Työsuhde
26.10.2022

Jyty voitti käräjäoikeudessa:

Korona-ajan palkanmaksun keskeytykset laittomia

Jyty on voittanut riitauttamansa Oulun kaupungin palkanmaksun keskeytykset käräjäoikeudessa. Kaupunki velvoitettiin maksamaan palkkasaatavat keskeytyksen ajalta viivästyskorkoineen.

Teksti: Rosa Marttila Kuvat: Jyty

Koronakriisin alussa keväällä 2020 useat kunnat keskeyttivät henkilöstön palkanmaksun vetoamalla työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentissa mainittuun työnteon estymiseen. Ammattiliitto Jyty ei hyväksynyt tätä, vaan riitautti palkanmaksun keskeytykset käräjäoikeudessa mm. Oulun kaupungissa.

Työsopimuslain 2 luvun 12 §:n mukaan työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle täyden palkan, jos hän on ollut sopimuksen mukaisesti työnantajan käytettävissä voimatta kuitenkaan tehdä työtä työnantajasta johtuvasta syystä.

Jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä.

Koronakriisin alussa useat kunnat turvautuivat em. säännökseen perustuen valtioneuvoston linjauksiin sulkea mm. koulut, oppilaitokset, yliopistot ja ammattikorkeakoulut, kirjastot sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystoimen tilat.

Palkanmaksu keskeytettiin mm. nuoriso-ohjaajilta, harrasteohjaajilta, kudonnan neuvojilta, kirjastovirkailijoilta ja koulunkäynninohjaajilta.

Oulun kaupungissa palkanmaksu keskeytettiin Jytyn jäsenten osalta mm. nuoriso-ohjaajilta, harrasteohjaajilta, kudonnan neuvojilta, kirjastovirkailijoilta ja koulunkäynninohjaajilta.

Oulun käräjäoikeus katsoi tuomioissaan kaikkien riitautuksessa mukana olleiden Jytyn jäsenten osalta, ettei työnteko ollut estynyt työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla, vaan työn tekeminen oli keskeytetty kaupungin omalla, itsenäisesti tehdyllä päätöksellä.

Käräjäoikeus perusteli tuomioitaan mm. sillä, ettei valtioneuvoston linjaukset mm. koulujen, kirjastojen, kansalaisopistojen ja muiden vapaan sivistystoimen tilojen sulkemisesta ollut tarkoittanut em. toimintojen estymistä tai keskeyttämistä kokonaan. Merkitystä annettiin myös sille, ettei kaupunki ollut keskeyttänyt kaikkien samaa työtä tekevien työntekoa.

Koska käräjäoikeus katsoi, ettei työnteko ollut estynyt työsopimuslain tarkoittamalla tavalla, velvoitti se työnantajan suorittamaan jäsenillemme vaaditut palkkasaatavat keskeytyksen ajalta viivästyskorkoineen. Työnantaja on valittanut tuomioista hovioikeuteen, ja tästä johtuen tuomiot eivät ole lainvoimaisia.


Rosa Marttila
Työmarkkinalakimies

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.