På svenska
17.12.2020

Fackförbundet Jytys namn och visuella framtoning förnyades

I Jytys varumärkesförnyelse förnyades förbundets namn och visuella framtoning. Det nya varumärket återspeglar 2020-talets arbetsliv och utkristalliseras i tanken: för att ditt arbete är viktigt.

Jyty fortsätter arbetet för ett bra och rättvist arbetsliv med nytt namn och ny visuell framtoning. Förbundets nya namn är Fackförbundet Jyty. Det tidigare namnet Offentliga och privata sek- torns funktionärsförbund Jyty användes från år 2004.

– Förbundets nya namn beskriver kortfattat vår grunduppgift. Vi är ett fackförbund och försvarar förmånerna för de medlemmar vi representerar i alla frågor i arbetslivet, säger Fackförbundet Jytys organisationsdirektör Ari Sauros.

Det nya namnet syns i förbundets logo, som inte bara fick ett nytt namn utan också en färguppdatering.

En viktig del av varumärkesförnyelsen är färgvärlden, som uppdaterades till 2020-talet. I den nya framtoningen betonas de gröna tonerna mossa, granris och mynta, vilka symboliserar tillväxt och livskraft. Grapefrukten för sin del ger framtoningen en smula gult, färgen för energi och aktivitet.

Fackförbundet Jyty signalerar om arbetslivet och intressebevakningen med sina utmaningar och sin glädje också genom de nya varumärkesbilderna och ikonillustrationerna. Dessutom förnyades fonterna som används i tryckt och elektronisk kommunikation.

– Den nya visuella framtoningen börjar synas stegvis i Fackförbundet Jytys all kommunikation, såsom på webbsidorna, i den tryckta tidningen, i nättidningen, i sociala medier och trycksaker, berättar Fackförbundet Jytys kommunikationsdirektör Kari Hietamäki.

Varumärkesförnyelsen genomfördes i samarbete med den strategiska och visuella innehållsbyrån Kubo Creative Agency.

Det nya namnet och den visuella framtoningen introducerades i samband med det konstituerande mötet för Fackförbundet Jytys förbundsfullmäktige 23-24.11.2020.

Fackförbundet Jytys värden är en medlemsorienterad kunnande tjänst, samarbete, rättvisa och nutid. Dessa grundvärden förverkligar vi i såväl vårt förnyade varumärke som i vårt vardagliga arbete för ett bättre arbetsliv. Kärnan i vårt varumärke utkristalliseras i Fackförbundet Jytys nya slogan: För att ditt arbete är viktigt.

Om Fackförbundet Jytys nya visuella framtoning berättas mer i varumärkesanvisningarna, som kan läsas på förbundets webbsidor.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.