På svenska
05.11.2020

Också avtalsshoppandeepidemin accelererar

Text: Kari Hietamäki Bilder: Jyty

Utöver coronaklustren kan man i Finland i nuläget i allt högre grad observera lokala kommunspecifika ”epidemikluster” där man avtalsshoppar om lönerna. Som ett framträdande exempel på en massiv lönesänkningshärd fungerar Uleåborgs stad.

Att försvaga en sedan tidigare låg lönenivå och arbetsvillkor för den egna personalen i kommuner som producerar tjänster för kommuninvånarna är inte en ansvarsfull arbetsgivarpolitik. Det är enextremt beklaglig och dessutom väldigt kortsiktig verksamhet. En av kommunbeslutsfattarnas viktigaste plikter borde vara att se till att man inte börjar spekulera i arbetsvillkoren för arbetstagare som producerar tjänster för kommuninvånarna.

Ansvarsfull verksamhet är inte heller en försämring av kommuninvånarnas fungerande och högklassiga tjänster bara på den grunden att tjänster som produceras med skattepengar, bland annat i städbranschen, överförs till företag som gapar efter allt större vinster. Bland dem finns allt oftare internationella företag med aggressiv skatteplanering, och skatterna som betalas till Finland är minimala.

En av kommunbeslutsfattarnas viktigaste plikter borde vara att se till att man inte börjar spekulera i arbetsvillkoren för arbetstagare som producerar tjänster för kommuninvånarna.

I tjänsterna som utlokaliseras till företag rör sig vinstmarginalerna i trakterna av ungefär tjugo procent. Som kommunernas eget arbete används skattepengarna utan strävan efter vinst till arbetstagarnas löneutgifter och utveckling av arbetsprocesser. Kommunens ansvar för kommuninvånarnas tjänster – vare sig de är privata eller gjorda som eget arbete – kräver en kontinuerlig uppföljning och jämförelse av tjänster för bland annat kvalitet, pris och tillgänglighet.

Om man i utlokaliseringsivern stirrar på bara en mätare, det vill säga kostnaderna, eller föreställer sig att man genom konkurrensutsättning hittar rikligt med marknadsmässig verksamhet, är faran att det går åt skogen med dunder och brak. Det har bristen på anskaffningskunnande tydligt visat. Man fäster beklagligt ofta alltför liten uppmärksamhet vid inköpstjänstens innehåll och prissättningen av tilläggstjänsterna.

Oavsett om tjänsterna producerades som inköpstjänster eller som personalens eget arbete är det i kommunernas grund- och välfärdstjänster i grund och botten fråga om bredast möjliga tillgodogörande av arbetstagarnas kompetensområden. Då är gott ledarskap och belöning i en betydande position för resultatrikt arbete. Det är av största vikt att dessutom hand i hand utveckla arbetets effektivitet och arbetshälsa

I kommunerna tycks man överraskande hårt hålla fast vid den uppfattningen att utlokalisering av tjänster för med sig inbesparingar. Åratal av erfarenhet visar dock att man i utlokaliseringskommuner efter irrfärder med utlokalisering av tjänster i många tjänstesektorer återgått till egen produktion. De förmodade inbesparingarna har inte uppnåtts.

PS. Man lämnade ändå en bakväg i case Uleåborgs utlokalisering av måltids- och rengöringstjänsterna. Fullmäktige instruerade att stadsstyrelsen bör följa med effekterna av utlokaliseringen under de första åren och vid behov överväga att ta tillbaka dessa funktioner till stadens produktion.

Kari Hietamäki
chefredaktör

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.