Ammatit
29.04.2020

Kirjastoalan jäsenkysely koronatilanteen vaikutuksista:

Palkanmaksu keskeytetty useissa kirjastoissa

Koronaviruksen vuoksi useissa kirjastoissa on päädytty lomautuksiin tai palkanmaksun keskeytyksiin. Työtä kuitenkin riittäisi, vaikka kirjastot on suljettu. Asiakaspalvelu on vain kymmenesosa kirjastoammattilaisen työstä, muistuttaa eräs jäsenkyselyyn vastanneista jytyläisistä.

Teksti: Mari Huuhtanen Kuvat: Jyty, Mari Huuhtanen

Kirjastot ovat olleet suljettuina maaliskuun puolesta välistä lähtien toistaiseksi. Tämän johdosta kirjastoammattilaisten työpäivien kulku on muuttunut paljon, mutta työt ovien sisäpuolella ovat onneksi kuitenkin voineet jatkua useissa kirjastoissa monin eri tavoin. 

Joissakin kunnissa työnantaja on valitettavasti vedonnut siihen, että kirjastotyö on estynyt kokonaan ja työntekijöille ei ole edes tarjottu mahdollisuutta jatkaa töitä etäyhteyksien avulla tai muilla tavoin ilman fyysisiä asiakkaita.  

Kirjastoalan jäsenille huhtikuun alussa tehdystä Jytyn jäsenkyselystä saimme tietoa kirjastoammattilaisten tilanteesta poikkeusaikoina sekä siitä, ovatko työt kirjastojen ovien sisällä jatkuneet ja jos niin miten.  

Joissakin kunnissa työnantaja on valitettavasti vedonnut siihen, että kirjastotyö on estynyt kokonaan ja työntekijöille ei ole edes tarjottu mahdollisuutta jatkaa töitä etäyhteyksien avulla tai muilla tavoin ilman fyysisiä asiakkaita.  

Osa kirjastotyöntekijöistä kertoi, että he olivat voineet jatkaa tehtäviään työpaikalla tai etätyönä kotoa. Osa vastaajista ilmoitti, että työtehtäviä on muutettu tarvittaessa ja mm. verkkosisältöjen tuottamiseen on tarvittu lisäresursseja niiltä, jotka eivät niissä tehtävissä ole aiemmin olleet. 

Jyty riitauttaa laittomat tapaukset

Lomautuksiin ja palkanmaksun keskeytyksiin työnteon estymisen vuoksi oli päädytty kuitenkin useissa kunnissa. Vastaajat eivät juurikaan nähneet perusteita työnteon estymiselleMyöskään Jyty ei näe, että kirjastoissa työnteko olisi estynyt ja että työnantaja olisi voinut vedota työsopimuslain 2:12 pykälään työn teon estymisestä ja palkanmaksun keskeytyksestä 14 päivän jälkeen. Jyty tulee riitauttamaan laittomat tapaukset. 

Palkanmaksun keskeytyminen edellyttää työnteon täyttä estymistä. Asiakastilojen sulkeminen ei automaattisesti tarkoita työnteon estymistä, vaan tehtävien sisällön muuttumista tai työn siirtymistä etäyhteyksien päähän. 

Jyty ei näe, että kirjastoissa työnteko olisi estynyt ja että työnantaja olisi voinut vedota työsopimuslain 2:12 pykälään työn teon estymisestä ja palkanmaksun keskeytyksestä 14 päivän jälkeen.

Kirjastoissa asiakaspalvelu on näkyvin työtehtävä mutta kirjastoissa on paljon työtä, joka ei varsinaisesti näy asiakkaille. Yksi vastaajista toi selvästi esille kirjastotyön luonnetta: 

Mielestäni työni ei ole estynyt, vaikka kirjasto on kiinni. Asiakaspalvelu on 1/10 kirjastoammattilaisen työstä. Päivittäisiä työtehtäviä riittää sulkuaikanakin monipuolisesti ja olisi voinut keksiä uusia palveluja. 

Määräys työnteon keskeytymiseen tuli ylhäältäpäin keskustelematta meidän kanssamme, joita keskeytys koski. Työyhteisössä olimme jo valmiiksi listanneet ja miettineet sulkuajan töitä. Niitä olisi riittänyt. 

Juuri nyt olisi ollut loistava tilaisuus ideoida palveluja ja tehdä niitä rästihommia, joita ei ehdi muulla ajalla tehdä. 

Työskentelen kirjaston hankinta-luettelointiosastoilla. Aineistotoimituksia tulee aivan normaaliin tapaan, eivätkä työt ole millään tavoin vähentyneet. 

Vaikka kirjat ovat kirjastojen ”päätuote”, kirjastojen palvelujen kirjo on laaja ja kirjastoammattilaisten työ on paljon muutakin kuin esimerkiksi asiakaspalvelua.

Uusia palveluja asiakkaille 

Kirjastoissa on otettu koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa käyttöön paljon uusia palveluja, joita tarjotaan esimerkiksi verkon välityksellä asiakkaille.  

Olemme ottaneet haltuun uusia tapoja työskennellä. Kirjastoihminen on elastinen! Kirjastoissa pystytään tekemään paljon erilaisia töitä ja tuomaan sisältöjä esiin eri tavoin myös sulkuaikana. 

Sosiaalinen media ja verkkosivut mahdollistavat aineiston jakamisen ja työn tuomisen näkyväksi. Työn mahdollistaminen on tärkeää ja tuo mukanaan paljon uutta, jota voimme hyödyntää myöhemmin. 

Kirjastoalalla on perinteisesti tehty ihmistyötä. Ihmiset tekevät töitä ihmisten kanssa. Asiakaspalvelijat asiakkaiden kanssa. Kulttuurintuottajat kulttuurinnälkäisille. Tiedontarjoajat tiedonjanoisille. Meille on erityisen vaikeaa tällainen aika, kun emme kohtaa toista ihmistä. Se ei kuitenkaan ole meitä estänyt välittämästä kulttuuria, tietoa ja tarinoita tai elämyksiä toisille. Olemme löytäneet siihen toisenlaisia tai uusia, keinoja ja tapoja. Tarinat näistäkin vaikeista ajoista jäävät elämään.

Tehtäviä riittäisi koronan aikanakin

Vastaajat listasivat myös useita tehtäviä, joita he olisivat lomautuksen tai palkanmaksun keskeytyksen sijaan voineet hyvinkin tehdä. 

Kokoelmatyötä. Erityisesti vanhojen kirjojen poistoja ja mahdollisesti aineiston uudelleenjärjestelyä sekä vanhan aineiston uudelleen tarroitusta, kun ne nyt hyllyssä ovat. 

Kokoelmaan tutustumista tulevia kirjavinkkauksia varten. 

Tapahtumien suunnittelua syksyksi. 

Vaihtoehtoisia palveluja korona-ajalle, kirjavinkkauksia, satutuokioita. 

Digidiplomin suorittaminen, mikä on pakollista. 

Viestintää kirjastolta asiakkaiden suuntaan ja erityisesti e-aineistojen markkinointia. 

Kotisivujen saavutettavuuden kehittämistyötä.  

Hyllymuutoksia ja osastojen siirtelyä sekä kevään uutuuskirjojen käsittelyä. 

Tasavertaisen kohtaamisen paikka 

Näinä poikkeusaikoina korostuu erilaisten yhteiskunnan tarjoamien palveluiden tärkeys. Ne ovat meille itsestäänselvyyksiä. Kirjastot ovat yksi rakastetuimmista palveluista mitä kunnat tarjoavat. Nyt kirjastojen ovet ovat pysyneet jo monta viikkoa visusti kiinnija lukemattomat kirjat odottavat lukijoitaan.  

Eräs vastaaja tiivisti hyvin kirjastojen merkitystä vastauksessaan: 

Kirjasto on erittäin tärkeä laitos maassamme. Tasavertaisen kohtaamisen paikka, jossa jokaista asiakasta pyritään palvelemaan yhtä hyvin. Teemme ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä ja palvelemme myös niitä, joilla ei ole varaa käyttää maksullisia palveluita. Edistämme tasa-arvoa, koska meidän avullamme kaikilla on mahdollisuus päästä tiedon lähteille. 

Uudelleen aukeaminen ennakoitava kirjastotyössä 

Asiakkaista varmasti monet odottavat kovasti sitä hetkeä, kun pääsevät taas avaamaan oman lähikirjastonsa ovet ja pääsevät nauttimaan kirjaston palveluista kuten ennenkin. Moni tulee varmasti vierailemaan kirjastossa heti, kun se vaan on mahdollista. 

Kirjastojen ovia ei kuitenkaan voi avata sulun jälkeen yhdessä yössä, vaan kirjastotyöntekijöitä tarvitaan hyvissä ajoin laittamaan kirjastot valmiiksi ja ottamaan asiakkaat taas vastaan. Tämä tulee ennakoida myöskin kirjastotyössä sekä kirjastoammattilaisten osalta. 

Jytyn kyselyyn vastasi 56 kirjastoalan jäsentä. Vastausaika oli 8.4.–14.4.2020.

Onni on kirjasto, joka on avoinna poikkeusoloissakin 

Tammiossa itäisellä Suomenlahdella saaren asukkaita palvelee pieni sympaattinen kirjasto.

Tammio on vanha kalastajakylä itäisellä SuomenlahdellaNykyään siellä pääasiassa lomaillaan lukuun ottamatta yhtä iäkkäämpää herraa, joka asustaa saarella ympärivuotisesti. 

Saarella sijaitseva pieni idyllinen kirjasto on mökeillä lomailevien saaren asukkaiden käytössä. Kokoelma koostuu pääasiassa lahjoituksena saaduista kirjoista. Hyllystä löytyy paljon klassikoita mutta myös uutuuksia, joita saaren asukkaat kirjastoon lahjoittavat. 

Ruuhkaa ei kirjastossa ole ollut viime viikkoina. Perheemme pääsi viikonloppuna täydentämään lukuvarastojaan mökille ja kotiin kirjastosta. Mukaan itselläni tarttui mm. Camilla Läckbergiä ja Elena Ferranten Napoli-sarjan kaksi ensimmäistä teosta.


Mari Huuhtanen

työmarkkinatutkija, Jyty

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.