På svenska
19.12.2019

Jytymedlem fick 15 000 euro i ersättning för uppsägning av anställningsförhållande

En Jytymedlem tog kontakt med Jyty för att ta reda på om hens uppsägning var laglig eller olaglig. Arbetstagaren hade varit anställd hos arbetsgivaren i över 25 år.

En uppsägning på grund av personliga skäl förutsätter att arbetstagaren bryter mot eller försummar sådana förpliktelser som är väsentliga i anställningsförhållandet. Om arbetstagaren bryter mot en sådan förpliktelse som inte är väsentlig i anställningsförhållandet kan arbetsgivaren inte säga upp arbetstagaren. Därtill förutsätts att brottet mot förpliktelsen är allvarligt. Om förseelsen snarast beror på oeftertänksamhet kan anställningsförhållandet inte sägas upp.

I regel förutsätter en uppsägning på grund av personliga skäl att arbetstagaren tidigare har fått en varning på grund av samma eller en snarlik förseelse och samma förseelse upprepar sig. En varning sänker märkbart tröskeln för uppsägning.

I uppsägningsmeddelandet hänvisade arbetsgivaren till förtroendebrist, dåligt uppförande och till att arbetstagarens verksamhet bryter mot arbetsskyldigheten. Några månader före uppsägningen hade arbetstagaren fått en skriftlig anmärkning gällande sina arbetsuppgifter. I samband med uppsägningen hade arbetsgivaren påstått att anmärkningen hade varit en varning. Enligt Jytys åsikt var det emellertid inte frågan om en varning. Om det hade varit fråga om en varning borde arbetsgivaren på något sätt ha fört fram att ett sådant uppförande kan leda till avslutning av anställningsförhållandet. Dessutom talades det ingenting om varning i anmärkningen.

Omkring ett år före uppsägningen hade en ny chef blivit anställd hos arbetsgivaren. Mellan den uppsagda arbetstagaren och den nya chefen hade det förekommit personkemiska problem. Till sist gick det så att arbetsgivaren sade upp arbetstagaren. För att undvika rättegång kom parterna överens i ärendet och arbetsgivaren betalade arbetstagaren cirka 15 000 euro i ersättning.

Heikki Wilén
Arbetsmarknadsjurist

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.