Työsuhde
06.04.2022

Hanketyön aiheena järjestelyerän neuvottelut

Työmarkkinakonsultiksi työn ohessa

Työmarkkinakonsultin tutkintoon tähtäävää koulutus on tauolla. Ann-Mari Lehtinen ehti mukaan viime vuonna järjestettyihin opintoihin.

Teksti: Tiina Tenkanen Kuvat: Lauri Rotko
Pidin erityisesti kehittyvän työelämän opinnoista, joissa pohdittiin työelämän tulevaisuutta, Ann-Mari Lehtinen kertoo.

Tulosalueen sihteeri Ann-Mari Lehtinen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä valmistui tammikuussa työmarkkinakonsultiksi. Vuoden kestäneen koulutuksen järjesti ammattiliittojen omistama Aktiivi-Instituutti. Koulutuksen kustansi Jyty.

– Koulutus oli erittäin mielenkiintoinen. Saimme tietoa muun muassa taloudesta, työlainsäädännöstä ja henkilöstön edustajan vaikuttamistyöstä. Pidin erityisesti kehittyvän työelämän opinnoista, joissa pohdittiin työelämän tulevaisuutta, Lehtinen kertoo.

 

Opiskelijan työtä 650 tuntia

Työmarkkinakonsulttikoulutukseen päästäkseen hakijan on muun muassa pitänyt toimia Jytyn henkilöstöedustajana vähintään yhden kauden ja toimittava edustajana edelleen. Myös Jytyn luottamusmiesten perusopinnot eli luottamusmieskurssit 1 ja 2 täytyy olla suoritettuina.

Saimme tietoa muun muassa taloudesta, työlainsäädännöstä ja henkilöstön edustajan vaikuttamistyöstä.

Lehtinen täytti kriteerit koulutukseen hakiessaan, sillä hän on toiminut jytyläisenä pääluottamusmiehenä vuodesta 2018. Jyty Lahti ry:ssä Lehtinen toimii varapuheenjohtajana ja on myös Jytyn liittovaltuuston jäsen.

Opintojen laajuus on 25 opintopistettä, joka tarkoittaa keskimäärin 650 tuntia opiskelijan työtä. Lehtinen suoritti koulutuksen työn ja luottamustehtävien ohessa.

– Piti luoda aikataulu ja jaksottaa opinnot, jotta sain tehtyä lopputyön ajoissa.

 

Lopputyönä työelämälähtöinen hanke

Tutkintoon kuuluu myös lopputyö työelämälähtöisestä hankkeesta. Lehtinen tarkasteli hanketyössään kokemuksiaan KVTES:n järjestelyerän kohdentamisen neuvotteluista.

– Pääluottamusmiesurallani olen jo kaksi kertaa ollut mukana järjestelyeräneuvotteluissa.

Lehtisen mukaan pääluottamusmiehille on annettu suuri vastuu neuvotella paikallisesti palkkojen epäkohdista.

Pääluottamusmiesurallani olen jo kaksi kertaa ollut mukana järjestelyeräneuvotteluissa.

Työnantajalla saattaa olla järjestelyerän jakamisesta oma näkemyksensä. Hänen mielestään jokin tehtävä tarvitsee järjestelyerän esimerkiksi siksi, että se olisi houkutteleva myöhemmin rekrytointivaiheessa.

Järjestelyeräsysteemissä on Lehtisen mielestä parantamisen varaa.

– Valmistelutyöhön, ehdotuksen laatimiseen ja neuvotteluihin palaa todella paljon työaikaa. Miten mielekästä on neuvotella paikallisesti sellaisesta asiasta, jonka lopputuloksen työnantaja päättää omien intressiensä mukaisesti, jos neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, Lehtinen pohtii.

 

Etäaika haastaa verkostoitumisen

Korona-ajalle ominaisesti opinnot tehtiin kokonaan verkossa. Lehtisen harmiksi verkostoituminen muiden opiskelijoiden kanssa jäi vähäiseksi.

– Aikaisemman koulutuksen käyneet kehuivat kurssilla syntynyttä hyvää ryhmähenkeä. Nyt ryhmäytyminen ei onnistunut, Lehtinen toteaa.

Työmarkkinakonsultin koulutus antoi Lehtisen mukaan paljon uutta tietoa, jota voi soveltaa pääluottamusmiehen tehtävässä. Lisäksi kurssilta sai kosolti materiaalia, johon voi tarvittaessa palata.

Työmarkkinakonsultin tutkinto uudistuu

Tänä vuonna työmarkkinakonsultin koulutusta ei järjestetä, sillä työmarkkinakonsultin tutkinto uusiutuu.

– Uusi Henkilöstön edustajien erikoistumiskoulutus alkaa vuoden 2023 alkupuolella, Aktiivi-Instituutin työhyvinvointiasiantuntija Jari Tuomainen kertoo.

Koulutuksessa yhdistetään työmarkkinakonsultin ja työsuojelukonsultin tutkinnot. Tuomaisen mukaan koulutusta suunnitellaan joko vuoden tai puolentoista vuoden pituiseksi.

Työmarkkinakonsultin tutkinnon suorittanut Ann-Mari Lehtinen kertoo pitäneensä erityisesti kehittyvän työelämän opinnoista, joissa pohdittiin työelämän tulevaisuutta.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.