Ajankohtaista
19.12.2019

70 vuotta – Kunnallisvirkamiehestä uuden ajan Jyty-lehdeksi

Virkamiesten edunvalvonnan juuret ovat sodanjälkeisessä laukkaavassa inflaatiossa. Ruumiillisen työn tekijöiden palkat nousivat hintojen nousun mukana, mutta kiinteäpalkkaiset henkisen työn tekijät ajautuivat ahdinkoon. Jytyn ja sen edeltäjien lehdet ovat seuranneet yhteiskunnan kehitystä seitsemän vuosikymmenen ajan.

Teksti: Jaakko Takalainen Kuvat: Jytyn lehtiarkisto
Kunnallisvirkamies-lehti alkoi ilmestyä vuonna 1949. Kuvassa ensimmäisen lehden kansi.

Virkamiesten palkkakuopan syntyä selvitetään Kunnallisvirkamies-lehdessä 2–3/1949 sekä tekstin että piirroksen avulla. Kaksi vuotta aiemmin 1947 palkat oli sidottu elinkustannusindeksiin, niin että ruumiillisen työn tekijöiden palkat alkoivat kehittyä henkisen työn tekijöiden palkkoja nopeammin.

Henkisen Työn Keskusliiton (vuoteen 1956) – myöhemmin TVK vuoteen1992 – toiminnanjohtajan K. Marjomaan laskelmien mukaan ruumiillisen työn tekijöiden palkankorotukset olivat vuoden 1947 lopulla kaksinkertaiset henkisen työn tekijöiden korotuksiin verrattuna.

Syksyn 1949 lehdessä K. Marjomaa jatkaa samasta teemasta otsikolla ”Eikö oikeutta muuten saa, ellei sitä väkisin vaadi?”

Hän vastaa hyvin jytyläiseltä tuntuvilla sanoilla: ”Nyt tarvitaan rohkeata ja päättäväistä toimintaa. On uskallettava katsoa tosiasioita suoraan silmiin. Tämä koskee erikoisesti työtaistelun mahdollisuutta. Meikäläiset eivät turvaudu mielellään voimakeinoihin.”

Yhteiskuntarauhan ylläpitäjät

Jyty-lehden edeltäjä Kunnallisvirkamies alkoi ilmestyä 70 vuotta sitten 1949. Suurikokoinen (40 x 60 cm) mutta vain nelisivuinen lehti oli kaksikielinen, joten takasivua komisti lehden nimi ruotsiksi: Kommunaltjänstemannen.

Alkuaikojen lehdille oli leimaa-antavaa usein toistuva kirjoittelu ”henkisen työn” merkityksestä: virkamiesten palkat ja muut edut haluttiin saada teollisuustyöntekijöiden etujen kanssa samalle viivalle. Lisäksi henkisen työn tekijöitä pidettiin yhteiskuntaa suojaavina ja kokoavina voimina, toisin kuin teollisuustyöläisten SAK:laisia, joille joukkovoiman käyttö ja avoin poliittisuus oli tutumpaa.

Päätoimittaja Bobi Taulamon ja toimittaja Jarl Nymanin (ruotsinkielinen osuus) tekemä lehti ei ollut aivan ensimmäinen yritys lajissaan.

Vuoden 1949 lehden perustamisen takana oli Kunnallisvirkamiesliiton saamat neuvotteluoikeudet. Jatkosodan aikana 1944 säädettiin laki neuvotteluoikeuksien myöntämisestä viranhaltijoille. Pari vuotta myöhemmin 1946 maan hallitus hyväksyi Kunnallisvirkamiesliiton neuvottelukelpoiseksi järjestöksi niiden kuntien ja kuntayhtymien kanssa, joiden viranhaltijat kuuluivat liittoon tai sen jäsenyhdistyksiin.

Lehden perustamisen lisäksi Kunnallisvirkamiesliiton toiminta vireytyi muutenkin. Vuonna 1946 liitolle palkattiin myös ensimmäinen päätoiminen asiamies. Tosin hän oli samalla Helsingin Kunnallisvirkamiesyhdistyksen asiamies ja sihteeri.

Uusia lehtiä, lisää jäseniä

Kunnallisvirkamies-Kommunaltjänstemannen-lehden perustamisen taustalla oli myös ajan yleinen suuntaus. Keskusjärjestö TVK:hon – jonka nimi oli vuoteen 1956 saakka Henkisen Työn Keskusliitto – kuuluneet kaikki isoimmat liitot perustivat lehtiä. Kun lehtiä kyseisen keskusjärjestön liitoissa oli vuonna 1945 alle 20, niitä oli kymmenen vuotta myöhemmin 25, ja 30:n raja rikkoutui vuonna 1965.

Kunnallisvirkamiesliiton jäsenmäärä kasvoi vuoden 1958 yhteensä 6 000 jäsenestä kymmenessä vuodessa 9 800:aan. Seuraavassa vuosikymmenessä jäsenmäärä kaksinkertaistui 20 000:een.

Samoin liittojen jäsenmäärät kasvoivat tasaisesti ja nopeasti: vuonna 1950 HTK:n jäsenmäärä oli 50 000, 1960 oli jäseniä jo 120 000. Jäsenmäärä HTK/TVK:ssa kasvoi, vaikka uusi keskusjärjestö Akava syntyi 1950.

TVK:laisia ja akavalaisia lehtiä tutkinut Antti Henttonen toteaa Suomen lehdistön historiassa (1991), että toimihenkilöiden lehtien suuri linja oli siirtyminen.

Eli toimihenkilöiden ay-lehtien sisällöt alkoivat painottua yhä enemmän edunvalvontaan – työehdoista neuvottelemisesta ja sopimusjärjestelmästä kertomiseen.

Tärkeä lakko-oikeus

Vaatimattomasta alusta Kunnallisvirkamies-Kommunaltjänstemannen on kohonnut nykyiseksi värikkääksi ja runsaaksi Jyty-lehdeksi vuosikymmenten aikana. Lehti on seurannut aikaansa. Virkamiesten ensimmäinen lakko vuonna 1952 – virka- miehillä ei vielä ollut lakko-oikeutta – näkyi lehdessä. Helsingin kaupungin teknikot, joista suurin osa kuului Kunnallisvirkamiesliittoon, vaativat palkankorotusta. Taustalla oli vuonna 1950 hetkeksi lopetettu palkka- ja hintasäännöstely, jolloin teollisuustyöväestön palkat kohosivat kohisten, ja virkamiehet jäivät nuolemaan näppejään.

Välit ruumiillisen työn tekijöihin eivät olleet kehuttavat. Lehti puolusti henkisen työn tekijöiden lakko-oikeutta SAK:n kovasanaista parjausta vastaan. Lakko-oikeuden virkamiehet saivat vasta kunnallisen virkaehtosopimuslain säätämisen myötä marraskuussa 1970.

Lakko-oikeuden puute korvattiin hakukielloilla. Lehdessä vuonna 1958 kerrottiin hakukiellon purreen hyvin Turussa. Peräti 71 virkaa oli täyttämättä. Virkamiesten palkkakuoppa oli näyttävästi esillä teksteissä ja pilakuvissakin.

Lehti sai modernin ilmeen 1970-luvun puolivälin jälkeen, kun lisävärien käyttö yleistyi.

Uudet tuulet

Nykyinen Jyty-lehti syntyi Jytyn perustamisen myötä 2005 Kunnan ammattilaiset -lehden tilalle. Aluksi lehti ilmestyi 12 kertaa vuodessa, joista kaksi oli kaksoisnumeroita. Postin rajut jakeluhintojen korotukset 2010-luvulla vähensivät kuitenkin Jytyn ilmestymiskertoja.

Ilmestymiskerrat pudotettiin kymmenestä ensin vuonna 2016 yhdeksään ja sitten vuonna 2018 kahdeksaan. Sama linja on ollut monilla muillakin ammattijärjestölehdillä. Muun muassa JHL:n lehti ilmestyy tällä hetkellä kahdeksan kertaa.

Jyty-lehdessä sote-uudistusta ja sen edeltäjiä – Paras-hanketta ja ”Suurta kuntauudistusta” – on seurattu silmä kovana vuodesta 2004 eteenpäin. Kaikki vastuuministerit on haastateltu, ja jokainen ministeri on sanonut, että ”sote on maalissa, mutta vaatii vielä hienosäätöä”.

Vain pätkäministeri Juha Rehula sanoi Jytyn haastattelussa 2015, että on ”vuosi aikaa löytää sote-ratkaisu” ja että hanke voi myös epäonnistua. Kun sote sitten taas meni kiville, kansa palkitsi Rehulan pudottamalla hänet eduskunnasta kevään 2019 vaaleissa.

Edunvalvonnan ja jäsenhankinnan rinnalle lehteen on tullut yhä enemmän työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyviä juttuja viime vuosina. Monissa tarinoissa ja haastatteluissa on ollut opettavainen ja ohjaava ote. Ay-toiminta voi näyttäytyä muinakin kuin euroina ja työehtoina.

Tutut asiat esillä

Selaillessa ensimmäisiä Kunnallisvirkamies-lehden sivuja 70 vuoden takaa ei voi välttyä vaikutelmalta, että samat asiat ovat puhuttaneet jytyläisiä vuosikymmenestä toiseen. Kunnan virkamiesten palkkakuopan täyttämistä on vaadittu ja erilaisten epäoikeudenmukaisten virkasäännösten muuttamista ”oikaisujen ja parannusten aikaansaamiseksi”.

Uutta lehdessä ja koko liitossa on netin hyödyntämisen lisääntyminen. Uusimpana askeleena tulee 2020 alussa lehden verkkoportaaliuudistus, jolloin alkaa ilmestyä nykyisen printtilehden rinnalla verkkolehti osoitteessa jyty-lehti.fi. Printin näköislehtihän on ollut luettavissa verkossa jo toistakymmentä vuotta.

Lähteet:
Sakari Talvitie, Kehityspiirteitä Kunnallisvirkamiesliiton historiasta (1978).
Suomen lehdistön historia 9 (1991).
Kunnallisvirkamies-Kommunaltjänstemannen 1949 sekä lehden myöhemmät vuosikerrat.

Side liiton ja jäsenen välillä on säilynyt läpi vuosikymmenten

Painettu jäsenlehti on säilyttänyt asemansa kouraan tuntuvimpana yhdyssiteenä ammattiliiton ja sen jäsenten välillä. Postiluukun kolahdus tai uusi lehti postilaatikossa muistuttaa, että ihminen kuuluu liittoon. Lehtien sisällössä edunvalvontajuttujen oheen on tullut työhyvinvointia neuvovat jutut.

Samat asiat ovat puhuttaneet jytyläisiä vuosikymmenestä toiseen. Kunnan virkamiesten palkkakuopan täyttämistä on vaadittu ja erilaisten epäoikeudenmukaisten virkasäännösten muuttamista ”oikaisujen ja parannusten aikaansaamiseksi”.

Historiantutkija Veijo Åberg on tehnyt työkseen ammattiliittojen, yritysten ja järjestöjen historiateoksia neljännesvuosisadan. Toimihenkilöiden liittojen historiateoksia on syntynyt vino pino, muuan muassa Suomen teollisuustoimihenkilöiden liiton, Kuntien Teknillisten Keskusliiton ja Valtion Teknillisten Keskusliiton historiat.

Historiantutkija Veijo Åberg.

Hän työskentelee samassa yrityksessä – Spiritus Historiae Oy – kuin KVL-Jytyn 100-vuotishistoriikin tehnyt Antti Parpola.

Miltä KVL-Jytyn lehden kehitys näyttää seitsemän vuosikymmenen ajalta? Ja mitä muualla toimihenkilöiden ay-lehtikentällä on tapahtunut historioitsijan silmin?

Åbergin mukaan lehti jakaa edelleen ay-aktiiveille ja muillekin liiton ”omat asiat”, eli sen tiedon, mitä ei muissa päivä- tai aikakauslehdissä ole. Työmarkkinakysymykset esitellään liiton näkökulmasta. Åbergin mielestä toimihenkilöiden liittolehtien painotukset ovat muuttuneet paljonkin vuosikymmenten kuluessa muun yhteiskunnan kehityksen mukana.

Poliittisuus lisääntyi

Virkamiehiä kuultiin neuvotteluissa vuoden 1945 jälkeen, mutta kunnat tekivät työnantajina päätökset. Sopimusoikeudet kunnan virkamiehet saivat vasta kunnallisen virkaehtosopimuslain säätämisen myötä 1970-luvulla.

– Neuvotteluoikeuksien myötä alkoi varsinainen edunvalvonta nykyisessä merkityksessä. Ensimmäiset virkamieslakot olivat jo itsenäisyyden alussa, mutta virkamiehet katsoivat olevansa yhteiskuntaa vakauttava voima, toisin kuin SAK:n haalarityöläiset ja heidän liittonsa, toteaa Åberg.

Hänen mukaansa laukkaava inflaatio nosti hintoja ja teollisuustyöläisten palkkoja. Silloin virkamiehet kiinteine palkkoineen joutuivat mahdottomaan tilanteeseen. Edunvalvonnalle alkoi olla luonnollista ja voimakasta tilausta.

Hän tiivistää 1950–1970-luvun kehityksen: virkamiesten ja toimihenkilöiden täytyi alkaa ottaa roolia työntekijöinä eikä työnantajan edustajina. Edunvalvonnan myötä myös poliittisuus lisääntyi ja ay-toiminta ammattimaistui. Tämä muutos näkyi monissa liittolehdissä.

Suuri 1990-luvun lama ja sen tuomat lainmuutokset ja keskusjärjestö TVK:n konkurssi viimeistään kirkastivat Åbergin mukaan toimihenkilöille, että edunvalvonta on pidettävä omissa käsissä.

Lehden vai liiton linja?

Veijo Åbergin mukaan 1970–1980-luvulla monissa liitoissa mietittiin ja vähän miekkailtiinkin siitä, kuinka tiukasti lehti noudatti liiton hallituksen ja puheenjohtajan linjaa tai omaa itsenäisempää linjaa.

– Oikeastaan asiasta on ollut ainainen kissanhännänveto. Kuinka paljon lehdessä on itsenäistä journalistista otetta ja kuinka paljon se on liiton tiedotuksen jatke ja kanava, sanoo Åberg.

Myös valtakunnanpolitiikka ja puoluepolitiikka alkoivat hänen mielestään näkyä yhä enemmän ay-lehtien sivuilla 1980-luvulta lähtien.

– Lähempänä vuosituhannen vaihdetta liittolehtiin tuli yhä enemmän juttuja yleisesti kiinnostavista asioista ja henkilöistä. Nyt 2000-luvulla ammattiliitot ovat terävöittäneet pohdintaansa, kuinka lähestyä jäseniään. Jotkut liitot ovat jopa lakkauttaneet paperilehtensä ja siirtäneet viestintänsä kokonaan verkkoon, kertaa Åberg.

Hänen mukaansa kuluvan vuosikymmenen aikana toimihenkilöiden ammattiliittojen edunvalvonnassa on painottunut eurojen ja tuntien rinnalla työhyvinvoinnin edistäminen. Työhyvinvoinnin edistäminen ja jopa opastaminen on tullut liittolehtien keskeiseksi sisällöksi.

Åberg uskoo liittojen paperilehtien edelleen vähenevän. Mutta toisaalta joku side liitosta täytyy olla yksittäiseen jäseneensä. Silloin tekninen kehitys tai uudet keksinnöt eivät korvaa postiluukun kolahdusta.

– Voipa käydä niinkin, että sen jälkeen kun liittojen paperilehdet ovat kuolleet ja kuopattu, joku saa loistavan tuoreen idean 20 vuoden kuluttua: painetaanpa liiton omat asiat paperille ja lähetetään se postissa jäsenille, naurahtaa Veijo Åberg.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.