På svenska
06.05.2021

Kan arbetsgivaren göra så?

Text: Viivi Vidgren Bilder: Jyty

Arbetsgivaren ingick ett tillsvidare ikraftvarande arbetsavtal med mig. Före det var jag anställd hos samma arbetsgivare i samma uppgifter i cirka ett och ett halvt år med tidsbundna avtal. Arbetsgivaren ville ta med ett villkor om prövotid i det nya fasta arbetsavtalet. Kan arbetsgivaren göra så?

I arbetsavtalslagen finns inga direkta bestämmelser som ger svar på din fråga, men enligt ordalydelsen i lagen kan prövotiden endast placeras i början av anställningsförhållandet. Huvudregeln är den att man kan avtala om villkoret om prövotid endast en gång och då uttryckligen i början av anställningen.

Avsikten med prövotid är bland annat att ge arbetsgivaren tid att ta reda på arbetstagarens yrkeskunskap och lämplighet. Med beaktande av detta kan man inte giltigt avtala om prövotidsvillkor om arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i samma uppgifter en längre tid och det inte gått en lång tid sedan det föregående arbetsavtalet upphörde att gälla. I bakgrunden finns ett antagande om att arbetsgivaren de facto redan har fått reda på det som man med prövotidsvillkoret vill ha reda på.

Dock, om arbetsuppgifterna ändras eller om det gått en lång tid sedan det föregående arbetsavtalet upphörde att gälla eller om det finns någon annan särskild orsak, kan det vara motiverat att avtala om prövotid och därmed är villkoret om prövotid giltigt.


Viivi Vidgren
Arbetsmarknadsjurist

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.