Ajankohtaista
10.03.2020

Koronaviruksen vaikutukset työhön kunta-alalla

Koronavirus on lisätty tartuntatautilain yleisvaarallisten tautien joukkoon.

Alkuvuonna Kiinasta on lähtenyt liikkeelle koronaviruksen aiheuttama tartuntatautiepidemia. Ajankohtaista tietoa kyseisestä tartuntataudista saa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) internetsivuilta. Tutustu myös Työterveyslaitoksen toimintaohjeeseen työntekijöille.

Koronavirus on lisätty tartuntatautilain yleisvaarallisten tautien joukkoon. Näin ollen ihminen voidaan määrätä tartuntataudin leviämisen estämiseksi 1) poissaoloon ansiotyöstä, 2) eristettäväksi terveydenhuollon yksikköön tai 3) karanteeniin. Kyseisiä toimenpiteitä voi antaa virkasuhteinen tartuntataudeista vastaava lääkäri, ja kyseistä lääkärinmääräystä on pakko noudattaa. Silloin työntekijä ei voi mennä työpaikalle.

Poissaolo työstä tai eristäminen

Jos henkilö on koronan vuoksi sairastunut tai em. sairastumisepäilyn takia määrätty poissaoloon työstä tai eristettäväksi terveydenhuollon toimintayksikköön, KVTES:n mukaan työnantaja on velvollinen maksamaan sairausajan palkkaa. Tällainen työstä poissaolo kuluttaa normaalisti palkallisia sairauspoissaolopäiviä. Kun työnantaja maksaa sairausajan palkkaa työntekijälle, työnantajalla on oikeus saada tartuntatautipäivärahaa.

Karanteeni

Jos taas henkilö on määrätty karanteeniin siitä syystä, että hän on altistunut tai epäilty altistuneen koronavirukselle, silloin työnantaja ei KVTES:n mukaan maksa sairausajan palkkaa. Tällöin kuitenkin työntekijä voi hakea poissaolon ajalta tartuntatautipäivärahaa, joka vastaa täyttä palkkaa.

Jotta tartuntatautipäivärahaa voi saada, Kela tarvitsee tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista. Lisäksi tarvitaan työnantajan todistus ansionmenetyksestä ja poissaoloajasta. Tällä hetkellä oikeus tartuntatautipäivärahaan koskee vain Suomessa ja suomalaisten tartuntataudeista vastaavien lääkäreiden tekemiä määräyksiä. Ulkomailla karanteeniin tai eristykseen määrätty henkilö ei voi siis saada tartuntatautipäivärahaa.

Tilapäinen hoitovapaa

Alle 12-vuotiaan sairaan lapsen hoitamiseksi voidaan myöntää tilapäistä hoitovapaata. Tätä voi saada enintään 4 työpäivää kerrallaan ja palkkaa maksetaan kolmelta kalenteripäivältä. Jos on tarvetta jäädä pidemmäksi aikaa, palkattomasta poissaolosta pitää sopia työnantajan kanssa erikseen.

Jos alle 16-vuotias lapsi on asetettu karanteeniin tartuntatautilain perusteella ilman, että lapsi on sairas, ei työnantajalla ole palkanmaksuvelvollisuutta. Silloin kuitenkin vanhemmalla on oikeus saada tartuntatautipäivärahaa.

Työntekovelvoite karanteenitapauksissa

Karanteeniin liittyvissä tapauksissa tulee selvittää kyseisen työpaikan etätyökäytännöt. Jos etätyö ei ole mahdollista, silloin sitä ei tehdä ja työntekijällä on oikeus tartuntatautipäivärahaan.

Muutoin karanteenitapauksissa noudatetaan työpaikan normaaleja käytäntöjä. Jos etätyö on mahdollista ja työntekijä tekee etätyötä, silloin siitä pitää maksaa palkka.

Lisätietoja Jytyssä:

Marko Heikkinen, työmarkkina-asiamies, marko.heikkinen@jytyliitto.fi

Heikki Wilén, työmarkkinalakimies, heikki.wilen@jytyliitto.fi

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.