På svenska
17.06.2021

Sote-reformen torde vara här!

Text: Marja Lounasmaa Bilder: Jyty

Sote-reformen framskrider nu med sådant allvar att välfärdsområdena med ganska stor säkerhet kommer att grundas och de kommer att svara för alla tjänster inom social- och hälsovården och räddningsväsendet på sitt område från och med början av år 2023.

Välfärdsområdenas temporära förvaltningar inleder sitt arbete 1.9.2021. I början av september träder det nya sote-avtalet i kraft och AKTA:s sote-personal (de i lönebilagorna 3 och 4 samt bl a sjukhus- och anstaltvårdare, icke-prissatta och förmän) övergår i ovan nämnda sote-avtal. Också småbarnspedagogikens lärare, speciallärare och förmän växlar i början av september från tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA till undervisningsbranschens UKTA. AKTA följs till slutet av år 2022 trots nyss nämnda övergångar, så trots ovan nämnda byte av avtal följs AKTA:s bestämmelser.

Sote-reformen innebär byte av arbetsgivare från kommun till välfärdsområde 1.1.2023 för ungefär 180 000 personer. Beredningen och genomförandet av förändringen har fastställts för välfärdsområdenas temporära förvaltningar. De temporära förvaltningarnas uppgifter kommer att skötas av personal som överflyttas dit från och med 1.7.2021.

Sote-reformen innebär byte av arbetsgivare från kommun till välfärdsområde 1.1.2023 för ungefär 180 000 personer.

I den temporära förvaltningen bereds personalöverflyttningar, personalavtal och andra strategier som inverkar på personalen (bl a organisationsstruktur, förvaltningsstadga). I den temporära förvaltningen verkar ett samarbetsorgan, dit man väljer personalens representanter från regionerna i samverkan med huvudavtalsorganisationerna genom att följa den etablerade 2+2+2-modellen. På så sätt har varje huvudavtalsorganisation för kommunen 2 representanter, dvs i JAU finns Jytys och JHL:s representanter. Personalen bör alltså vara med redan i beredningarna. KT, dvs den kommunala arbetsmarknadsinstitutionen som representerar kommunerna, och kommunernas huvudavtalsorganisationer har skickat ett brev om ovan nämnda 2+2+2-modell till kommunerna.

I regeringens förslag säkrar många saker personalens position. Samarbetslagen förpliktigar de överlåtande arbetsgivarna att hålla samarbetsförhandlingar före överlåtelsen, liksom också välfärdsområdena som överlåtelsemottagare (kommunernas och välfärdsområdenas samarbetslag 4 § och 11 §).

Jytys regionbyråer sköter kontakten med sina regioners lokala aktörer, såsom Jyty-representanterna i samarbetsorgan och övriga beredningsgrupper. Det är viktigt att lokala aktörer och regionbyråernas folk står i nära kontakt när det gäller sote-beredningarna. Vid sidan av detta är det nödvändigt med samarbete i alla riktningar mellan Jytys centralbyrå, regionerna och de lokala aktörerna.

Sote-reformens personalförändringar har en betydande inverkan på de kommande avtalsförhandlingarna. Förbundets aktörer bör känna till varje rörelse på arbetsplatserna och på motsvarande sätt bör de lokala aktörerna ha information om vad som sker på centralnivå.

Eftersom arbetsgivarbytet av nästan 200 000 personer är ett av de största, om inte det största, är det realistiskt att förvänta sig att det före år 2023 dyker upp nya eller till och med överraskande saker, som måste lösas. Förutsägbarhet är i sig en viktig sak, och slutresultatet samtidigt behärskat.

I aningen förväntande stämning ännu, men också redo för sote-reformen!

Hoppfull inför en ny och friare tid!

Marja Lounasmaa
Intressebevakningsdirektör

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.