På svenska
27.08.2020

Medlem hade rätt till full lön under uppsägningstiden

Text: Anne Sarvi Bilder: Pixabay, Jyty

Medlemmens anställningsförhållande överfördes vid affärsöverlåtelse till en annan arbetsgivare. Överföringen skedde från den privata sektorn till kommunsektorn.

Den nya arbetsgivaren placerade medlemmen i alldeles andra arbetsuppgifter och sänkte medlemmens lön efter 8 veckor. Lönesänkningen var betydande för den nya lönen uppgick till cirka hälften av den tidigare lönen.

I det här skedet vände sig medlemmen till mig. Av utredningarna framgick att medlemmens arbete i enlighet med arbetsavtalet hade bestått av omfattande och ansvarsfulla chefsuppgifter och att den nya arbetsgivaren hade omplacerat medlemmen i uppgifter som till kravnivå och lönesättning i betydande grad avvek från dessa. Den arbetsuppgift som gavs till medlemmen kunde inte på något sätt anses utgöra ett arbete förenligt med medlemmens arbetsavtal, utbildning eller erfarenhet.

Uppgörelsens värde för medlemmen uppgick till 10 000 euro.

Eftersom det var fråga om en situation i enlighet med I kap. 10 § i AKTA får en arbetstagare inte utan sitt samtycke omplaceras varaktigt i uppgifter som väsentligt avviker från de arbetsavtalsenliga uppgifterna, om inte arbetsgivaren samtidigt kan åberopa en uppsägningsgrund. Arbetsgivaren kunde inte tillämpa möjligheten i enlighet med AKTA att sänka lönen efter 8 veckor.

Efter kravbrev och förhandlingar nådde man en uppgörelse. Enligt överenskommelsen fick medlemmen full lön under uppsägningstiden som i det här fallet var sex månader. När anställningsförhållandet upphörde på grund av planerad pensionering fick medlemmen ersättning också för sin outtagna semester och sina semesterersättningar enligt den högre lönen. Uppgörelsens värde för medlemmen uppgick till 10 000 euro.


Anne Sarvi

Arbetsmarknadsjurist

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.