På svenska
14.11.2019

Kommunernas panikpermitteringar – Jyty fördömer!

Text: Marja Lounasmaa, Intressebevakningsdirektör

Kommunernas panikpermitteringar av ekonomiska och produktionsmässiga skäl håller på att ställa till med kaos på kommunfältet. Samtidigt har kommunbeslutsfattarna glömt tidigare års erfarenheter; permitteringarna leder inte till personalbesparingar, utan till en ökning av utgifterna! Kaos orsakas också av det att man redan under flera år minskat på personalen, bl a av den orsaken att man inte anställt nya arbetstagare att ersätta de som går i pension. En fortsatt ökning av arbetsbördan förorsakar utbrändhet och sjukledigheter som blir allt längre. Detta igen ökar andras arbetsbörda, och spiralen fortsätter – om minskningarna av personalen fortsätter!

I denna kaotiska situation har personalens representanter hamnat i centrum av turbulensen. Personalrepresentanternas betydelse att reda ut kriserna och framställa lösningar är av yttersta betydelse. Detta har lyckligtvis mången arbetsgivare insett, men tyvärr finns det också arbetsgivare som inte har denna förståelse. Samarbetsförfaranden, som måste genomföras i en permitteringssituation, bör skötas så att personalrepresentanterna har nödvändig information, färdighet, tid och möjlighet att sköta sin egen andel.

Informationen bör ges minst 5 dagar innan samarbetsförhandlingarna. Man bör meddela 1) information om grunderna för tänkta åtgärder, 2) en preliminär bedömning av antalet uppsägningar, permitteringar och överflyttningar till deltid, 3) en utredning om principerna, enligt vilka man fastställer de arbetstagare som uppsägs, permitteras eller överflyttas i deltid samt 4) en uppskattning av inom vilken tid man genomför uppsägningarna, permitteringarna och överföringarna till deltid.

Om en permittering drabbar minst 10 arbetstagare eller permitteringen räcker längre än 90 dagar, bör förhandlingarna hållas i minst 6 veckor. När förhandlingstiden gått ut bör arbetsgivaren inom rimlig tid ge en allmän förklaring för besluten som övervägs på basen av förhandlingarna. Först efter det slutliga beslutet kan man ge arbetstagarna en permitteringsunderrättelse. Permitteringsunderrättelsen bör ges till arbetstagaren personligen senast 14 dagar innan permitteringen börjar. För en kommun är tiden minst en månad. Man kan inte bestämma att en permittering börjar eller slutar på en arbetstagares lediga dag.

Som alternativ till permittering har arbetsgivaren ofta föreslagit ett byte av semesterpenning mot ledighet. Man bör då komma ihåg att förutsättningen för detta är ett lokalt avtal. Det lokala avtalet görs av den Jyty-förening, vars medlemmar ärendet gäller. I praktiken sköts förhandlingarna av förtroendemannen som av föreningen fått fullmakt att sluta ett lokalt avtal.

Jyty förhåller sig negativt till byte av semesterpenning till ledighet. Jämfört med permittering är ett byte av semesterpenning till ledighet ”ett mindre ont” på grund av arbetslöshetsdagpenningen. Även om man skulle ha gjort ett avtal om byte av semesterpenning, vilket naturligtvis ännu förutsätter ett skilt samtycke från arbetstagarens sida, ger ett lokalt avtal i sig en press på arbetstagaren att gå med på byte mot ledighet. Ett byte av semesterpenning mot ledighet innebär för arbetstagaren en betydande förlust av inkomst och ökar de andras arbetsbörda.

Det är skäl för förtroendemännen att kontakta förbundets ombudsmän före samarbetsförhandlingarna! ✦

Marja Lounasmaa
Intressebevakningsdirektör

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.