På svenska
14.11.2019

Jyty-medlem fick 10 000 euro i ersättning för hävande av anställningsförhållande

Text: Heikki Wilén, Arbetsmarknadsjurist

Jytys medlem (X) kontaktade Jyty för att hens anställningsförhållande hade hävts överraskande. Arbetstagare X hade varit anställd hos arbetsgivaren i cirka 10 år. Att det var överraskande vittnar det att anställningsförhållandet för arbetstagare X hade hävts och först efter att det hävts hade det ordnats ett diskussionsmöte som lagen kräver innan ett anställningsförhållande avslutas.

Enligt lagen får arbetsgivaren häva ett anställningsförhållande endast på grund av synnerligen vägande skäl. För att säga upp ett anställningsförhållande krävs sakliga och vägande grunder. Grunden för en hävning ska alltså vara ännu tyngre än grunden för uppsägning.

Arbetstagare X hade fått en varning cirka ett halvt år tidigare för osakligt uppförande men det har aldrig klargjorts till vilken händelse varningen hänför sig. Arbetsgivaren motiverade hävningsgrunden med osakligt uppförande och nämner som exempel på detta att arbetstagare Y blivit så ångestfylld av arbetstagare X:s beteende att arbetstagare Y hade för avsikt att avsluta sitt anställningsförhållande på grund av arbetstagare X:s uppförande. Till sist framgick dock att arbetstagare Y hade hävt sitt anställningsförhållande under prövotiden först efter det att anställningen för arbetstagare X hade hävts. Sålunda är det uppenbart att orsaken till hävningen under prövotiden för arbetstagare Y berott på någonting annat än arbetstagare X.

Under dessa omständigheter ansåg jag att arbetsgivaren inte haft synnerligen vägande skäl att häva anställningsförhållandet. Den verkliga orsaken till avslutandet av anställningsförhållandet torde ansluta sig till personkemin mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Ärendet gjordes upp med arbetsgivaren för undvikande av rättegång och arbetsgivaren betalade över 10 000 euro i ersättning till arbetstagaren för avslutande av anställningsförhållandet.

Heikki Wilén
Arbetsmarknadsjurist

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.