys KTN.

● Työnantajan edustaja: Energiateollisuus.

● Uusi sopimus on syntynyt 12.2.2020.

Faba osk:n ja Viking Genetics Oy:n työehtosopimus

● Jytyn neuvottelijat: työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki ja työmarkkinalakimies Anniina Kannelsuo sekä Neuvo ry:n neuvottelija Tiina Tahvonen.

● Muut työntekijäosapuolet: Agronomiliitto.

● Työnantajan edustaja: Palvelualojen työnantajat Palta.

● Sopimus on päättynyt 31.12.2019.

Kevan työehtosopimus

● Jytyn neuvottelija: Jyty Keva ry. Jytyssä työehtosopimuksen neuvonnasta vastaavat työmarkkina-asiamies Arto Vallivaara ja työmarkkinalakimies Inka Lehtinen.

● Muut työntekijäosapuolet: KKH-JHL 565, Kevan Akavalaiset.

● Työnantajan edustaja: Keva

● Sopimus päättyy 31.3.2020.

Neuvonta-alan runkosopimus

● Jytyn neuvottelijat: työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki ja työmarkkinalakimies Anniina Kannelsuo sekä Neuvo ry:n Tero Ylikylä.

● Muut työntekijäosapuolet: Agronomiliitto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Ammattiliitto Pro.

● Työnantajan edustaja: Palvelualojen työnantajat Palta.

● Uusi neuvottelutulos on syntynyt 18.3.2020.

Partiotyönantajia koskeva työehtosopimus

● Jytyn neuvottelijat: työmarkkina-asiamies Päivi Salin ja työmarkkinalakimies Anniina Kannelsuo.

● Ei muita työntekijäosapuolia.

● Työnantajan edustaja: Palvelualojen työnantajat Palta.

● Uusi neuvottelutulos on syntynyt 16.3.2020.

Seure Henkilöstöpalvelut SEURETES

● Jytyn neuvottelijat: johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima, varalla työmarkkina- lakimies Inka Lehtinen.

● Muut työntekijäosapuolet: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, Sosiaali-, terveys- ja koulutusalan järjestö Tehy, Tekniikka ja Terveys KTN.

● Työnantajan edustaja: AVAINTA ry.

● Sopimus päättyy 31.3.2020.

Suomen metsäkeskusta koskeva työehtosopimus

● Jytyn neuvottelijat: työmarkkina-asiamies Päivi Salin, varalla työmarkkinalakimies Inka Lehtinen.

● Muut työntekijäosapuolet: Metsäalan asiantuntijat Meto ja Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu.

● Työnantajan edustaja: Palvelualojen työnantajat Palta.

● Sopimus on päättynyt 31.1.2020.

Suomen riistakeskusta koskeva työehtosopimus

● Jytyn neuvottelijat: työmarkkina-asiamies Päivi Salin, varalla työmarkkinalakimies Inka Lehtinen.

● Muut työntekijäosapuolet: Metsäalan asiantuntijat Meto ja Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu.

● Työnantajan edustaja: Palvelualojen työnantajat Palta.

● Sopimus on päättynyt 31.1.2020.

Työterveyslaitosta koskeva työehtosopimus

● Jytyn neuvottelijat: työmarkkinalakimies Anne Sarvi, varalla työmarkkina-asiamies Päivi Salin.

● Muut työntekijäosapuolet: Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.

● Työnantajan edustaja: Hyvinvointiala HALI.

● Sopimus on päättynyt 31.1.2020.

Yksityisten ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus

● Jytyn neuvottelijat: johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima ja työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki.

● Muut työntekijäosapuolet: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ.

● Työnantajan edustaja: Sivistystyönantajat.

● Sopimus päättyy 31.3.2020. Optiovuotta ei käytetä.

Yksityisen opetusalan työehtosopimus

● Jytyn neuvottelijat: johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima ja työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki.

● Muut työntekijäosapuolet: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ.

● Työnantajan edustaja: Sivistystyönantajat.

● Sopimus on irtisanottu päättymään 31.3.2020. Optiovuotta ei käytetä.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

● Jytyn neuvottelijat: työmarkkina-asiamies Päivi Salin, varalla työmarkkinalakimies Anne Sarvi.

● Muut työntekijäosapuolet: Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Sosiaalipalvelualan allianssi Salli, jossa Jyty mukana.

● Työnantajan edustaja: Hyvinvointiala HALI

● Sopimus päättyy 31.3.2020.

Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimus

● Jytyn neuvottelijat: työmarkkinalakimies Anne Sarvi, varalla työmarkkina-asiamies Päivi Salin.

● Muut työntekijäosapuolet: Terveyspalvelualan Unioni, johon kuuluvat Jytyn lisäksi Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammatti- järjestö Talentia, Suomen puheterapeuttiliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL, Suomen Työterveyshoitajaliitto STTHL, Akavan sairaanhoitajat ja TAJA sekä Kuntoutusalan asiantuntijat KA.

● Työnantajan edustaja: Hyvinvointiala HALI.

● Sopimus päättyy 31.3.2020.

Yleissopimus Palta – Jyty

● Jytyn neuvottelijat: työmarkkina-asiamies Päivi Salin ja työmarkkinalakimies Anniina Kannelsuo.

● Ei muita työntekijäosapuolia.

● Työnantajan edustaja: Palvelualojen työnantajat Palta.

● Uusi neuvottelutulos on syntynyt 16.3.2020.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.